پیشنهاد پارسینه
اگر انسان بدنبال این باشد که یک فرصت طلایی بدست آورد که هیچ گرفتاری نداشته باشد و هیچ غمی بر دل او سنگینی نکند وتازه آنگاه به سلوک بپردازد باید بداند این خیالی بیش نیست و خیالی است شیطانی و باطل.
۲۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۷
۱

چنین فرصتی هیچگاه نصیب او نمیشود و با این تسویف، اجلش فرا میرسد ...

و عالم دنیا عالم گرفتاری است و تمام اولیاءالهی که به جایی رسیده اند با همین گرفتاریها بوده است حتی گرفتاری گذشتگان از گرفتاری ما بمراتب بیشتر بوده است.

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
عالم دنیا اگه مردم گرفتاری درست نکنید عالم گرفتاری نیست اونهم تا این حد!
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو