سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
آورده اند که موسى پیغمبر علیه السلام روزى ملک الموت را دید، گفت : به چه کار آمده اى ، به زیارت یا به قبض روح ؟ گفت : به قبض روح .
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۵
۱
 گفت : چندان امانم ده که (مادر و) عیال را وداع کنم . گفت : مهلت نیست . گفت : چندان که خداى را سجده کنم . دستورى یافت . در سجده گفت : خداوندا! ملک الموت . را بگو که چندان مهلتم دهد که مادر و عیال را وداع کنم . ندا آمد که مهلت دهد. موسى علیه السلام به در خانه مادر آمد. (گفت : اى جان مادر!) سفر دورم در پیش است . گفت : اى فرزند چه سفر است ؟ گفت : سفر قیامت . مادر به گریه آمد. به در خانه عیال و اطفال آمد و ایشان را وداع کرد. کودکى خرد داشت دست زد و دامن موسى گرفت و مى گریست . موسى نیز به گریه در آمد. خطاب عزت رسید که اى موسى ! به درگاه ما مى آیى ، این گریه و زارى (از بهر) چیست ؟ گفت : خداوندا! بر این کودکانم رحم مى آید. ندا آمد که اى موسى ! دل فارغ دار که من ایشان را نیکو دارم (و به نیات حسنه شان بپرورم .)

موسى با ملک الموت گفت : از کدام عضو جان بیرون خواهى کرد؟ (گفت : از دهان .) گفت : از دهانى که بى واسطه با خداى سخن گفته ام یا (از دستى که بدان الواح تورات گرفته ام یا) از پایى که بدان به طور به مناجات رفته ام ؟

ملک الموت ترنجى به وى داد تا ببویید و به یک بوییدن روح وى را قبض کرد.

فرشتگان گفتند: یا اءهون الاءنبیاء موتا کیف و جدت الموت ؟ قال : کشاة تسلخ و هى حیة . (یعنى : اى آنکه در میان پیامبران آسانترین مرگ را داشته اى ! مرگ را چگونه یافتى ؟ گفت : همچون گوسفندى که پوست از (بدن ) آن بر کنند در حالى که زنده باشد).
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
اهوازی
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم یا مالک الموت طیبنی للموت خدایا ای مالک مرگ گوارا کن برایم مرگ را
و اصلحنی قبل الموت وقبل از مرگ اصلاحم کن
وارحمنی عند الموت و هنگارم مرگ به من رحم کن
و هون علی سکرات الموت و سکرات مرگ را برای من آسان کن

و لا تعذبنی بعد الموت و بعد از مرگ عذابم نکن


و ارضنی الی ملک الموت این خط رو بطور کل مشکل دارم این درسته؟راضیم کن به سوی ملک الموت


یا فاطر السموات و الارض ای پدید آورنده آسمانها و زمین


انت ولیی فی الدنیا و الاخره تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی


و توفنی مسلما و مسلمان بمیرانم یا من رو مسلمان بمیران


و الحقنی با لصالحین و منو با نیکوکاران ملحق کن


برحمتک یا ارحم الراحمین به رحمتت ای مهربانترین مهربانان
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2