سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
پشت نویسی یک پراید/تهران
۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۲
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
تابلو فتوشاپه
ناشناس
مار و عقرب مگه فرقی دارند؟
ناشناس
تفاوتهای غیرفیزیکی مار و عقرب: ماربی جهت کسی را نیش نمیزندمگرآنکه به اوحمله شودو آزاری رسانده شود!زهرماراغلب کشنده نیست مگردرموارد محدود! جای نیش مارخیلی دردناک وغیرقابل تحمل نیست!برعکس عقرب بی جهت نیش میزنه وجای نیشش دردناک است و زهرعقرب هم معمولا کشنده است!!!
بایک مار میتوان دوست شدولی به عقرب هرچه هم محبت بکنی،کافیست لحظه ای غفلت کنی تا راهی قبرستانت کند!!!
شیرین صفوی
بعععععععععععععععععععععععععععله
ناشناس
چقد خنکی بعلهههههههههههههههههههههههههههههههه
ناشناس
زیر پات نعععععععععععععععععععععله!!!
سامان میرزائی
بگو چقدر خنک و سبکی
ناشناس
معلومه هنوز گیر شیرین عقل صفوی نیافتاده تا بگه صدرحمت به ماروعقرب!!!
ناشناس
نویسنده: سیمان کپی!
ناصر
کی میدونه معنی شعر این آقا چی میشه ؟
ناشناس
نیش عقرب بسیار دردناک و معمولا کشنده است ولی نیش مار درد زیادی نداره و معمولا کشنده نیست!
سامان میرزائی
نیش دوست از نیش عقرب دردش کمتر است پس بزن نیش عقرب که دردش کمتر است.
ناشناس
زپلشک!!!
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2