سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
۱
دنیا فقط خانه و ماشین نیست دنیاى خیلى ها چیزهاى دیگرى است همین که شما بنشینى و قیافه بگیرى و کسى دو زانو در مقابلت بنشیند، اینهم دنیاست

علامه کرباسچیان اعلی الله مقامه
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
نفس از جای گرم
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2