سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
آیت الله جاودان:
۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۶
۱
حواس را چکار کنیم که جمع شود؟ وقتی حواس آرام شود، یعنی بدن آرام می شود. من بدنم را آرام می کنم. کاری ندارد. راحت است. اما من می خواهم ذهنم را آرام کنم که این طرف و آن طرف نرود. چکار کنیم؟ این مشکل همه ما ها نیست؟ همه اهل عالم. همه اهل عالم گرفتار این مشکل اند. چکار کنیم؟ آدم اگر نمازش درست نشود، هیچ چیزش درست نمی شود.

 اگر نمازش درست نشود، هیچ چیزش درست نمی شود. به مقداری که نماز آدم درست است، چیزهای دیگرش درست است. حالا از آن طرف بفرمایید. به مقداری که چیزهای دیگرش درست است، نمازش درست است. به مقداری که نگاهش درست است، نمازش درست است. به مقداری که زبانش درست است، نمازش درست است.

به مقداری که گوشش درست است، نمازش درست است. به مقداری که غذایی که می خورد درست است، نمازش درست است. می شود من یک غذایی را دوست ندارم و هیچ میلم نمی کشد اما لازم است. کاملا غذایم را می خورم. چون باید بخورم. مثلا دکتر دستور داده یک چنین غذایی را بخور. من غذا را می خورم چون دکتر دستور داده. خب وظیفه ام است دیگر. کاملا درست و منظم تمام غذا را می خورم. کم نمی گذارم. نمی شود. آدم میل نداشته باشد، درمی رود.

 از زیر وظیفه اش در می رود. اگر من بتوانم غذای اینجوری را بخورم، غذایی که هیچ دوست ندارم و میل ندارم اما دکتر گفته که یک همچین غذایی را بخور. باید بخورم. باید این مقدار بخورم. اگر این مقدار بخورم و این غذا را بخورم، طبق دستور دکتر که تبدیل به وظیفه من می شود، اگر انجام دهم، نمازم درست می شود. همه چیزهای دیگر هم هیمنطور است. نگاه های من هم اگر طبق دستور دکتر درست باشد... کدام دکتر به آدم دستور نگاه را می دهد؟ اگر طبق دستور درست باشد، خب نمازم درست می شود. حرف هایی که می زنم، اگر طبق دستور دکتر درست باشد، نمازم درست می شود.

 گوش می دهم. گوش دادن های من اگر طبق دستور دکتر درست باشد، نمازم درست می شود. ببینید طرفینی است. اگر نماز درست باشد، گوش کردن من درست می شود. نگاه کردنم درست می شود. حرف زدنم درست می شود. اگر حرف زدنم درست باشد، نمازم درست می شود
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
حواسم به بدبختیهامه
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2