سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد
۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۰
۲
هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. ✔آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.


هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظراكثريت اعضای حاضر است

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها
رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است

حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است

رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.
⚠تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است

 مگر در مورد مصوبات خلاف شرع

يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاصهيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان‌عالی کشور است.

رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.

⚠پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود↩ نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد

شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است
چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود.

↩ این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده ۹۰هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند موضوع  را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
یزدان بهرامیان کارمنداخراجی سازمان تامین اجتماعی
ای کاش دیوان عدالت اداری روفقط دیوان مینامیدندو به عدالت درنامگذاری آن اشاره نمیشد4سال است که سازمان تامین اجتماعی با اتهامات کذب وبی اساس وبی هیچ مدرکی تنهابه سبب لجاجت برخی مدیران این سازمان مراتب اخراج بنده وفنای زندگی من وخانواده ام رافراهم آورده وپس ازشکایت به دیوان متاسفانه رای دوسویه دیوان که نه اخراج من راقطعی ونه تامین اجتماعی راملزم به بازگرداندن من کرده زمینه راتنهابرای آزاربیش ازپیش بنده توسط سازمان مذکورفراهم آورده وآیااین کجانشان از عدالت داردوامشب همین امرسبب شده که روان پریشان بنده شرایطی فراهم آورده که زن جانباز35درصدخودو دو بچه3و6ساله راازمنزل بیرون کرده ودراین سرمای زمستان تا3شب بیرون ماندند.جناب منتظری خواهشاجواب بدیدشمایی که به نام یه انسان کامل وجامع شمارو شناختم جواب بدید
مهندس یزدان بهرامیان
اینجانب مهندس یزدان بهرامیان کارشناس ارشدمدیریت استراتژیک لازم میدانم درخصوص احکام دیوان صراحتاعرض کنم که جملگی این احکام حق رابه حق دار رسانیده واما متاسفانه به اندازه زمان رسیدگی به پرونده دردیوان عدالت طولانی میشودکه درنهایت مصداق نوشتاروی بعدازمرگ سهراب شده واین خودشایدهمگان رابه اعتراض وامیدارد وامیدآن داریم که بادرایت مدیران جدیداین نهادبعنوان بالاترین مرجع دادخواهی مردم این امرهم اصلاح شده واین خود مبتواندمرحمی برآلام دردهای بسیارمراجعین این نهادباشد
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2