پیشنهاد پارسینه
فناوري اکنون ديگر همه چيز از جمله گلها را نيز شامل شده و محققان ايراني توانسته اند با دانش بيوتکنولوژي ، کشور را به خودکفايي توليد انبوه واريته گل رز برسانند.
۳۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۱
۰
معني ديگر اين خودکفايي آن است که از اين پس پرورش دهندگان گل درکشور براي تهيه گل شاخه بريده رز از رقمهاي وارداتي با قيمت تخميني هر قلمه دو تا چهار يورو از کشور هلند، بي نياز شدند.
مجري طرح توليد انبوه واريته گل رز در پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران مستقر در کرج به ايرنا گفت : کارهاي مطالعاتي ، آزمايشگاهي و کشت ميداني واريته گل رز به پايان رسيده و اکنون انتقال کامل دانش آن به بخش خصوصي براي توليد تجاري گل رز فراهم شده است .
دکتر مريم جعفرخاني کرماني افزود: در حال حاضر پرورش و فروش گل به صورت حرفه اي در کشورمان ايجاد شده و بسياري از گلخانه هاي تجاري اقدام به پرورش گل رز شاخه بريده مي کنند.
وي خاطرنشان کرد: چهار فصل بودن هواي کشورمان باعث شده زمينه پرورش اکثر گل ها در ايران وجود داشته باشد.
جعفرخاني کرماني گفت: براساس آمار دفتر گل و گياهان زينتي وزارت جهادکشاورزي در سال 84 توليد گل رز شاخه اي در ايران بيش از 260 ميليون شاخه و مساحت زير کشت آن بيش از 500 هکتار بوده که از اين ميزان بيش از 350 هکتار را پوشش گلخانه اي و 150 هکتار نيز در فضاي باز انجام شده است .
وي ادامه داد: ارقام رزي که اکنون در کشور براي تهيه گل شاخه بريده استفاده مي شود ارقام رز وارداتي بوده که بطور معمول از کشور هلند وارد مي شود.
وي افزود: با هدف کاهش نياز بازار ايران به ارقام گل رز خارجي ، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي از چندي پيش ، اقدام به تهيه "پروتکل توليد انبوه رز با روش کشت بافت " کرد.
کرماني گفت: کشت بافت روشي آزمايشگاهي است که به وسيله آن مي توان انبوه گياه در حد ميليونها شاخه را در مدت زمان کوتاهي توليد کرد و مزيت اصلي آن در قياس با روش هاي سنتي تکثير، تهيه گل و گياهاني عاري از هرگونه بيماري و آلودگي است .
وي افزود: در اين روش گياهان در شرايط آزمايشگاهي در درون شيشه قرار گرفته و با تنظيم هورمون هاي رشد و املاح و نمکها در شرايط محيطي کنترل شده در تمام فصلهاي سال قابل تکثير هستند.
اين محقق گفت: گياهان کشت بافتي پس از ريشه دار شدن به گلخانه هاي سازگار و در نهايت به گلخانه هاي تجاري براي توليد گل شاخه بريده منتقل مي شوند.
وي افزود: دانش فني توليد انبوه گل رز با روش کشت بافت براي ارقام بازار پسند توسط محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي تهيه شده و نهال هاي کشت بافتي به گلخانه هاي بخش خصوصي منتقل و عملکرد آنها در يک دوره يکساله بررسي شد.
کرماني گفت: آمارها و بررسي ها نشان داد که عملکرد کيفي رزهاي کشت بافتي با رزهاي وارداتي برابري مي کند، براين اساس اکنون کار انتقال اينگونه رزها به شرکت هاي کشت بافتي بخش خصوصي در حال انجام است تا با توليد انبوه واريته رز در کشور گامي موثر براي خودکفايي و اشتغالزايي در کشور برداشته شود.
مريم جعفرخاني کرماني به عنوان محقق و پژوهشگر نمونه زن کشور سال 87 در زمينه فعاليتهاي تحقيقات بيوتکنولوژي از رييس جمهوري لوح تقدير دريافت کرد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو