اول ثابت کنید چیزی به اسم ایران وجود دارد! / گفتن "هنر نزد ایرانیان است و بس" جنایت است
حمله شدیداللحن ملکیان به ملی‌گرایی ایرانی/
پارسینه: ايران اصلا چه موجودي است؟ اول موجوديتي به نام ايران را بايد اثبات كرد. اول موجوديتي به نام ايران را بايد اثبات كرد كه ما چيزي داريم، هويتي داريم، عيني داريم، ابژه‌اي داريم كه اسمش ايران است. شما اول بايد اثبات كنيد چيزي هست و بعد بگوييد متعلق به عشق، نفرت، خشم يا خشنودي من است. ايران چه موجودي است؟
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷
پارسینه: فرهنگ امروز/ علي وراميني: چندي پيش نشستي با حضور مصطفي ملكيان، اصغر دادبه و شروين وكيلي با موضوع «رويكردي فلسفي به مفهوم مليت» در كانون معماران معاصر برگزار شد. ماجراي اين نشست از همايش بين‌المللي حافظ شيرازي آغاز شد كه در ارديبهشت ماه سال جاري در تهران و شيراز به وقوع پيوست. در اين همايش ميزگردي با عنوان «حافظ و هويت ملي ايران» برگزار شد كه در آن ژاله‌ آموزگار، اصغر دادبه، شروين وكيلي و مصطفي ملكيان حضور داشتند. اختلاف نظري ميان ملكيان از يك سو و دو سخنران ديگر از سوي ديگر بروز كرد كه مضمون اصلي‌اش عينيت و حقيقتِ مفهوم مليت بود. اين ميزگرد با كمبود زمان مواجه و قرار بر اين شد در نخستين فرصت ممكن ادامه بحث جريان يابد و اين نشست فوق‌الذكر همان فرصت وعده داده شده است. اين نشست بيش از چهار ساعت به طول انجاميد و گفت‌وگوهاي متعددي بين مصطفي ملكيان و دو سخنران ديگر و همچنين حضار و سخنرانان صورت گرفت. نوشتار پيش رو خلاصه‌اي از سخنان و گفت‌وگوهايي است كه در اين جلسه برگزار شد.

مدعاي من اين است كه «ناسيوناليسم» هم به لحاظ فلسفي، هم به لحاظ اخلاقي و هم به لحاظ مصلحت‌انديشانه غيرقابل دفاع است. البته اگر يكي از اين سه ‌تا غيرقابل دفاع باشد دوتاي ديگر هم غيرقابل دفاع خواهد بود ولي با اين همه من جداگانه مدعاي خودم را بررسي مي‌كنم. هرچند كافي است يكي از اين سه مدعا از دست طرفداران ناسيوناليسم گرفته شود تا آن دوتاي ديگر هم گرفته شود. به هر روي من مستقلا به اين سه‌ تا مي‌پردازم، اما در ابتدا بايد كه مرادم از ناسيوناليسم را بيان كنم.

 

مراد از ناسيوناليسم

يك پديده روانشناختي كه به روانشناسي و به خصوص به شاخه روانشناسي اجتماعي مربوط مي‌شود و در همه انسان‌ها در طول تاريخ و در هر جامعه‌، فرهنگ و تمدني وجود داشته اين است كه هركسي وطن خودش را دوست دارد. يك نوع وطن‌دوستي در هر انساني هست و اين اختصاص به هيچ جامعه و فرهنگ و تمدن و زمان و مكان خاصي ندارد. اينكه اين وطن‌دوستي پديده‌اي است مربوط به آنتروپولوژي (انسان‌شناسي) طبيعي يا به آنتروپولوژي فرهنگي، يك داستان ديگر است. يعني آيا ما انسان‌ها چنان ساخته شده‌ايم كه وطن خودمان را دوست داريم و بالطبع و بنا به طبيعت و به حكم ساختار و كاركرد جسماني، ذهني و رواني‌‌مان به اين صورت ساخته شده‌ايم يا نه، اين هم از القائات و تلقينات فرهنگ است كه در جامعه‌اي بزرگ شده‌ايم و جامعه به ما حب‌وطن را القا كرده است؟

من به اين كار ندارم. چون خود اين بحث درازدامني است. اما واقعيت اين است كه هرچه باشد، ما وطن‌دوستيم. همچنان كه ما مادر و پدرمان را دوست داريم. اين وطن‌دوستي اختصاص به هيچ ملت و وطني ندارد و به هيچ تاريخ و جغرافيايي محدود و منحصر نيست. تا اينجا نه داشتن و نه نداشتن وطن‌دوستي اصلا محل داوري نيست. به هر حال واقعيتي است كه درون ما هست و هيچ‌كس هم از شمول اين حكم بيرون نيست، يعني خود من هم كه صددرصد مخالف با ناسيوناليسم هستم اين وطن‌دوستي را دارم البته نه به آن مباهات مي‌كنم و نه خجالت مي‌كشم. اين چيزي است طبيعي. ما به غرايز خودمان نه مباهات مي‌توانيم بكنيم و نه مي‌توانيم از آنها خجالت بكشيم. اينكه من به مادر خودم علاقه دارم نه مايه فخر من و نه مايه ننگ من است. چون اين گونه امور از دايره ارزش‌داوري و به خصوص از شمول ارزش‌داوري‌هاي اخلاقي بيرون هستند. اما ناسيوناليسم يعني تبديل وطن‌دوستي كه يك احساس و عاطفه است به يك يا دو يا سه يا nتا باور. به عنوان مثال من مادرم را دوست دارم و چه‌بسا بيشتر از هركس ديگري مادرم را دوست داشته باشم، اين احساس و عاطفه و هيجان درون من است. تا اينجا هيچ عيب و ايرادي به آن نيست. اما اگر از اينكه اين احساس و هيجان و عاطفه را نسبت به مادرم دارم يكي دوتا سه تا گزاره استنتاج بكنم. مثلا بگويم مادرم زيباترين زن جهان است، يا مادرم شجاع‌ترين زن جهان است يا مادرم بهترين همسري است كه پديد آمده است، يا مادرم از هر مادر ديگري نسبت به فرزندان خودش مهربان‌تر است، اينها يك سلسله باور است. هرگز به لحاظ منطقي و معرفت‌شناختي گذر از يك حس و عاطفه به يك، دو، سه و n فقره باور مجاز نيست. من حق دارم بدون ذره‌اي توضيح بگويم مادرم را دوست دارم و مادرم را از هر موجود ديگري روي كره زمين بيشتر دوست دارم و هيچ اشكالي هم بر من نمي‌توانيد بگيريد. اما اگر گفتم مي‌دانيد چرا مادرم را دوست دارم؟ چون مادرم زيباترين زني است كه مي‌شناسم، شجاع‌ترين زني است كه مي‌شناسم، بهترين مادري است كه مي‌شناسم و... آن‌وقت من اينجا از مادردوستي گذر كرده‌ام به مادرپرستي. يعني در واقع يك احساس و عاطفه را تبديل كرده‌ام به يك، دو، سه و n فقره باور. حالا اگر كسي اين كار را درباره مام وطن بكند و بگويد من ايران را بيشتر از هر كشور ديگري دوست دارم هيچ مشكلي نيست و بگويد وطنم را از هر وطن و سرزمين ديگري بيشتر دوست دارم، هيچ مشكلي نيست اما اگر بلافاصله بگويد براي اينكه وطن من بهترين وطن است، زبان اين وطن بهترين زبان است، فرهنگ اين وطن بهترين فرهنگ است، سابقه تاريخي اين وطن از سوابق تاريخي ساير سرزمين‌ها درخشان‌تر است، چون اين وطن دانشمندان بزرگ‌تري عرضه كرده است، چون به فلسفه و موسيقي و معماري و ادبيات خدمت كرده است و... شما از يك احساس و عاطفه گذر كرديد به n گزاره. فرق وطن‌دوستي و ناسيوناليسم در همين است.

مراد من از ناسيوناليسم اين است كه آن را ايضاح كردم. حالا شما چه اسمي بر مفهومي كه من ايضاح كردم مي‌گذاريد فرقي نمي‌كند. مي‌خواهيد بگوييد ناسيوناليسم مي‌خواهيد بگوييد شوونيسم. ناسيوناليسم اگر به معناي گذر از يك احساس و عاطفه كاملا طبيعي به يك فقره باور درباره ميهن و وطن، (آن باورها از هر سنخي كه باشند فرد را به يك ناسيوناليست تبديل مي‌كند) به لحاظ فلسفي، اخلاقي و مصلحت‌انديشانه داراي عيب است. حالا يك‌يك اين سه عيب را عرض مي‌كنم.

عيب ناسيوناليسم به لحاظ فلسفي

چون ما ايراني هستيم و وقتي مي‌گوييم وطن‌دوستي مرادمان ايران‌دوستي يا ايران‌پرستي است و... يعني سخن‌مان انحصار دارد در ناسيوناليسم ايراني، از اين به بعد مثال را با ايران دنبال مي‌كنم. ايران اصلا چه موجودي است؟ اول موجوديتي به نام ايران را بايد اثبات كرد. اول موجوديتي به نام ايران را بايد اثبات كرد كه ما چيزي داريم، هويتي داريم، عيني داريم، ابژه‌اي داريم كه اسمش ايران است. شما اول بايد اثبات كنيد چيزي هست و بعد بگوييد متعلق به عشق، نفرت، خشم يا خشنودي من است. ايران چه موجودي است؟ در اينجا كاملا حدس مي‌زنم چه جواب‌هايي ممكن است داده شود. ‌آيا ايران يك واحد جغرافيايي است؟ يعني يك شكل نامنظم هندسي در نظر گرفته‌ايم و اين را ايران مي‌ناميم؟ ممكن است كسي بگويد واحد جغرافيايي نيست و يك واحد نژادي است. همان طور كه ممكن است بگوييم نژاد آريايي يا هند و اروپايي. ما به يك نژاد خاصي مي‌گوييم نژاد ايراني. ايران براي ما هويت جغرافيايي ندارد و يك هويت خوني و نژادي دارد. من مي‌گويم اين را مشخص كنيد ببينيم اين اصلا وجود دارد يا خير؟ ممكن است بگوييد يك واحد زباني است، ما به مردمي كه زبان خاصي داشته‌اند در طول تاريخ هرچه پراكنده هم باشند و از هر قوم و نژادي هم باشند به كساني كه اين زبان را دارند مي‌گوييم ايراني هستند. من مي‌گويم اين زبان را مشخص كنيد كه كدام زبان است. آيا اصلا زبان ناب در جهان وجود دارد؟ زبان ناب يك مفهوم بلامصداق است. هيچ زباني ناب نيست و هر زباني از آميزش بسا زبان‌ها پديد آمده است كه خود آن زبان‌ها هم از آميزش بسياري زبان‌ها پديد آمده‌اند. نژاد ناب وجود ندارد. ما نژاد آريايي خالص نداريم. مفهوم نژاد و زبان ناب وجود ندارد. زبان ناب مثل آب خالص و ناب مي‌ماند. آب خالص و ناب را مي‌توانيد در آزمايشگاه درست كنيد، اما آن چيزي نيست كه در طبيعت وجود دارد. مي‌توانيد در مخيله خودتان زباني درست كنيد و به آن بگوييد زبان فارسي ولي در عالم واقع چنين زباني وجود ندارد. جالب اين است كه دوستان ناسيوناليست فكر مي‌كنند كه زبان فارسي از روزي كه عرب‌ها به ايران حمله كردند ناب بودنش را از دست داد، گويا از پايان سلطنت يزدگرد سوم هرچه به عقب برگرديم با زبان ناب فارسي سروكار داريم. اگر الفباي زبان‌شناسي بدانيد، متوجه مي‌شويد كه اين خنده‌دار است. اين فقط از باب مضحكه است. هيچ زبان نابي وجود ندارد. نبايد گمان كنيد كه اگر زبان فارسي امروز را از لغات عربي و اروپايي زدوديد به زبان ناب مي‌رسيد. تازه مي‌رسيد به زباني كه لغات مغولي و چيني و ژاپني در آن وجود دارد. ممكن است بگوييد هويت سياسي است. مثلا فرض كنيد بگوييد به ايراني كه «الان» مي‌گويند ايران، مي‌گوييم ايران. چرا الان را مي‌گوييد ايراني؟ ترجيح شما براي اينكه ايران پايان دوره قاجار را ايران بدانيد يا ايران پايان دوره افشار چيست؟ آيا زماني كه قفقاز هم جزو ايران بود يا بخشي از افغانستان و پاكستان متعلق به ايران بود را بايد ايران در نظر بگيريم؟ مرزهاي سياسي چه زماني را شما مي‌گوييد؟ و هرجا را هم انگشت بگذاريد ترجيح بلامرجح است و من مي‌گويم چرا انگشت را روي صدسال قبل يا بعدش نگذاشتيد؟ ممكن است بگوييد وقتي مي‌گوييم ايران به هويت فرهنگي خاص مي‌گوييم ايران. من مي‌گويم مولفه‌هاي فرهنگي ما ايرانيان را بگوييد كه فقط در ما ايراني‌ها هست و علاوه بر اين در غير ما ايراني‌ها نيست و هر دو را بايد نشان بدهيد.

بعد از اينكه روشن شد كه اين واحد (سياسي، جغرافيايي، هويتي و فرهنگي چه واحدي است، بحث مشكل‌تر بعدي پيش مي‌آيد. خب فرض مي‌كنم به يكي از اين معاني ايران وجود دارد، چرا ما بايد به اين ايران بچسبيم؟ همين‌طور كه هنگام ‌زاده شدن انتخاب پدر و مادر در اختيار من نبوده، وطنم هم دست خودم نبوده است. حالا چون هنگام زادن بدون اختيار در اينجا به دنيا آمده‌ام محكومم علقه‌ام را به همين جا بچسبانم؟ به چه دليل؟ يك ترجيحي مي‌خواهد چسبيدن به يك فرهنگ، نژاد يا زبان. بنابراين اولا هويت فلسفي آن چيزي كه به آن مي‌گوييم ايران بايد مشخص شود ثانيا نشان داده شود آن موجودي كه داراي آن هويت فلسفي است، يك برتري بر ساير موجودات دارد كه آن برتري موجه ما است در اينكه به آن بچسبيم و نسبت به آن باورهايي داشته باشيم و به آن افتخار كنيم.

 

عيب ناسيوناليسم به لحاظ اخلاقي

فرض مي‌كنيم كه از مساله فلسفي گذشتيم و وارد مساله اخلاقي شديم. چرا خودشيفتگي اخلاقي، اگوييزم اخلاقي نكوهيده مي‌شود و خودشيفتگي گروهي نكوهيده نمي‌شود بلكه ستايشش مي‌كنيم؟ چرا اگر معلوم شد به هر چيزي فقط از دريچه منافع خودم نگاه مي‌كنم و فقط به جلب نفع و دفع ضرر به خودم نگاه مي‌كنم و هميشه خودگزينم و هميشه خودم را به ديگران ترجيح مي‌دهم، يك اگوييست هستم و اين را به لحاظ اخلاقي بسيار قبيح تلقي و سرزنش مي‌كنيم، ولي وقتي اين خودگزيني فردي تبديل شده به خودگزيني گروهي، يعني من خودم را بر شما ترجيح نمي‌دهم اما مي‌گويم ما ايرانيان بر شما يونانيان ترجيح بايد داشته باشيم، چرا اينچنين ستايش مي‌شود. چه ترجيحي وجود دارد در خودگزيني گروهي نسبت به خودگزيني فردي؟

حالا فرض مي‌كنم خودگزيني گروهي بلااشكال باشد. چرا اين گروه را گروه ملي انتخاب كرديد؟ ما مي‌خواهيم خودگزين باشيم اما بگوييم ما خودگزيني مسلماني داريم. خودگزيني قومي داريم اما قوم و گروه‌مان، قوم ديني باشد. مي‌گويم بله دوست داريم گروه خودمان برتر باشد در عالم و بر اين برتري هم اصرار مي‌ورزيم، اما مرادمان از گروه ما، گروهي است كه هم‌كيش و هم‌خون ما است، رنگ پوست‌شان مثل رنگ پوست ما است، يا بگويم گروهي كه داراي شغل و حرفه من هستند. چرا از بين همه اين گروه‌بندي‌ها، گروه‌بندي ملي را انتخاب كرديد؟ خب من مي‌خواهم گروه‌بندي سياسي، اقتصادي، ديني يا طبقاتي را انتخاب كنم. بنابراين اولا به لحاظ اخلاقي اين درست نيست.

ثانيا بعد از اين اگر بنا باشد در رفتارم گروه خودم را در نظر بگيرم خيلي وقت‌ها بايد از موازين صداقت، تواضع و احسان (كه من معتقدم از مفاهيم پايه‌اي اخلاق است) عدول كنم.

انسان وقتي علقه گروهي پيدا كرد، نمي‌تواند گروه خودش با غير گروه خودش را با يك چشم نگاه كند. نمي‌تواند به چشم انصاف نگاه كند. من هيچ‌وقت خودي را با ناخودي نمي‌توانم با يك چشم نگاه كنم. وقتي شما مليت من را به خودي‌هاي ما تعبير كرديد، آن وقت اگر مليت من با مليت ديگري در تعارض افتاد، نمي‌توانم منصفانه عمل كنم. خب اينها خلاف موازين عدل است. حالا چه شما سه‌تا مفهوم را مثل من بدانيد، چه نه مفاهيم ديگري بدانيد. به تعبير ديگري حتي اگر قايل باشيد به قاعده زرين و بگوييد كل اخلاق بر پايه قاعده زرين است، اين با ناسيوناليسم سازگار نيست.

و اما سومين چيزي كه از منظر اخلاقي وجود دارد، اين است كه در اخلاق انسان از آن‌رو كه انسان است بايد مطمح نظرش باشد. من يك سوال مي‌پرسم، چرا به ستم تاريخي كه بر زنان رفته است اعتراض مي‌كنيم؟ مي‌خواهيم بگوييم در طول تاريخ گذشته با انسان از آن رو كه انسان بود رفتار نمي‌كردند. مي‌گفتند انسان اگر مرد است اين رفتار و اگر زن است آن رفتار. بن و بنياد اين انديشه‌هاي مردسالارانه به لحاظ اخلاقي چيست؟ اين است كه اول ببينيد مرد است يا زن، آن وقت با مرد يك رفتار بكنيد و با زن رفتار ديگر. خب حالا چرا وقتي اين تقسيم‌بندي مي‌شود شما اعتراض مي‌كنيد و فمينيست‌ها بحق مي‌گويند بايد برگرديم به وضع سالم‌تري. حالا به جاي مرد و زن اگر من بگويم ايراني و انيراني، چرا اين درست است؟ انسان از آن رو كه انسان است بايد مورد مهر و شفقت و عشق قرار گيرد.

ما همين‌طور كه نمي‌توانيم بپذيريم سياهان چون سياه‌اند بايد رفتارمان با آنها متفاوت باشد از رفتاري كه با سفيدها مي‌كنيم و نمي‌توانيم بپذيريم رفتارمان با زن‌ها متفاوت باشد چون زن هستند، به همين ترتيب نمي‌توانيم بپذيريم رفتاري كه با ايراني مي‌كنيم متفاوت باشد با رفتاري كه با غيرايراني مي‌كنيم.

 

عيب ناسيوناليسم به لحاظ مصلحت‌انديشانه

فرض مي‌كنم شما ضوابط اخلاقي را قبول نداشته يا نهيليست اخلاقي باشيد و بگوييد من به لحاظ اخلاقي به هيچ ارزش اخلاقي قايل نيستم. يا شكاك و اگنوستيك باشيد و بگوييد نمي‌دانم واقعا عمل درست يا نادرست چيست و بنابراين اخلاق را بخواهيد از محاسبات‌تان بيرون ببريد اما يك چيز ديگري مي‌آيد و آن عقلانيت عملي است يعني مصلحت‌انديشي. آيا به مصلحت ايرانيان و غيرايرانيان است كه ايرانيان ناسيوناليست باشند؟ همين سخن را در مورد هر ملت ديگر هم مي‌توان تكرار كرد. من مي‌گويم اگر اين بحث را بحث «سياست ناظر به امر واقع» (Real Politic) و فارغ از هرگونه ارزش بخواهيم در پيش بگيريم، آيا به مصلحت دنيا است كه هر گروهي از اينها بيايند و بگويند ما و لاغير، ما برتر از غير، ما مقدم بر غير، ما فاضل‌تر از غير. حالا آن گروه هرچه مي‌خواهد باشد (ترك، فارس، عرب و...) من مي‌گويم اگر در دنياي سابق اگر كسي اندك شكي مي‌توانست داشته باشد كه اين كار به مصلحت نيست، امروزه اين شك وجود ندارد. چنگيز عمري را پشت اسب زندگي كرد و درحال جنگ بود. چندتا آدم را كشت؟ امروزه شما در سه دقيقه مي‌توانيد اين تعداد آدم را بكشيد. در دنيايي كه من مي‌توانم با فشار دادن يك دكمه كاري انجام دهم كه چنگيز در يك عمر انجام داد، آن وقت شما دم از پان ايرانيسم بزنيد و يكي پان‌عربيسم، آن وقت ببينيد آيا در اين دنياي ترد و شكننده، دنيايي كه ساحت نظر آن هر روز گسترده مي‌شود و حوزه عمل آن تنگ‌تر، مي‌توانيم زندگي كنيم. شما فرض كنيد يك داعشي دستش به سلاح اتمي برسد و هيچ هم بعيد ندانيد كه همين سلاح‌هاي اتمي كه در پاكستان وجود دارد به دست داعشيان برسد. آن داعشي اول بر شيعيان جهان و بعد بر غيرمسلمانان عالم روزگار باقي مي‌گذارد؟ شما اگر فقط با راي او مخالف باشيد چيزي از شما باقي نمي‌گذارد. به گفته برتراند راسل روزي در دنيا بود كه مي‌گفتيم چارديواري و اختياري، من مي‌رفتم داخل خانه خودم در خانه را هم قفل مي‌كردم ديگر در خانه خودم كسي نمي‌تواند مداخله كند. راسل مي‌گفت امروز روزگاري است كه آنقدر در مقام عمل به هم چسبيده‌ايم كه ديگر چارديواري اختياري حرف كاملا خلاف حقوق است. چرا؟ چون اگر شما امروز در خانه بگوييد چارديواري اختياري، آپارتمان بالا و پايين اعتراض مي‌كنند و حق هم دارند. رابطه‌ ما چنان تنگاتنگ شده كه تقريبا هيچ چيز خصوصي وجود ندارد. با اين وضعيت كساني بيايند دم از «پان‌ها» بزنند.

آن كسي كه مي‌گويد هنر نزد ايرانيان است و بس. هر كسي مي‌خواهد باشد، (با اينكه شكي نداريم كه فردوسي از مفاخر ايران است) اما وقتي اين جمله را مي‌گويد، (من مي‌گويم اگر و بس را نمي‌گفت مشكلي نداشت و منافاتي نداشت كه نزد يونانيان هم باشد.) جمله‌ زيبا است و فصاحت و بلاغت هم دارد، هيچ لفظ عربي هم (خدا را شكر و خدا را سپاس به كار نبرده‌) ولي با اين انديشه دارد جنايت مي‌كند. اين را خطاب به فردوسي نمي‌گويم چون او در دنيايي زندگي مي‌كرد كه اين سخنان آنقدر آثار و نتايج عملي نداشت. اما آنكه امروزه مي‌گويد «هنر نزد ايرانيان است و بس» و خوشحال است از اين تعبير به بشريت و خودش دارد ظلم مي‌كند. اين در ادبيات ما سابقه دارد و اختصاص به فردوسي هم ندارد. نظامي هم كه پارسي‌سرا نبود از اين حرف‌ها زياد دارد. اين سخنان ظاهرشان خيلي فريبنده است ولي باطن‌شان باعث ايجاد مرز بين انسان‌ها مي‌شود. به تعبير ثورو (متفكر و نويسنده معروف نيمه دوم قرن نوزدهم امريكا)، هرچيزي كه بين انسان‌ها مرز بگذارد يك جنايت بالقوه در حق انسان‌هاست.

هر چيزي كه بين انسان‌ها مرز بگذارد حتي جنسيت يا حتي طبيعي‌تر از آن كودكي، نوجواني و جواني (گر بخواهد مرزهاي حقوقي بر آن مترتب شود) به لحاظ اخلاقي قابل دفاع نيست. اما مصلحت‌انديشانه نبودنش محل بحث من است.
نظرات
شیرین صفوی
فعلا باید موجودیت شما ثابت شه که رو چی حسابی از این افاضات میفرمایید !!!!!
موسوی
ایشون موجودیت داره.
ناشناس
کشیده شدن بحث آکادمیک به سمت عوام‌الناس باعث می‌شود که یک استاد سرشناس از جانب یک فرد عامی مورد توهین قرار گیرد.
ناشناس
ناشناس 11:13 خوشم مياد با 4 تا كتاب خودتونو خواص ميدونيد
پسر جون علم و دانش بدون اخلاق هيچ ارزشي نداره
ناشناس
ملکیان سال 52 در دانشگاه تبر یز مشروط شد سال 58 رفت حوزه ودانشگاه حالا برخی به او میگن فیلسوف
ناشناس
به این ملکیان میتوان گفت یک عالم واقعی
ناشناس
هيس! الان سامان اينجا كتابخانه ملي را كپي ميكند!
ناشناس
این صحبت ها آب به آسیاب دشمن (عربستان سعودی) ریختن است.پاینده باد ایران و سرنگون باد حکومت ننگین آل سعود
ناشناس
شما بروید شاهنامه را بخوانید تا بفهمید که چیزی به نام ایران هست یا نیست.
ناشناس
حرف حساب جواب نداره!!!
بستانآ بادي
من نه دل نگران سنّتم، نه دل نگران تجدّد، نه دل نگران تمدّن، نه دل نگران فرهنگ و نه دل نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل نگران انسان‌های گوشت و خون داری هستم که می‌آیند، رنج می‌برند و می‌روند.استاد ملكيان
مصطفي
یک نمونه تعصبات کور ملی گرایانه هم اینه که وقتی مثلا اسکندر اینجا رو میگیره میگن اشغالگری کرده ولی خودشون با افتخار و سربلند میگن ما تا فلان جا کشور گشایی کردیم و تصرف مناطق دیگه همجوار ایران رو باعث افتخار برای شاهان قدیم ایران میدونن چراشما حق داری تصرفات اسکندر رو اشغالگری بدونی ولی این حق رو برای همسایه هات نسبت به لشکرکشی هات قایل نیستی ؟
یک انسان
نظرات ملی گرایی افراطی باعث بروز و تشدید نظریاتی مثل استقلال طلبی می شود. و به نظرم بدتر این است که این ملیت گرایی افراطی اکثرا فقط دربرگیرنده ارزش ها و ارمان و تاریخ و زبان تنها یک قوم باشد ان همه در مملکتی که اقوام مختلفی دارد.مثلا نمونه اش شعار هایی مثل شیران پارسی که برای فوتبالیست ها گذاشته شد. الان کشور ها ی چند قومیتی پیشرفته مثلا سوئیس با کارهایی مثل تقسیم ثروت عادلانه بین مناطق مختلف و رسمی کردن چهار زبانش اینگونه مشکلات را ندارد.البته الان بیشتر کشور های پیشرفته با تعریف درست از ملیتشان بیشتر به فکر جهانی شدن و تشکیل اتحادیه های فرا ملی هستند.
ناشناس
تمامی مورخان خارجی محو فرهنگ ایران میشن بعد یه عده روشنفکر نادون ...
ناشناس
آقای یک انسان مگه تو آلمان همه از اول آلمانی حرف میزدند؟ پس چرا یک زبون رسمی داره؟ مگه تو فرانسه همه از اول فرانسه حرف میزدند پس چرا یک زبون رسمی داره؟
زبون فارسی در تمام گویش های ایرانی به غیر از ترکی کاملا رایجه و تمام قومیت های ایرانی گویششون ریشه در فارسی داره برای چی باید ایران چند زبون رسمی داشته باشه و درگیر مشکلات ترجمه و مخارج یکسان سازی اسناد بشه این اسمش احترام به انسان نیست اسمش ایجاد مشکله.
کشوری مثل سویس مجبوره وگرنه از خداشونه یک زبون رسمی داشته باشند.
چرا آلمان و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و ...... همه یک زبون رسمی دارند اونجا قومیت با زبونهای دیگه مگه ندارند؟
تازه تمام قومیت های ایرانی ریشه زبونیشون تو فارسیه.
در ضمن من خودم فارس نیستم ولی حرف حساب باید زد.
ناشناس
اشتباها مثبت دادم. ---------- این همه منفی
ناشناس
اصلا این اقای ملکیان کی هست ؟ و چطور به خودش اجازه داده به ایران و ایرانی بی احترامی کنه اصلا نباید حرف این ادم را در اینجا بنویسید ارزش خواندن ندارد.
دانیال
میتونید اسمش رو توی اینترنت جست و جو کنید
موسوی
خب نشناختن شما تنها دلیل ناآگاهی شماست.
مهدی
مشکل اینه که همیشه بدون خواندن و دانستن مطلب در موردش قضاوت می کنیم..!
دوست عزیز شما اول متن رو بخون بعد قضاوت کن..
ناشناس
چه جور بی احترامی کرد ؟ چرا جو میدی ؟
ناشناس
ایشون توهین نکرده.فقط گفته هی نگین مابهترینیم.بقیه دنیاهم آدمند
ناشناس
توارزش سخن گفتن را هم نداری
ناشناس
اینطور باشه باید درِ تفکر و اندیشیدن و خرد و علوم انسانی رو تخته کنیم! جهان سومی ها!
ناشناس
استاد معنی گزاره مطرح شده از سوی حکیم توس را فهم نکرده اند
ناشناس
ایشان مگه چیزهای دیگه رو فهم کرده اند که این را فهم نکرده اند؟!!!
ناشناس
شما که فهم کرده ای بگو یعنی چه؟
ناشناس
زکی
ناشناس
جالب بود
ایمان
مثل این می مونه بگیم :
چرا به همسرت میگی دوستت دارم
رو به همه ی آدمها بکن بگو دوستتون دارم بشریت!!!

حالت خوبه آقای ملکیان؟
ناشناس
پس خودت هم قبول داری فقط نوعی تعارفه
ناشناس
حال شما خوب نیست
ناشناس
ناشناس 11:34
يعني شما با همسرت تعارف ميكني كه دوستش داري؟
بعيد ميدونم اصلا ازدواج كرده باشي البته
برو فلسفتو بخون ...
ناشناس
هرکس که متن رو خونده می دونه که نظر شما هیچ ارتباطی به متن نداشت!
اتفاقا گفتند تا زمانی که صرفا میگی دوستت دارم مشکلی نیست؛ ولی وقتی میگی همسر من بهترینه، در حقیقت داری یه ادعای چرت میکنی.
ناشناس
کامنت "کوروش پرست ها" و نژادپرست ها همین الآنه که پارسینه رو منهدم کنه ....

نژادپرست های معترض توجه کنند که مفهومی به اسم "ملیت" انتزاعی صرف هستش. عینیت و وجود خارجی نداره .... ازنظر فلسفی دارند این بزرگان بحث می کنن!
ناشناس
عجب ملیت عینیت و وجود خارجی نداره بعد اونوقت قومیت داره نه؟!!!
ناشناس
از نظر فلسفی بحث نکنند چون چیزی به اسم فلسفه وجود و عینیت خارجی نداره اول باید موجودیتی به اسم فلسفه رو ثابت کنند.
ناشناس
بالاخره این جماعت باید با یه چی معنی و هویت پیدا کنند . یه زمان با دین هویت پیدا می کردند الانه با کوروش پرستی!
دانشجو
قوم مفهومی روشنتر از ملت است. اقوام با لباس و گویش و زبان و رسوم خود مشخصترند تا ملت ایرانی که هزار رنگ است.
ناشناس
دوتا از همان موجودات "انسانی " که ملکیان بر ضد ان ها سخن گفت در بالا ابراز و جود کردند منتظر عقده گشایی های دیگر باشید !
ایمان
تو که هنوز فرق بین عشق به میهن و عقده رو نمیدونی بهتره ...
به جای مارکس و هگل و نیچه و ...
برو یکم حافظ و سعدی بخون
ناشناس
کاش به جای ایمان علم داشتی.
ماژیک
اقای ملکیان من خودم مخاف ملی گران هستم خیلی هم زیاد و فقط دین مهمه ولی شما حق اظهر نظر ندارید.
خدا هدایتتون کنه میدونم شما می ایید و پارسینه و این نظر رو میخونید بهتون میگم دست از سر نظرات و تحلیل هاتون در باب دین و فلسفه بردارید از خدا بترسید
موسوی
فقط شما حق اظهار نظر دارید؟
خب حرف یا درسته یا غلط. شما بگو کجاش غلطه. اما نمیشه گفت شما حق اظهار نظر ندارید
ناشناس
خوب ماژیک جون اگه دین ازهمه مهمتره یکسره شماهم یک خلافت شیعی درست کنید وخلاص.
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
ناشناس
یعنی مثلا نادر افشار نمی دونست کیه از هانری کربن که هنوز به دنیا نیومده بود یاد گرفت؟!
شاه عباس تاریخ ایران رو نمی دونست؟! بابک خرمدین نمی دونست؟! اونهمه پرده خون و قوال شاهنامه تاریخ ما رو نمی دونستند؟! اگه ما ایرانی ها واقعا تاریخ خودمون رو نمی دونستیم پس اونهمه قیام ضد اشغالگران عرب چطور به وجود اومد؟!
آرش
علی عزیز
شاید جنابعالی بصورت کلی درست بگویید.
اما فراموش نکنیم کتاب تاریخ ایران باستان نوشته مشیرالدوله پیرنیا برگرفته از آثار و ترجمه های هرودت،گزنفن،پلوتارک،آمستد و ...میباشد که نشانگر وجود ترجمه آثار یونانی پیش از صد سال میباشد.
گذشته از این ،نویسنده فرانسوی کتاب دو سال با ایرانیان (کنت دو گوبینو)در خاطرات خود از دوران ناصری اشراف کامل عامه ایرانیان به تاریخ باستان را اذعان می نماید. معذالک هیچگاه نباید این نکته را فراموش نمود که فلسفه امری شخصی و غیر قابل اثبات است که هرگز با منطق برابری نمیکند بنابر این یک فیلسوف نباید برای اثبات امور غیر قابل اثبات که برداشتهای شخصی ایشان از پاره ای شکیات، و موهومات است وارد مباحث عامی و مقدس برای مردم گردد.
نسل انقلاب کرده
ازبیخ همه چیز رامنکرشدیدجناب ملکیان .
چوایران نباشدتن مامباد
آوارگی وجودداردیاندارد؟ ازسرزمین رانده شدن بعضی از مردم کشورهابه علت جنگ رادرقرن حاضر می بینیدیانه؟ آنان که ازوطن شان آواره می شوندهمیشه درسودای بازگشت به وطن شان اند پس وطن هرکس همه ی وجود اوست بی وطن چگونه می توان زیست؟ چراهمه کشورهامرزبان دارند؟ هنر تنها نزدایرانیان نیست اماایرانیان به هنرهای گوناگون علاقمندند وسعی می کنند دررشته های مختلف هنری ازعکاسی تاقالیبافی و نقاشی وغیره درحدتوانشان کارکنند.
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
ایمان
برای کشوری مثل ایران کنار گذاشتن ناسیونالیستی و میهن پرستی یکی از خطرناکترین اتفاقات میتونه باشه
چرا یه نگاه به کشورهای دور و برمون نمیندازیم که چه بلایی سرشون اومده!
چیزی که میتونه کشور ایران رو منسجم نگه داره
دو تا چیزه
1- اعتقاد(مذهب)
2- عشق به میهن

چرا فکر نمیکنیم و حرف میزنیم؟
جرا فکر میکنیم چون چهارتا کتاب خوندیم حتما باید اظهار فضل کنیم؟

واجب ترین چیز برای کشور عزیزمون تقویت حس ناسیونالیستی و همگرایی اعتقادیه
اینو بفهم آقای عزیز
محمد
این اقا شعروورگفته
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
ناشناس
پس فردوسی هزار سال پیش داستان یوسف و زلیخا را تعریف میکرد ؟!
ایرانی
آقای ملکیان اگر وطن پرستی نبود الان چهار استان کشور دست صدامیان بود...جناب ملکیان اگر وطن پرستی نبود آن جوان شیعه، ارمنی، یهودی، سنی، اهل حق، درویش...با چه نیرویی باید کنار هم جمع می شدند و از کیان کشور دفاع می کردند؟! کدام عامل می توانست آنها را به هم پیوند دهد به غیر از مام مقدس وطن!
ناشناس
اتفاقا نظرت اشتباهه . چون اگه به وصیت نامه هاشون مراجعه کنی غالبا از دلایل عقیدتی صحبت کردند و اون دوره ها خبری از این کلمات مام میهن نبود و الان این چیزا مد شده و بسیاری از کسانی که از وطن و مام میهن دم میزنن ده دقیقه هم جلو صدام وانستادن بلکه اون بچه ها غالبا انگیزه های مذهبی داشتن
ناشناس
ناشناس 1:02 هرکی بهت این حرفها رو گفته دروغ گفته.
زمان جنگ اگر نبودی و ندیدی ما بودیم و دیدیم.
اونهمه جوون ارمنی انگیزه مذهبی داشت؟ اونهمه جوون عاشوری و زرتشتی انگیزه مذهبی داشت؟
اونهمه جوونی که نماز هم ....... تو جبهه ها شهید شدند انگیزه مذهبی داشتند؟
ناشناس
اصلاً متنو خوندی؟ میگه وطن دوستی عیب نداره اگر این وطن دوستی به چند باور اغراق آمیز برسه مثل بهترین وطن دنیا و بهترین مردم دنیا ، اون موقع بده
ناشناس
جناب ناشناس ۱۳:۴۷ لازم نیست کسی براتون تعریف کنه وصیتنامه هاشون و فیلمهای مستند موجوده و اکثریتشون دلایل مذهبی و عقیدتی رو مطرح میکردند نه وطن پرستانه . اولا باید متذکر بشم که با احترامی که برای ارمنی های عزیز قایلم نمیتوان تعدادشون رو و نحوه حضور تعداد زیادیشون رو ( سرباز یا داوطلب ) با تعداد کسانی که بار اصلی جنگ رو میکشیدند مقایسه کرد و ثانیا چطوری میتونین حضور امثال کمال کورسل ها رو در جنگ توجیه کنین ؟ ما در زمان جنگ یک لشکر مخصوص مجاهدین غیر ایرانی داشتیم توی سپاه . اونها هم داشتن از مام میهن شما دفاع میکردند یا عقیده ؟ انکار اینکه انگیزه اصلی بچه های جنگ مذهبی بود ناممکنه و در ضمن نمیشه انکار کرد وطن پرست ها خیلی هاشون از جلوی صدام فرار کردن و هر طور شده از کشور رفتن که حتی سربازی هم خدمت نکنن و الان وطن پرست شدند و از آمریکا کامنت میزارن !
ناشناس
ناشناس 19:50 وصیت نامه ها و فیلم هایی رو به شما نشون دادند که دوست داشتند شما ببینید وگرنه وطن پرستها معمولا وصیت نامه نمی نوشتند.
مگه فقط ارمنی ها و زرتشتی ها و آشوری ها و کلیمی ها و .... انگیزه وطن پرستانه داشتند؟ کی میگه تعدادشون کم بود؟ یعنی هر ایرانی به خیال شما مسلمون که رفته فقط برای انگیزه مذهبی رفته؟ اینو از کجا میارین؟ لشکر مجاهدین غیر ایرانی اگه بهش پول نمی دادیم میامد میجنگید؟ اینجوری باشه آمریکا کل ارتشش از مجاهدینه و اونها مثل سپاه بدر تعدادشون زیاد نبود و دوما انگیزه های سیاسی داشتند برای مبارزه با صدام نه مذهبی.
وطن پرست ها اگه نبودند همون دوسال اول جنگ وطنی برات نمونده بود که الان توش شعار مذهبی بدی راستی منم مثل اون داداش که فرار کرده رفته آمریکا فرار کردم رفتم انگلیس!!!
ناشناس
ناشناس ۰۹:۳۲ قضیه انگیزه های مذهبی بچه های جنگ اونقدر واضحه که تعجب میکنم که شما انکارش میکنی یا حداقل کمرنگش میکنی و میخوای قضایای ملی گرایانه رو جانشینش کنی . آخه اینکه کاملا واضحه که دهه شصت حرفهای ملی گرایانه مثل الان بازار داغی نداشت . بچه های جنگ انگیزه های مذهبی و پیروی رهبرشون بودن رو دایما تکرار میکردند و اصلا نمیتونی مدعی بشی صدا و سیما خواسته انگیزه های وطنپرستانه رو مخفی کنه چون بر عکس نظر شما توی این سالها صدا و سیما هم مثل شما دایما انگیزه های ملی گرایانه رو ترویج میکنه و صبح تا شب سرود های وطن وطن پخش میکنه
ناشناس
اگه انگیزه میهن پرستی بود که چرا اون کوروش پرست بزرگ چرا بحرین را به اعراب داد
ناشناس
علی جان جالبیش اینه که همه اتیشا از توی گور همین کشور های غربیه که ما را میخواستن استسمار کنن .
ناشناس
توبرواول دیکته یادبگیر بعدتهمت بزن
علی
تا حدودی موافقم.
واقعیت اینه که متاسفانه تا حدود صد سال پیش ما ایرانیان چیزی از فرهنگ و تمدن قدیم خودمون نمیدونستیم . آنچه ما امروز از ایران قدیم میدونیم به همت مورخین و باستان شناسان اروپایی و غربی است. افرادی مثل هانری کربن ( ایران شناس فرانسوی)، تئودور نولدکه (مصحح شاهنامه)، ادوارد براون (مترجم خطوط باستانی ایران)، مایکل فرای ( ایران شناس)، کریستینسن ( مورخ تاریخ ادبیات) و...
اگر این دانشمندان غربی نبودند ما امروز هیچ چیزی از قدیم خودمون نمیدونستیم. هنوز کار هایی که در مورد ایران میشود بر پایه کار غربی هاست.
بهرحال رد کامل موجودیت ایران کار غلطی است، مثل اینکه کسی منکر وجود نام فامیل خودش بشه.
ناشناس
مشنگی؟!
محسن مممم از امل
كوروش يك دروغ بزرگ تاريخ است ملت رو با كوروش و اين خزعبلات سرگرم ميكنن
ناشناس
چيزي نگي كسي فكر نميكنه لالي
ناشناس
قرصهاتو بخور
ناشناس
دروغی که تمام دینا باورش کردند برایش تندیس ساختن و روز بزرگداشت در تقویم قرار داده اند و انوقت یکسری مشنگ داخلی انرا کذب میدانند، برید بمیرید بابا!!
یاشار
میشه بگین کدوم کشور مجسمه داره خوروش صغیر؟ امان از این جهل و توهم
ناشناس
نماینده آمل
ناشناس
تجزیه طلب ها و قومیت گراها فکر میکنند اگه بتونن کروروش رو از تاریخ ایران محو کنند در نتیجه تاریخ ایران رو محو کردند و در نتیجه ایران رو میتونن محو کنند و بعد هم بگن هر قومیت خاک خودش!!!
نه بابا جان از این خبرها نیست اگه کوروش هم دروغ باشه کمبوجیه که دروغ نیست خشایار که دروغ نیست داریوش که دروغ نیست مهرداد و اشکانیان و خسرو و انوشیروان و ساسانیان و سامانیان و صفاریان و. ..... که دروغ نیست پس مشکلتون با یه دروغ بودن کوروش حل نمیشه زحمت بیخودی میکشین.
پارسینه لطفا چاپ کن.
ناشناس
جناب ناشناس ۱۵:۳۰ توهم زدی ؟
دانشجو
کوروشپرست و ناشناس 30 : 15!
شما کلا تعطیلی و از آنجایی که جاهلید درواقع مرده اید. در کجای جهان روز بزرگداشت کورش در تقویم هست؟ در تقویم خانوادگیتان اگر باشد، مشکلی نیست. اما در سازمان ملل چنین روزی نداریم. با دروغ شما جامعه پذیر شدید.
http://www.unic-ir.org/p2unic.php?pg=16
ناشناس
جناب استاد ! این فلاسفه غربی که این خزعبلات را به خورد بعضیها میدن وملیت و مام وطن را هیچ میکنند ! چرا یه کمی از اونو به این صهیونیستها یاد ندادند که به زور اسلحه و پول آمریکاییها ؛ دارند برای خودشون وطن درست میکنند!!
استاد یه عمر سرکارت گذاشتند..... ای که چهل رفت و در خوابی مگر این چندروزه دریابی!
ناشناس
عزیزم توی غرب فلاسفه قدرت رو در دست ندارند. همه جای دنیا آدم های منفعت طلب و ناسیونالیست هست.
ناشناس
ناشناس 17:54 توی غرب فلاسفه قدرت رو در دست ندارند اما بدبختی اینجاست که قدرتمندان فلسفه جعل میکنن و میسازن.
ناشناس
بیست بار دیگه هم نظر علی رو منتشر کن پارسینه @!
امير
اين شعريه كه فردوسي اون زمان گفته و برتري ايرانيها رو نسبت به عربها نشون ميده
اردبیلی
ایران بعد اسلام ایرانی ترک بوده بیشتر تا فارس بعد اینکه پهلوی روی کار اومد ناسیونالیسم کور فارسی رو رواج داد
ناشناس
تو چی میگی این وسط؟
ناشناس
اردبیلی جان آدرس رو اشتباه اومدی.
ناشناس
همیشه قرصهاتو بخور.
جواد
قرص ها رو باید خوروش پرست ها بخورند که 1400 سال است زیر شمشیر عرب و ترک بوده اند و حالا دارن عقده خالی میکنند
ناشناس
جواد یه روز پاسخ مناسبی به آنها خواهیم داد.اگه منطق شما شمشیره ماهم باهمون منطق باشما وارد میشویم.
ناشناس
جواد اگه کوروش صغیر بود تا حالا اسمش نمی موند که کابوس امثال تو بشه.
سامانیان عرب بودند یا ترک؟ صفاریان عرب بودند یا ترک؟ آل بویه عرب بودند یا ترک؟ خوارزم شاهیان عرب بودند یا ترک؟ صفویه عرب بود یا ترک؟ ( صفویه ایرانیان ترک زبان بودند نه ترک نژاد ) زندیه عرب بودند یا ترک؟ پهلوی عرب بودند یا ترک؟ این 1400 سال زیر شمشیر عرب یا ترک بودن حرف دهن تو نیست حرف گوناز تی وی تاریخ جعل کنه که تو دهن آدمهای کم سواد میذاره.
ناشناس
تازه پهلوی ها خودشون فارس نبودند!! حکومت فارس ها هم فقط شامل هخامنشیان وساسانیان و سامانیان(بیشترقلمروشون بیرون از ایران فعلی بوده!) و زندیه(که یک چهارم ایران امروزی رو هم نداشتند!) می شده!
ناشناس
کل شما پانترکا 100هزار نفر نمیشید که با یک فوت 80 میلیون ایرانی به ابدالهر خواهید رفت .
احسان
سلجوق ها ترک بودند .غزنویان ترک بودند.خوارزم شاهان هم ترک بودند. تیموریان هم .اق قویونلو و قره قویونلو ها هم . صفویان و افشاریان هم ترک بودند. در ضمن اکثر این حکومت ها مستقل و دارای وسعت سرزمینی زیاد بودند. مثلا امپراطوری سلجوقیان که ایران تنها قسمت از ان بود. حالا این ها را چگونه میی توان با حکومت های نیمه مستقل که خیلی زود هم از بین رفتند مثل طاهریان و سامانیان و صفاریان مقایسه کرد!
ناشناس
احسان از آلمان مشکل اصلی شما اینه که تفاوت ترک زبان و ترک نژاد رو نمی دونید برای همینه که صفویه اردبیلی آریایی تبار رو ترک تبار میدونید.
یا مثلا آذری های آریایی ماد و پارس رو ترک نژاد میدونید.
تیموریان مغول بودند و خدا رو شکر که اونها رو جزو ترکان پذیرفتید و بالاخره قبول کردید که مغولان همون ترکان هستند.
اما ترک خوارزم تا حالا کی شنیده؟ اون منطقه کی ترک نژاد بودند؟
سامانیان و صفاریان که دهها سال بر این مملکت حکومت کردند وایران رو از تیغ تازیان نجات دادند کم بودند و کوتاه؟ چرا سلجوقیان ایران رو از زیر تیغ تازیان نجات ندادند؟ معما چون حل گشت آسان گشت؟
ناشناس
احسان ایران یک قسمت از اون بود یعنی چی؟!
ایران اون زمان همون اندازه بود اینطوری تصور نکن که سلجوقیان یک امپراطوری بزرگ ماورای ایران بودند که ایران یک قسمت از اون بود چرا با وسعت ایران امروز مقایسه میکنی؟ کل سرزمین سلجوقیان ایران اونروز بود و سلجوقیان قلمرو دیگه ای غیر از ایران نداشتند.
محمد - تبریز
بسم الله الرحمن الرحیم
صد سال پانفارسیزم بیشتر مردم این کشور رو انقدر در توهم برده که خودشون رو می چسبونن به نژاد توهمی آریایی! و یک قوم کوچک به اسم پارس ...
اصلا نام پارس توسط یونانی ها به جنوب ایران داده شده در نقشه هاشون و....
بحث خیلی بزرگ و گسترده هست و با چند جمله نمیشه همه چی رو روشن کرد فقط این رو می گم که ببینید توهم در چه حدی هست که مردم ایران رو به یک ایل کوچک به نام پارس نسبت میدن در حالیکه مردمانی از نژاد قفقازی و ایلامی در هزارن سال قبل از پارسیها در ایران بودن پس اونها چی؟؟؟ یونانیها-مقدونیها-ترکها-اعراب-مغولها که برخی مانند ترکها و اعراب با جمعیتهای زیاد و در سراسر ایران حضور داشتند چی؟؟؟ هیچکدوم تاثیری در نژاد مردم ایران نداشتن و فقط یک ایل کوچنشین کوجک به اسم پارس نژاد مردم ایران رو تشکیل میده !!!!!!!!!! توهم خالص که توسط یهود برای مردم ایران ترسیم شده که هدفش هم در نهایت نابودی ایران و مردمش هست.......حرف خیلی خیلی زیاده حوصله تایپ ندارم .......
ناشناس
با اين كامنتهايي كه خودندم حالا مي فهمم با كيا مي شيم 75 ميليون!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
نه عزیز! بحث آکادمیک نباید میان عوام کشیده شود. همه جا همینطوره
ناشناس
آقای ملکیان اگه ایران وجود نداره پس شما چطور وجود داری؟!
ناشناس
مغالطه‌ی سخیفی بود.
ناشناس
ملکیان با اندیشه اش زنده است.
ناشناس
کلماتی رو که به کار میبرید معنی و جایگاهش رو هم میدونین یا فقط مثل آقای دکتر به کار میبرید؟!
ناشناس
ایران هم به تاریخش زنده است.
مهدیه
دقیقا مثل این می مونه که یه نفر پدر و مادرشو انکار کنه.
پدر و مادر آدم هر کسی باشند از نظر آدم بهترین هستند و براشون حاضره بمیره
وطن ناموس ، شرافت و گذشته ی آدم هست و شخص بی وطن مثل درخت بی ریشه است .
در ضمن اگه به تاریخ نگاه کنیم در ایران همیشه ملیت مهم بوده و نه مقومیت و این امر باعث شده همیشه در برابر دشمنان متحد باشند. و الان تو فلسطین سر وطن داشتن جنگه و این نبرد خیلی طبیعیه . داشتن میهن دقیقا مثل داشته اصالت ، شرافت و خانواده است
جاوید باد ایران و ایرانی
ناشناس
چند سالته؟
ناشناس
ناشناس 11:23 سن عقلیش از تو بیشتره.
ناشناس
سوال این است که این وطن رو کی مشخص می کنه کجاست؟ پس نباید افغانستانی ها و پاکستانی ها خارجی محسوب شوند.
ناشناس
ناشناس 17:57 وطن رو تاریخ و گذشتش مشخص میکنه اگه شما تاریخ پاکستان و شبه قاره هند رو میدونستی نمی گفتی پاکستان رو نباید خارجی محسوب کرد پاکستان یک مرز و جغرافیایی فرهنگی و سیاسی دیگه ای هست و متعلق تاریخ دیگه ای همینطور افغانستان تنها بخش هایی از خاک افغانستان متعلق به ایران بزرگ بوده مرز سیاسی ایران با گستره فرهنگی اون متفاوته.
مهدیه
دوست من وطن رو در وهله ی نخست مرزهای سیاسی مشخصی می کنه که اهداف سیاسی و منافع مشترک ملت اینجا تعریف میشود . پس تمامی کشورهای همسایه ما تودوره های تاریخی طولانی جزئی از خاک ایران بوده اند و الان هیچ یک ایرانی محسوب نمی شوند .
در مرحله ی بعد فرهنگ و زبان مشترک که با توجه به تنوع قومیت شامل تمامی کشورهای همسایه ایران می شود
مهدیه
ممنونم دوست ناشناس 12:39
دوست ناشناس 11:13 مطمئن باشید دوران هیجانات نوجوانی رو گذروندم والان بر اساس منطق و فکر و مطالعه سعی می کنم صحبت کنم.
ناشناس
ناشناس ۱۱:۲۳ از کجا فهمیدی بلا؟
ناشناس
کی گفته همه فکر می کنند پدر مادرشون بهترین هستند؟!! نخیر من فکر نمی کنم!
ناشناس
بعد هم شما چه زنی هستی از "ناموس" حرف میزنی؟!! ناسیونالسیم بر اساس تعصبات مردانه ایجاد شده . ما زنها رو چه به ناسیونالیست بودن؟! بهتره طرفدار انسان و فرهنگ باشیم.
مهدیه
دوشت عزیر ناشناس 41:14 من گفتم از نظر آدم بهترین هستند
مهدیه
دوست ناشناس 14:42 متوجه منظورتون نمی شم . شرفت و ناموس چه ربطی به زن بودن یا مرد بودن داره ؟؟!!!.
در ضمن ناسیونالیست بودن تضادی با انسانیت و فرهنگ نداره و ناسیونالیست ایرانی به معنی نژاد پرستی افراطی مثل نازی ها که کشتن سایر اقوام را جایز می دونند نیست .
ناشناس
مهدیه خانم خوشحال شدم که گفتی کشتن اقوام دیگه رو جایز نمیدونی اما خواستم بپرسم کسانی که برای ایران باستان مرزهای کذایی میکشن و مدح شاهان قدیم رو میگن میشه توضیح بدن کشورگشایی بدون کشتن و قتل چجوری میشه ؟ به فرض یکجا رو بدن خونریزی اشغال کردی ولی آیا ممکنه اینهمه کشورگشایی (اشغال ) وطنپرستانه کرد بدون قتل ؟
دلشاد
آقای ایرانی،نظریه استاد منحصربه وطن پرستی وتعصب ایرانی نیست،اگر کل جهان قایل به نظریه ایشان بودند،شخص عقب افتاده ای مثل صدام،تحت تاثیر تعصبات وطنی،نژادی،زبانی و...به ایران حمله نمی کردکه ماهم لازم باشد به قول شما کنارهم جمع شویم ودفاع کنیم.
ناشناس
اگر کل جهان قایل به نظریه ایشان بودند تا حالا قومیت ها و قومیت گراها امثال جنابعالی و بنده رو خورده بودند دیگه اینجا نبودیم نظر بدیم.
عزیز من ناسیونالسیم مثبت داریم ناسیونالیسم منفی داریم مثال صدام و هیتلر چه ربطی به وطن پرستی داره؟ این آقای پروفسور حتی تقسیم بندی های ناسیونالیسم و کارکردش رو هم نمی دونه.
ناشناس
صدام تعصبش تو گورپدرحرامزادش بود؟؟
اگه تعصب داشت نصف ملت عراق و به کشتن نمیداد
ناشناس
ناشناس از آلمان! تعریفت از تعصب اشتباهه! اون برادری که از سر تعصب کور می‌زنه سر خواهرشو می‌بره هم اندازه صدام متعصبه!
ایرانی
نظریه استاد بیشتر به نظریه های جهان وطنی و انترناسیونالیسم می خوره...این بیشتر به یک آرمان و خیال می خوره تا جهان واقع...جهان بدون مرز معنی نداره...امروز مرزها در کشورهای پیشرفته هنوز معنی دارند...تا زمانی که مرزها وجود دارند مفاهیمی مانند وطن هم وجود دارد...نگاه به وطن می تونه هم مثبت باشه (یعنی حالت دفاعی باشه) یا منفی باشه (حالت تهاجمی باشه). ایشان همه را یکی گرفته اند! ظاهر کلا با مفهوم وطن مخالفند!
در ایران هیچ گاه ملی گرایی مانند ترکیه یا عراق رنگ خشونت به خود نگرفت و همیشه حالت تدافعی در برابر تحریکات دشمنان را داشته...
ناشناس
حداقل میخوندین چی گفته بعد رد میکردین
ناشناس
اسم مصطفی ملکیان رفت تو لیست سیاه ذهن من.
حرفهاش رو زیر نظر خواهم داشت
ناشناس
مگه ذهنی هم داری؟
ناشناس
خوش به حال ایشان.
ناشناس
عمو خیلی تو جوی‌ها! اعتمادبنفس خوبی هم داری! محمود هم فقط با اعتمادبنفس رییس جمهور شد.
ناشناس
اصلاح میکنم حرفتون رو: رفت در لیست سیاه ذهن سیاهتون!
حرف ایشون رو سالها پیش مولانا فرمود:
منبسط بودیم و یک گوهر همه
بی سر و بی پا بُدیم آن سر همه
چون به صورت آمد آن نور سره
شد عیان چون سایه های کنگره
کنگره ویران کنید از منجنیق
تا رود فرق از میان این فریق
و البته طبیعیه این واکنش ها. چون خیلی ها اصلا سواد فهم این مفاهیم رو ندارند که بخوان هضمش کنند و بعد میان نظر هم میدن متأسفانه.
ناشناس
این اشعار من رو بیاد آرمان شهر کومونیستها میندازه.تو دنیای امروز اگه کلاهت رو نگیری در یک ثانیه میبرنش
ناشناس
ایشون از انتحاریهای عاریایی تشریف دارند:)
omid
حتما برای رفع محدودیت ذهنتون به پزشک مراجعه کنید
پسرک فضول
آخ که چقدر زیبا صحبت کرده. عالی بود. و جقدر سخیفتر به وسیله خوانندگانی که اصلن کلیت موضوع را درک نمی کنند رد شده. با نظر اون دوستمون که گفته:شیده شدن بحث آکادمیک به سمت عوام‌الناس باعث می‌شود که یک استاد سرشناس از جانب یک فرد عامی مورد توهین قرار گیرد کاملن موافقم.
ناشناس
به هر حال اقای ملکیان روشنفکر و فیلسوف می باشد. نوع دلائل ایشان همیشه فلسفی و منطقی می باشد . باید در جای خود جواب داده شود . اما اگر نااگاهانه ردش کنی ...خودت را از نظراتش محروم کرده ای و دیگر افکارش را هم بخوانید و بعد قضاوت کنید .
محسن مممم از امل
همه فرهنگ ايران بعد از اسلام امده ايران قبل از اسلام يعني ازدواج با محارم يعني جنگ و ستم شاهان زورگو
ناشناس
و جامعه طبقاتی ، عدم اجازه تحصیل رعیت و...
ناشناس
تاریخ مردسالار ایران قبل و بعد از اسلام توفیری نداره . تعجب میکنم از زنهایی که سنگ این تاریخ مردانه رو به سینه می کوبند!!
ناشناس
تونظرات تمام كسايي كه مخالفت كردن يك دليل منطقي،عقلي،انساني و اخلاقي نديدم.هميشه اين جمله كه هنر نزد ايرانيان است و بس براي من نماد خود برتر بيني و ناسيوناليسم كور ايراني بود.زيبا گفتي جناب دكتردوستي كه در مورد بحث اكادميك و عوام الناس گفتي كاملاً با شما موافقم.
ناشناس
یه رجز خونی عهدبوقی حماسی رو تا قرن بیست و یک با خودشون کشوندند و آوردند . بعد میگن عرب جاهلی!!!
شیرین صفوی
در جواب به کسانی که به من عوام میگن اگه ایشان وجود داشت که در باره ملیت خودشون این طور فرمایش نمی فرمودن عزیزان پارسینه خواهش میکنم نمایش بده
ناشناس
ناسیونالیسم نه تنها بد نیست بلکه لازم و ضروری هم هست.هر احساسی اگر به باور تبدیل نشود آن احساس ارزشی ندارد و حرفی تو خالیست.برای روشن شدن حرفم از مثال خود ملکیان استفاده می کنم.اگر مادری را که دوست دارد کسی آمد و توهینی به او کرد شما چکار می کنید؟مثلا گفت مادر شما بی ارزش ترین موجود دنیاست؟میگویی شاید درست میگوید و با فرد توهین کننده کاری نخواهی کرد؟
برادر محترم انسان باید پای احساسش بایستد و این ایستادگی همان باور است.بیخود مردم را به بیراهه نبر که این دنیا و آن دنیا باید جوابش را بدهی.
ناشناس
ولی اینکه هی بخواهی مادرت را برتر از همه ببینی این میشود که کشورهای دنیا مرتب با انگیزه های نژادی یا ناسیونالیستی کور به جان هم بیفتن
نسل انقلاب کرده
حتما هانری کربن بافردوسی دریک زمان می زیسته اندکه هنری کربن ایران رابه ماشناسانده خوبه فردوسی با زبان شعر ایران وایرانی راترسیم کرده است دیگه کم کم بعضی ها دارندتلاش می کنندایران راهم ازاذهان پاک کنند. آن مدینه ی فاضله ای که مولانا در اشعارش ترسیم می کندامروز دیگر نمی تواندروی مردمی که همه ی زندگی شان راباکفه پول اندازه گیری می کنندبه کارآید نه آقای ملکیان نه حقیر نه مردمی که دنبال زندگی اندونه کامنت گزاران محترم نمی توانندمدعی شوندکه شالوده ذهن شان یک آرمان شهری است که مدینه فاضله است.خودمان رافریب ندهیم.شعارزیباست اماشعور بالاترازشعار قراردارد.
ناشناس
شما پیری و قادر به تغییر دادن افکار کهنه ات نیستی . همون یه بار هم که تغییر دادی برای هفت پشت ات بسه!!!
ناشناس
پارسینه جون
پان تورکا حمله کردن به این پستت
ولی کور خوندن
ایران زندس تا ایرانی زندس
ناشناس
دقیقا خصلت عوام همینه! رجز خونی و قائله بر پا کردن و یه بحث رو تبدیل به کل کل و در نهایت جنگ کردن! یا با منی یا بر من !!
ناشناس
نه چه ربطی داره ؟نمونش خود من . ترک نیستم یک فارسی زبان ساکن مشهدم ولی با این تفکرات ویرانگر ناسیونالیستی بعضی ها مخالفم
omid
من تات آذربایجانم.چیزی که جدیدا میبینم تلاش پژاکی های سایبری(پانکرد های سربر)برای تخریب رابطه فارس و ترک هست چون میدونن گردان صابرین متشکل از ترک و فارس در مرزهای غربی بارها شما پژاکی ها رو ... کردند.
ایرانی
فارسی‌ زبان ساکن مشهد؟ بگو افغان هستی‌ دیگه. هر موقع صحبت از کشور شما شد بیا افاضات کن، وطن پرست بودن ایرانی‌ها به تو ربطی‌ نداره. چه خودش رو هم میندازه تو گود. وطن پرستی‌ ایرانی‌ها هر بدی که داشت، این خوبی‌ رو داشت که این کشور امن باشه و میلیون میلیون افغانی غیر مجاز بیاد تو
ناشناس
جناب ( ایرانی ۰۹:۳۲ ) از نظر سرشار از تکبر و غرورت متاسف شدم و باید عرض کنم نخیر ایرانی هستم ولی اصلا خودم رو برتر از یک انسان افغانی نمیدونم متاسفم که در مورد مخلوق خدا بر اساس تقسیم بندی های ملی گرایانه حکم میکنی . امثال تو اگه ادعای ملی گرایی نکنن جای تعجبه . در نوشته اولم از کلمه ایرانی استفاده نکردم چون خودم رو یک مسلمان جهان وطن پیرو اهل بیت میدونم . هر جا صدای حق هست همونجا وطن منه
ناشناس
منظورم با (ایرانی ۲۰:۲۴ ) بود اشتباهی نوشتم ( ایرانی ۰۹:۳۲ )
ناشناس
برو کشکت رو بساب عمو جون، کاربر افغان، چه هویت خودش رو هم پشت افراط گرایی دینی پنهان می‌کنه! پسر جان این فیلم بازی کردن‌ها قدیمی شده. برو کشور خودت افغانستان که تو ایران جای افراط گرا‌های دینی مثل طالبان و ... نیست مخصوصاً امثال تو که افغانی‌های غیر قانونی هستین که با موذی گری و دروغ گویی هویت خودتو رو هم قیم می‌کنید. اونقدر مرد نیستی که هویت خودت رو کتمان نکنی‌، هرچند اگه مرد بودی، میموندی افغانستان از مردم مظلوم یا به قول خودت صدای حق دفاع میکردی. نه اینکه بیای ایران برای کشوری که بیشترین جنگزده افغانی رو جای داده، موعظه کنی‌. امیدوارم مرز‌های ایران مثل همه جای دنیا حساب کتاب پیدا کنه، تا هر کی‌ سرش رو نندازه تو بیاد اینجوری از خودش موعظه در کنه
ناشناس
کل کامنتها رو که میخونی میبینی تنها کسانی از جناب ملکیان حمایت میکنن که واسه قومیتشان خودشون رو پاره میکنن
در ضمن جواب ایشون رو میتونیم بدیم ولی پارسینه چاپ نمیکنه. فعلا دوره منکوب کردن ملی گرایی هست تا ببرند و بخوردند و بیاشامند
دزديهای اخیر هم بخاطر نداشتن غیرت ملی هست که همه دارن ایران رو تیکه تیکه میکنند
وجودش رو داشته باش چاپ کن پارسینه
ناشناس
تو علم غیب داری فهمیدی همه کسانی که موافقت کردند قوم گرا هستند؟!!!
ناشناس
وجودش رو داشت چاپ هم کرد نظرت رو . ولی من خودم فارسی زبان هستم ولی خیلی از حرفهای ملکیان کاملا درسته و قبول دارم . منطق مهمه
ناشناس
استاد ملكيان از فلاسفه بزرگ اجتماعي ايران است
ناشناس
اي كوروش كوير تو بيدار شو كه ما در خوابيم شاشهنشاه عاري از مهر در كنار گور قلابي كوروش كوير
کیا
خب شما دوستان منتقد استاد فقط به این پرسش های ساده پاسخ بدین:::
ایران؟؟؟ منظورتان ایران کنونیه یا کدوم دوره
ایران؟؟؟کدوم قوم؟؟فارس.کرد.لر.ترک یا...
هنر ایرانی؟؟نقاشی که شاهکار ایتالیاییاس
مجسمه سازی که اونم مال اوناست. ادبیات که روسیه و فرانسه و انگلیس شاهکارهای بین المللی را نوشتن و...
اختراعات ایران؟؟؟
اکتشافات ایرانیان؟؟
دین ایران؟؟زرتشتی .اسلام ....
میبینیم که نظر هیچکدوم ما با دیگری یکی نیست. پس اصالت معنی کاملی نداره
ایمان
ایران همیشه ایران بوده و هست این مردماش هستن که تغییر میکنن
این سرزمین این تاریخ این فرهنگ
وجود داره
یه جایی توی قلب ایرانی ها، پیش خدا ...
قومیتی که ایرانی باشه و خودشو ایرانی بدونه
برو تابلوهای استاد کمال الملک و استاد فرشچیان رو نگاه کن تا معنی زیبایی رو بفهمی
برو معماری ایرانی رو توی اصفهان نگاه کن
توی یزد
و تمام نقاط ایران تا معنی معماری اصیل رو بفهمی...
ادبیات مال اروپاس؟
تا حالا حافظ خوندی؟ سعدی خوندی؟ مولانا خوندی؟اصلا تا حالا شعر خوندی؟
ذکریای رازی، ابوعلی سینا،خیام و .... بازم بگم؟
دین ایران؟ مگه دین فقط مال ایرانه؟
ایران از موقع ای که چیزی به اسم دین وجود داشته یکتا پرست بوده

و اما در مورد اصالت نظرتو جلب میکنم به این داستان :

روزی دختر کوچولویی از مادرش پرسید:
’مامان؟ نژاد انسان ها از کجا آمده اند؟
مادر جواب داد:
‘خداوند آدم و حوا را خلق کرد. اون ها بچه دار شدند و این جوری نژاد انسان ها به وجود اومد.’
دو روز بعد دخترک همین سوال رو از پدرش پرسید. پدرش پاسخ داد:
‘خیلی سال پیش میمون ها تکامل یافتند و نژاد انسان ها پدید اومد.’
دختر کوچولو که گیج شده بود نزد مادرش رفت و گفت:
‘مامان؟ تو گفتی خدا انسان ها رو آفرید ولی بابا میگه انسان ها تکامل یافته میمون ها هستند. من که نمی فهمم!’
مادرش گفت:
‘عزیز دلم خیلی ساده است. من بهت در مورد خانواده خودم گفتم و بابات در مورد خانواده خودش!!!’
ناشناس
باشماموافقم کیا
ناشناس
جناب ایمان . باید بگم نظرت خیلی احساساتی بود و باید بگی ایران دقیقا یعنی چی ؟ یعنی تا کجا ؟ یعنی بالاخره هندی ها و باکستانی ها و عراقی ها هموطن هستند یا نه ؟ بعضی از شما که تا مصر رو هم مال ایران میدونین پس مصری ها هم هموطنتن . من که خودم قائل به جهان وطنی صاحب الزمانم و همه ابناء بشر رو بالقوه هموطن میدونم ولی وطن تو کجاست دقیقا ؟
مهدی عباسپور
با تمام احترامی که نسبت به مخالفای این مطلب قائلم باید بگم مطلب بسیار بسیار زیبا و مفیدی بود به نظر من. نویسنده یک فرد با سواد و فرهیخته ست. این حرفا رو باید با طلا نوشت.
حس ملی گرایی و در کل تعصب خصوصیت منفی هست که متاسفانه خیلی ها اونو مثبت می دونن. تعصب گاهی باعث پایمال شدن عدالت و بدتر انکار حقیقت میشه. عزیزان خواهش میکنم تو متن بالا دقت کنید. ایشون گفته من خودم ایران رو دوست دارم ولی اگه این دوست داشتن باعث از بین رفتن انصاف و تواضع و احسان بشه خوب نیست.
هزار بار تشکر به خاطر چاپ این مطلب مفید.
ماژیک
من با ملی گرایی و تعصب کورکورانه مخالفم .ولی دارم میبینم یه عده نظرایی دادند که نشون میده حتی حرف ملکیان رو نخوندند خخخخخ
دیوانه ها یه بار هم شده حرفو بخونید بعد حرف بزنید .و اما در مورد ملکیان اقای ملکیان خدا هدایتت کنه بیا و برو دست استاداتو ببوس مثل ایت الله مصباح و جوادی املی و به راه راست هدایت شو
ناشناس
آهان یعنی شماازاون لحاظ ازایشون ایرادمیگیری .حالا فهمیدیم توچه فازی هستی ماژیک جون
ناشناس
تو همون نبودی از ... بودن ترلان پروانه و حدیث مدنی می گفتی؟!! شما نسل جدید حزب اللهی چه عجیب غریب شدید!!!
ماژیک
ناشناس دوم اره من بودم و هیچ عیبی هم نداره
ناشناس
زرشک
ناشناس
همین مانده بود که پارسینه برای ما منتقد فلاسفه بشود . بابا تو چهار تیتر در مورد بچه مایدار بزن با اینکه خودت اکباتان نشین هستی ... شما بی سوادید که به بزرگان توهین میکنید .
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
سجاد
نژاد آریایی ، نژاد برتریم .
نژاد پرستیم پس از سگ کمتریم
ناشناس
باز قرصاتوفراموش کردی
پانترک!
نه، گرگ خاکستری هستیم و مرید باکو. عقل را هم در بدو تولد به قابله پیشکش دادیم
کوروش
فرهنگ قبل از اسلام ایران شامل :
1- وحشیگری و هجوم و به نابودی کشاندن تمدن هایی مثل بابل و مصر و عیلام و فرو بردن خاورمیانه در یک دوره هزارساله مثل قرون وسطی که ازش حتی یک عالم و دانشمند هم درنیامد( از تهاجم خاخام منش ها تا سقوط ساسانیان )

1- ازدواج با مادر و خواهر و برادر که هردودت و یلوتارخ از بیانش دچار تهوع شدند و انرا نکوهش کردند

2- ممنوعیت علم و دانش اندوزی
omid
مطمنا نمیشه گفت قبل از اسلام ما ایرانی ها فقط وحشی بازی در می آوردیم!(بخشیشو قبول دارم اما نه همه رو)
مثل همه مناطق که برای بقای خودشون به سایر مناطق حمله میکردند ایران هم از این امر مستثنی نبوده ولی این دلیل نمیشه از کل تاریخ قبل از اسلام به عناوین بد یاد کرد همانطور که خیلی از اسلام ستیزها به ایران بعد از اسلام حمله میکنن.
یعنی نمیتونید کمی متعادل و میانه رو بود!!!؟؟؟
ناشناس
بله بله. عجالتا قوم گرایی، اعم از پانترکیسم و پان عربیسم و ... ملغمه ای بیشعوری و بیسوادی و دروغ گویی وقیحانه است.
ناشناس
یکی باید حقایق را میگفت به یاد استادم در دوران دبیرستان افتادم که گفت احمق ها هیچوقت درست را تشخیص نمیدهند
ناشناس
اولا اين حرف درستي است كه هر چيزي را نبايد از چيزي استنباط كرد و لوازم تخريبي آن بايد دقت شود.
ولي دوم آنكه در مواردي از حرف ايشان تناقض وجود دارد.
سوم: نكته مهم آنست كه به لحاظ فلسفي حرف ايشان درست نيست. اصلي كه در فلسفه زيربناي اين حرف است يكي اصل اين هماني است و ديگري اصل رابطه لفظ با ذات. بنابر هر دو اصل حرف ايشان باطل است.
چهارم آنكه به لحاظ اخلاقي اتفاقا خود ايشان اگويسم را قبول دارد ولي شدت و نحوه رابطه ميتواند تكليف اخلاق را روشن كند.
پنجم آنكه اگر مصلحت را كنار بگذاريد تمام فعاليتهاي سياسي براي هر كشوري را بي معنا ساخته ايد.
اين همه اشكال از يك انسان فرهيخته بعيد است. انگيزه ايشان از افراط در اين تحليل چيست؟؟؟!!!
ناشناس
به نظر من حتی انسان گرایی هم که جدیدا جای دین گرایی و ناسیونالیسم رو گرفته هم چندان چنگی به دل نمی زنه . اینها عقیده دارند باید همه موجواتی رو که از لحاظ زیست شناسی "انسان" محسوب می شوند رو باید با هم برابر دونست ولی از نظر من انسان بودن به شخصیت و شعور مرتبطه و کسانی که فاقد اینها باشند رو اصلا آدم حساب نمی کنم و ازشون دوری میکنم! جمعیت زیاد کره زمین هم اکثرا همین هایی هستند که از لحاظ زیست شناسی انسان هستند . کاش این دنیا فقط 100 میلیون جمعیت داشت ولی با شخصیت وشعور انسانی .
ناشناس
درود برتو .تووجدان بیداری داری به اصل قضیه پی بردی.
ارمان
ازخود راضی کاش دنیا فقط 100میلیون جمعیت که یکیشم توبودی که مثلا(از نظر من انسان بودن به شخصیت و شعور مرتبطه و کسانی که فاقد اینها باشند رو اصلا آدم حساب نمی کنم و ازشون دوری میکنم) خودتو انسان باشعور میدانی تو اگر یه ذره ادم بودی خودتو معرفی میکردی وادرس میدادی تا بشه از محظزتو جماعت کسب فیض میکردن نه اینکه ازمعرفی کردن خودتم بترسی تانشه مشخص کرد چندمرده حلاجی خدائیش اونهائی که معرفحظور بودند مدعی انسانیت و دینداری توزرد ازابدرامدند توکه اصلا ناشناسی
ناشناس
آرمان دقیقا تو یکی از اونهایی هستی که دوست ندارم اصلا از نزدیکم هم رد بشی.
ناشناس
در ضمن گر آمدنم به من بدی نامدمی!!
شیرین صفوی
اتفاقا خوندیم ماژیک خان جان
ماژیک
سلام شیرین جون چه شیرین صدام زدی ماژیک چان خان خخخخخخ
نخوندی نخوندی تازه خوندی اول که نظر داده بودی نخونده بودی
شیرین صفوی
اتفاقا خوندیم ماژیک خان جان
ناشناس
پارسینه چرا هر کسی به ایران توهین میکنه نظراتشو چاپ میکنی؟ این سایت شده محل تجمع پانترکها پانعربها...و بقیه تحزیه طلبها.نمیدونم مرا باهاتون هیچ برخوردی نمیشه
omid
یک پان آریایی هست که بنابر امیال خودش به اشخاص دیگر پانعرب و پانترک میگه.
در مناطق ترکی و عربی ایران خبری از تروریست و وحشی بازی و جدایی طلبی نیست ولی برخی سعی در القای این جو دارند.شما اگر باور به ایران دوستی دارید بروید عضو بسیج و سپاه صابرین شوید تا واقعا در مقابل گروهک های پان مثل تروریست های جندالشیطان و پژاک و کومله و...بجنگید نه بیرون گود هی بگید لنگش کن لنگش کن.
ناشناس
من فارسی زبانم اهل مشهد . تجزیه طلب هم نیستم . با بعضی از تفکرات کور و بی منطق ناسیونالیستی ویرانگر هم مخالفم و شما رو هم به تفکر و دوری از هیجان عاطفی و تعصب دعوت میکنم
ناشناس
دوست عزیز، اینا بیشترشون افغان هستند. مهمان‌های ناخوانده یی که تعدادشون اینقدر تو کشور زیاد شده که از ایرانی‌ها بیشتر شدند و در واقع ما الان مهمان هستیم تو کشور خودمون. تهران و مشهد و شهرهای بزرگ ایران، تعداد افغان‌های هزاره (چشم بادومی) از ایرانی‌ها بیشتر شده و همین‌ها هستند که از ایران کامنت‌های ضدّ ایرانی میگذارند.
ناشناس
جناب ناشناس ۲۰:۴۸ باید عرض کنم من قصدم از کلمه فارسی زبان ساکن مشهد همون ایرانی بود و افغانی نیستم و البته خودم رو هم برتر از افغانی نمیدونم و اصلا برتر از هیچ کس نمیدونم نظر ضد ملی گرایی گذاشتم چون با ملی گرایی مخالفم و باز هم شما رو به تفکر و دوری از هیجان دعوت میکنم
ناشناس
چه جوریه که همه دنیا ملی هستند و برای منافع مردمشانو کشورشان حرکت میکنند ولی ایرانیان اگه صحبت از اریایی بودن و کوروش کبیر و داریوش بزرگ و شاهنامه ...بکنند اشکال داره
برو اقای ملکیان فکری به حال خودت بکن
ناشناس
شکی نیست که ایران یک مفهوم یکدست نیست ویک رنگین کمان از قومیتها ونژادها ومذهبهای گوناگون است .وتنهاچیزی که میتواند همبستگی ملی درمیان ایرانیان بوجودآورد احترام متقابل وهمزیستی مسالمت آمیز ورعایت حقوق همدیگر وازبین بردن تبعیضات وناعدالتیها،درک تفاوتهای مناطق خاص ومردمانشان وهمدلیست .اما اکنون وضعیت همبستگی ملی درمیان مردمی بااسم ایران افتضاح است تاجاییکه افرادی ازدوقومیت یاحتی ازیک قومیت واحد میایندوبه همدیگر فحش میدهند و همدیگرراتهدید میکنند ودراین مسئله دلایل زیادی دخیل است مثل رفتارهای ناشایست وناخودمانی افراد باهمدیگرازیک قومیت یا دوقومیت متفاوت باهمدیگر که باید ریشه یابی شود ومهمترین نقش را حاکمیت بارفع ایرادات موجود درهمبستگی ملی میتواند ایفاکند.
ایرانی
کسی که وطن خود رانفی کند خائن است فیسوف بازی نداریم برسرآب وخاک مان اگرایران وجودندارد الان ماکجاییم؟اسرائیل وفلسطین برسرچه می جنگند؟آقای ملکیان شماطرفدار فلسطینی هانیستید؟
ناشناس
من نمیدونم چرا پارسینه با وجود اینجور مقالات که بسیارزیرکانه قومیت گرایی رو ترویج میکنه فیلتر نمیشه.بارها اینجور مقاله ها رو از سایتتون دیدم.یقین دارم سرتون تو یه آخوری هست و از جایی خط میگیرید.حتما پیگیری میکنم
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
omid
بله سخنان شما کاملا به حق و سنجیده هست.ایران فراتر از نژاد و زبان و رنگ هست و زیبایی ایران هم در همین هست.
علی
خب با این جساب چرا جهان را وطنمان ندانیم که اگر یک کرد عراقی هم زخمی شد دلمان برایش بسوزد و به کمکش برویم ! چرا باید با ایجاد مرزها مسبب ایجاد تفاوت در عکس العملمان نسبت به اتفاقات پیرامونیمان گردیم ؟ من در خودم آزمایش کردم حس میهن پرستیم را وقتی دیدم اتوبوسی در از دختران دبیرستان به دره رفت و اکثرا مردند بسیار بسیار ناراحت شدم اما وقتی شنیدم در نپال هم شبیه این اتفاق افتاد اصلا این حس شدید ناراحتی را نداشتم و در این زمان بر خودم لعنت فرستادم به خاطر این تبعیض بی وجه بین انسانهای پیرامونیم !
ناشناس
اولا علیک سلام بابا جان ثانیا تفکرات کور ناسیونالیستی در نهایت میتونه باعث ویرانی همین چیزایی که گفتی بشه . برای دفاع جوان خراسانی از کودک خراسانی هم لازم نیست بگی این ایرانیه پس ازش دفاع کن بلکه کافیه بگی دفاع از این حقه پس از حق دفاع کن . تفکرات و جملات اشک آور احساساتی رو لطفا با تفکر صحیح عوض کن عزیز
ناشناس
منظورم کودک خوزستانی بود
ناشناس
جای خالی ظرفیت در جامعه ایرانی/
حملات سیاهی لشگرهای فیس‌بوکی "نفد" نیست!
شیرین صفوی
ماژیک تو ادعای دین مداری داری که حرفات و نظرات و حملاتت بویی از دین نداره ؟؟!! یه نگاهی به جوابیه هایی که به کار برا میدی و موضع گیری هات بکن !!واقعا تو معنی دین و اتحاد تمامی ملل رو در سایه اخلاقیات مذهبی میفهمی ؟؟
ماژیک
این نظر توئه شیرین خانم -چیه 3 بار نظر دادی -نظرای من بدون ریا است هر چی رو که معتقدم میدم و ادا در نمیارم .من یه دین دار شادم شاد
شیرین صفوی
ماژیک تو ادعای دین مداری داری که حرفات و نظرات و حملاتت بویی از دین نداره ؟؟!! یه نگاهی به جوابیه هایی که به کار برا میدی و موضع گیری هات بکن !!واقعا تو معنی دین و اتحاد تمامی ملل رو در سایه اخلاقیات مذهبی میفهمی ؟؟
ناشناس
من الان نميتونم بفهمم
آیا موافقان آقای ملکیان معتقد هستند که ایران وجود خارجی نداره یا با ناسیونالیسم مشکل دارند یا با هویت فرهنگی؟
ناسیونالیسم در ایران هیچ زمانی نژادی یا زبانی نبوده
سوال دیگه من اينه که حالا باید چیکار کنیم؟
مرزها رو باز کنیم؟ بگيم ما ديگه ایرانی نیستیم؟ همه دنیا بیان با ما در منابع طبیعی ایران شریک بشن؟ راه بيافتيم بگيم خاک بر سر ایرانیان؟ ما از زیر بته به عمل اومدیم.؟ دقیقا چیکار باید بکنیم که خیال همه شماها راحت بشه؟
علی
نه شما بلکه همه جهانیان بگویند ما اهل یک وطنیم !
مرزها را برداریم تا جنگ ها از بین بروند !
همه انسانیم و همه در منابع طبیعی شریک هم مثلا افریقایی که نفت کم دارد نسبت به من ایرانی که کشورم نفت دارد چه مرجوحیتی دارد ؟ چرا باید من از این نعمتهای زمینی بیشتر بهره ببرم . همه این منابع طبیعی باید بهرهشان جمع و به طور مساوی بین همه انسانها تقسیم گردند .
شیرین صفوی
ماژیک تو ادعای دین مداری داری که حرفات و نظرات و حملاتت بویی از دین نداره ؟؟!! یه نگاهی به جوابیه هایی که به کار برا میدی و موضع گیری هات بکن !!واقعا تو معنی دین و اتحاد تمامی ملل رو در سایه اخلاقیات مذهبی میفهمی ؟؟
محسن مممم از امل
كوروش يك دروغ تاريخي و تلخ است
ناشناس
آقا من دچار یاس فلسفی شدم
یعنی الان طبق این تئوری جناب ملکیان، روسیه و انگلیس و غرب تا حالا مال خودشون رو میخوردن؟
ما بیخود داشتیم حرص میخوردیم که استثمار شدیم؟ استعمار کشک بود؟ یعنی جد و آباد ما مثلا ایرانیان بيخودي تو این سرزمین جون دادن؟ یعنی چند هزار سال همه مردم مشنگ بودن؟ یعنی از فردا هر کسی خواست بیاد تو خونمون؟ یعنی اگر من یک خونه ای واسه زن و بچم ساختم، واسه آیندشون، اینها همه خواب و خياله؟
این کشف عظیم رو به اروپاییها برسونيد که جلوی پناهندگان رو نگیرن
ناشناس
ایرانیهای محترم صحبت استاد این نیست که ایران رو دوست نداشته باشید صحبت ایشان اینه که برتر دونستن ایران وخودتون بر دیگران از نظر احلاق فلسفی و مصلحت اندیشانه درست نیست همانطور که برتری اعراب اورپاییها و .. بر ایرانیها درست نیست به همین سه دلیل ....
مرتضي خاکپور
...

پیروزی رزمندگان جبهه و جنگ و دفاع مقدس بر متجاوزان بعثی عراق

و آزاد سازی ایران و اسلام را در این هفته دفاع مقدس

تبریک می گوییم .

و واجب شرعی و حقوقی و انسانی و عقلی بود که در این هفته ( مهر 1394)

،یک ریال هم به رزمندگان دفاع مقدس حقوق می دادند ؟!

و واجب شرعی و حقوقی و انسانی و عقلی بود که در این هفته ( مهر 1394 )

،یک ریال هم به جانبازان جبهه و جنگ حقوق و معیشت می دادند ؟!

که واجب تر بود پاداش هم می دادند ؟!

پاداش نمی دهند و تقدیر و تشکر نمی کنند ؟!

حقوق و دستمزد کار در جنگیدن را هم نمی دهند ؟!

رزمنده دلاور وقتی دستمزد کار خودش را نگیرد با فقر چگونه زندگی کند
؟!

قدر دان باشید و حق الناس 30 سال حقوق و معیشت رزمندگان و جانبازان

دفاع مقدس و جبهه و جنگ را بدهید و ایران را و اسلام را بدهکار نکنید

و از خصم دشمنان در امان بدارید و بیمه کنید ؟!

که خدا ناظر بر اعمال است و تقدیر می کند آنچه را که اعمال ما است ؟!

رزمندگان و جانبازان جبهه و جنگ جنگیدند و کشتند و کشته شدند

که ایران و اسلام امن بماند و شما که صاحب منصب و ثروت این مملکت

شدید شایسته است که رزمندگان و جانبازان جبهه و جنگ و دفاع مقدس

را برای این پیروزی تنبیه نکنید و فقرشان را نخواهید ؟!

سلام بر مهدی ( عج )

سلام بر شهیدان

سلام بر جانبازان

سلام بر رزمندگان

سلام بر ایران


http://mkhakpour9.persianblog.ir/

...
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
ناشناس
اولا علیک سلام بابا جان ثانیا تفکرات کور ناسیونالیستی در نهایت میتونه باعث ویرانی همین چیزایی که گفتی بشه . برای دفاع جوان خراسانی از کودک خوزستانی هم لازم نیست بگی این ایرانیه پس ازش دفاع کن بلکه کافیه بگی دفاع از این حقه پس از حق دفاع کن . تفکرات و جملات اشک آور احساساتی رو لطفا با تفکر صحیح عوض کن عزیز
omid
ناسیونالیسم مد نظر برخی شکست خورده و منظور ملکیان بنا نهادن ناسیونالیسم بر تئوری آریاییسم بوده که در مقابل اسلام ایستاد و شکست خورد.متاسفانه برخی روی این تئوری مجددا تاکید میکنند که کاملا خطرناک هست برای تمامیت ارضی ایران.
به طور خاص ناسیونالیسم پان آریایی منجر به منازعات قومی در ایران شد و به طور قطع اگر اسلام موجب اتحاد مجدد فارس و ترک و عرب و گیلک و مازنی و لر نمیشد ماجرا تلخ تر میشد.
متاسفانه الان این حس افراطی در منطقه در بین کردها و بلوچ ها دیده میشه.
تمام این گروهک های ناسیونالیست مبنای نژادپرستی رو در دستور کارشون دارند.
کوروش
این آقای استاد اگر می خواست یک چیزی بگه باید کوتاه می گفت؛ بگویید من کشورم را دوست دارم نگویید کشور من بهترینه." همین! اینهمه صغرا کبرا چید برای جا اندازی اسلام رحمانی در حلقه کیان بهمراه حاج دباغ و اکبر گاف و حالا داره میگه من ارادت دارم به فردوسی، که دروغ میگی چون اگر ارادت داشتی شاهنامه را می خوندی و شعر را درک می کردی که یعنی چه!؟ بعد بیایی و بگی هر کس بگوید "هنر نزد ایرانیان است و بس" جنایتکار است. استاد در حد کوتوله های سیاسی فیلسوف گشته اند! هنر نزد ایرانیان است و بس هنگامی گفته شده که رجز خوانی در جنگ است در برابر دشمن که به ما حمله کرده و رزمنده ایرانی به تورانیان میگه "هنر" هنر یعنی توانایی انجام کار هر کاری را بلد بودید هنرمند آن کار به شمار می آمدید نه هنر بمعنی آفرینندگی که امروز به کار می بریم! " کار و کاردانی نزد ما هست و به اندازه کافی هم هست نیازی به شما نیست که بخواهید کاری در اداره کشور بما یاد بدهید. متاسفم برای دانشجویان که استادشان اینست.
فارس نیستم اما ایرانیم
خیلی جالبه هروقت از تاریخ صحبت میشه یه عده تجزیه طلب که در اصل "نژاد پرست هم هستن" تاریخ ایران رو که کل دنیا پذیرفتن میبرن زیر سوال و اسمشو میذارن نژادپرستی؟؟!!یعنی حرف زدن از ایران باستان نزادپرستیه از نظر شما یا اینکه از عدالت صحبت کردن؟؟؟بگید قشنگ با کجاش مشکل دارید تا شاید یکی از ما اون یکی رو متقاعد کرد.یعنی خیلیه که خودمون در داخل باید راجب خاکی صحبت کنیم که قبلا بیگانه ها پذیرفتنش خودمون نه
کیا میگن نژادپرست! بعضیهاتون با خودتون هم مشکل دارید و میگید ما اصل تریم!!!!
نژادپرستی درست نیست کسی هم این کارو نمیکنه.در طول تاریخ یک عده این رفتار اشتباه رو مرتکب شدن حزبشون به باد رفت.اما وطن دوست و وطن پرستی درست هست.با این صحبتا میشه به این نتیجه رسید که اگه خدای نکرده مثل گذشته ها که وطن پرستی روی صحنه نبود استعمار شدیم ؛شدیم.چون ملیت مهم نیست قومیت مهمه از نظر خیلیهاتون...
جاوید ایران و ایرانی
ناشناس
از افراط در وطن دوستی که متاسفانه در بسیاری مواقع تبدیل به وطن پرستی میشه بیزارم چون معتقدم این از خود ممنون بودن ملت باعث میشه کبر و غرور بیجا بهشون دست بده و اونوقت بجای تلاش در راه اصلاح امور سرگرم نازیدن به چیزهایی که در واقعیت وجود ندارن ولی در ذهن اونها موجودند بشن و براساس همین توهمات زاییده ذهنشون برای سیاست های کلان کاری نقشه راه ترسیم کنن که این آفتی بس بزرگ است.
ما وطن پاک خود را دوست خواهیم داشت اما با درک صحیح از واقعیتها و سنجیدن نقاط قوت و ضعفش در جهت اصلاح امور گام برمیداریم و الکی سرگرم تفاخر بیجا و باجا به داشته های بالفعل و بالقوه اش نمیشویم و زمان را هدر نمیدهیم.
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
ایرانی
جالب اینجاست که هر چی‌ افغان (بیشتر از قوم هزاره) هست آمده به مزخرفات این عاقا مثبت داده. همه این افغان‌ها هم از ایران کامنت گذاشتند. نتیجه باز گذاشتن بی‌ حساب کتاب مرز‌های کشور این می‌شه که یه مشت متجاوز مرزی میلیون میلیون میا‌‌ن کشورت، نون و نمک کشورت رو میخورند، خودشون رو ایرانی جأ میزننند، کّل شهرهای فارسی‌ زبان کشورت رو طوری اشغال میکنند که بافت فرهنگی و جمعیتی از ایرانی می‌شه افغانی، در نهایت هم میا‌‌ن اینجا افاضات هم می‌کنند.
ناشناس
خوب این میشه نظر آقای ملکیان
ناشناس
خجالت بکش از این نظر دادنت
ناشناس
دانشمند شما از کجا فهمیدی نظرات مال هزاره هاست و ثانیا مگه هزاره بودن چه اشکالی داره ؟ چرا خودت رو برتر از دیگران میدونی ؟
ناشناس
اتفاقا اون خطری که آقای ملکیان ازش صحبت میکنه رو میشه مصداقش رو در نظرات خود برتر بینانه و خطرناک شما دید
عمر
راست میگوید چرا ناراحت میشوید تعصب ملی خطرناک است.
دکتر کردی
بحث کاملا تخصصی و فنی و فلسفی است؛ اما اشکال از دست اندرکاران سایت است که یک جمله و یک گزاره را از میان صدها گزاره که در سخن نظریه پرداز وجود دارد را با اهداف ژورنالیستی بزرگ کرده اید و این موجب شده است گروهی که یا از نام مستعار استفاده می کنند و یا ترجیح می دهند ناشناس باقی بمانند و در نتیجه باید گفت توانایی ایراد یک بحث و نظر شفاف را ندارند و به احتمال زیاد اصلا متن را نخوانده اند یا در آن دقت نکرده اند و یا چیزی از آن سر درنیاورده اند شروع به بیان جملات احساسی و فاقد بار و ارزش علمی بپردازند. و گرنه مطالب این شخص کاملا منطقی و از لحاظ علمی درست است. من این فرد را می شناسم. معمولا آدم دقیقی است و بحث هایش دسته بندی شده و دارای چینش منظم و منطقی است.
کیا
از کامنت های بالا میشه فهمید که دقیقا حرفای استاد بجا بوده.ما در ایران نژادی بنام ایرانی به معنی خاص نداریم. در ایران اقوام گوناگون مثل کرد و ترک وفارس و عرب و.. زندگی میکنن که ملیت ایرانی دارن نه قومیت.
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
مجید
نخست چو ایران نباشد تن من مباد.
شما برو موجودیت اسراییل را اثبات کن که نه به لحاظ اخلاقی نه به لحاظ فلسفی و نه به لحاظ مصلحت اندیشی قابل دفاع است.
ناسیونالیسم یعنی نژاد پرستی و این خطرناکه
اما میهن دوستی حس بسیار خوبیست.
شما همش چسبید به اندیشمند غربی و هیچ اشاره ای به اهل بیت و ائمه نداشتید.دفاع از مرز و بوم در سیره اهل بیت وپیامبر بوده و هست.
ایرانی
سلام
1) ایران نه یک موجودیت جغرافیایی یا نژادی... بلکه یک هویت تاریخی است. همچنانکه هویت و چیستی هریک از ما نه گوشت و پوست این لحظه مان؛ بلکه تاریخچه ی زندگیمان است.
2) ما ایران را نه به عنوان بهترین؛ بزرگترین؛ قویترین؛ زیباترین کشور جهان؛ بلکه به عنوان تنها سرزمینی که در آن ریشه داریم و به آن تعلق داریم و به ما تعلق دارد؛ ستایش می کنیم. اگر به مثال خود آقای ملکیان برگردیم؛ من مادرم را دوست دارم؛ نه صرفا به عنوان یک غریزه ی کور همچون گرسنگی؛ بلکه همچنین به این "دلیل" که او تنها زنی است در این جهان که بی هیچ چشمداشتی و طلبی مرا زاد و برگرفت و صمیمانه محبت و دوستیش را نثارم کرد.
3) دوستی ایران از جت مصلحت اندیشانه و پراگناتیستی نیز مثبت است . این تنها مولفه ای است که ما را فارغ از همه ی تفاوتهای نژادی؛ زبانی؛ قومی؛ مذهبی و غیره به هم پیوند می دهد و دلسوز همدیگر می سازد. این آن قدرتی است که جوان خراسانی را بر آن می دارد که در دفاع از کودک خوزستانی سلاح برگیرد و ترک آذربایجانی را وامی دارد تا برای حراست از فارس کرمانی در برابر قاچاقچیان مواد مخدر سلیح بپوشد.
ناشناس
اولا علیک سلام بابا جان ثانیا تفکرات کور ناسیونالیستی در نهایت میتونه باعث ویرانی همین چیزایی که گفتی بشه . برای دفاع جوان خراسانی از کودک خوزستانی هم لازم نیست بگی این ایرانیه پس ازش دفاع کن بلکه کافیه بگی دفاع از این حقه پس از حق دفاع کن . تفکرات و جملات اشک آور احساساتی رو لطفا با تفکر صحیح عوض کن عزیز
ارش
بسیار عالی ممنون استاد فرزانه
پولاد
ایران وجود نداشته ولی غز و پدرت تیمور لنگ وجود داشته نه؟ چطور می خوای ثابت کنی پدرت تیمور لنگ بوده؟ شاید البتکین یا سلطان سلیم شوهر ننه ت بوده باشد !
مصطفی
ادبت نشون میده نگرانی آقای ملکیان بیراه نیست
شهروند
بله آقای ملکیان ما وجوذ نداریم، و مردمی گه هشت سال در برابر عراق جنگیدند و صدها هزار کشته و مجروح شدند، ملتی که در آزادی خرمشهر پای کوبیدند و همراه با کاروان شهدایی که بعد از بیش از دو دهه دست و پا بسته کشف می‌شوند می‌گریند؛ همین ملتی که برایشان زبان هزار و صد سال پیش فردوسی که از ایران و ایرانشهر می‌گوید همچون زبان مادریشان، در ذهن و بر کلامشان، فهمیدنیست؛ همین مایی که ایرانی هستیم، وجود نداریم.
فقط شما وجود دارید و مریدان ابله پرافاده‌تان و واماندگان تجزیه طلبی که در نسخه های باکو پرست و سعودی پرست، برای شما هورا می‌کشند.
ناشناس
جناب شهروند مردمی که مقابل صدام جنگیدند میخواستند از حق دفاع کنند بحث رو احساساتی نکن .وقتی انگیزه ها رو از دفاع از حق به دفاع از ملی گرایی تنزل میدی تنها میمونی چون وقتی گفتی مدافع حقیقت باشین همه آزادگان عالم قبولت دارند ولی وقتی میگی وطن من و ملیت من و ... دیگه چرا باید یک آزادیخواه دیگه جونش رو برات بده ؟ فکر کردی کمال (ژوان) کورسل فرانسوی پاشد از فرانسه اومد اینجا که از مام میهن و اینجور حرفهای بی منطق و احساساتی دفاع کنه و جونش رو بده ؟
شهروند
بله آقای ملکیان ما وجوذ نداریم، و مردمی گه هشت سال در برابر عراق جنگیدند و صدها هزار کشته و مجروح شدند، ملتی که در آزادی خرمشهر پای کوبیدند و همراه با کاروان شهدایی که بعد از بیش از دو دهه دست و پا بسته کشف می‌شوند می‌گریند؛ همین ملتی که برایشان زبان هزار و صد سال پیش فردوسی که از ایران و ایرانشهر می‌گوید همچون زبان مادریشان، در ذهن و بر کلامشان، فهمیدنیست؛ همین مایی که ایرانی هستیم، وجود نداریم.
فقط شما وجود دارید و مریدان ابله پرافاده‌تان و واماندگان تجزیه طلبی که در نسخه های باکو پرست و سعودی پرست، برای شما هورا می‌کشند.
ناشناس
جناب شهروند مردمی که مقابل صدام جنگیدند میخواستند از حق دفاع کنند بحث رو احساساتی نکن .وقتی انگیزه ها رو از دفاع از حق به دفاع از ملی گرایی تنزل میدی تنها میمونی چون وقتی گفتی مدافع حقیقت باشین همه آزادگان عالم قبولت دارند ولی وقتی میگی وطن من و ملیت من و ... دیگه چرا باید یک آزادیخواه دیگه جونش رو برات بده ؟ فکر کردی کمال (ژوان) کورسل فرانسوی پاشد از فرانسه اومد اینجا که از میهن و اینجور حرفهای بی منطق و احساساتی دفاع کنه و جونش رو بده ؟
حسین رضوانی
اقایان فرهیخته
لطفا کسی بگوید معنای این جمله چیست و شاهد ان کجاست :
" ...نظامي هم كه پارسي‌سرا نبود ...."
مصطفی ملکیان
محمد - تبریز
نظامی گنجه ای در کنار 5 کتابی که به زبان تاجیکی=دری=فارسی سرود هزاران بیت شعر به زبان ترکی آذربایجانی دارد که مانند بیشتر شعرهای ترکی در طول 100 سال پانفارسیزم در بایکوت و سکوت مطلق مانده و بیشتر مردم ایران مانند شما از آنها حتی اطلاع هم ندارید حتی ترکزبانها...
در طول بیش از هزار سال گذشته زبان ترکی پر متکلم ترین زبان و زبان حکومتها، زبان فارسی زبان شعر و ادبیات و زبان عربی زبان دینی و علمی و زبان اول کتبی در دنیا و ایران محسوب میشد. ......
سند و مدرک فراوان هست میشه ده ها کتاب راجع بهش نوشت....
نبی
فردوسی به علت دشمنی با تازیان وحشی و علاقه زیاد به فرهنگ و تمدن ایرانی از صنعت ادبی «غلو» بهره برده و گرنه خود او و خوانندگان آثارش بهتر می دانند که انیرانی ها هم می توانند هنرمند باشند. انتقاد سازنده خوب است و خرده گیری و چنگ انداختن بر صورت مفاخر ملی زیبا نیست.
مهدی
آتیش نداری این سیگار روشن فکری رو روشنش کنم دو سه تا پک بزنم ببینم اصلا چی به چیه؟
ناشناس
" ایشون موجودیت داره."
البته موجودیت این موجود، فرضی و عاریتی است.
وی وجودی است که موجودیت ندارد و با فحاشی و حرفهای درشت و عوام پسند، به دنبال ایجاد موجودیت است.
ناشناس
" ایشون موجودیت داره."
البته موجودیت این موجود، فرضی و عاریتی است.
وی وجودی است که موجودیت ندارد و با فحاشی و حرفهای درشت و عوام پسند، به دنبال ایجاد موجودیت است.
علی اکبر
به نظرم بعضی از حرف های اقای دکتر درست هست اونجایی که میگه نباید در وطن پرستی افراط کرد قبول اما با اون قسمتی که میگه باید ببینیم الان قفقاز یا افغانستان یا پاکستان ایرانه یا نه این سوال مطرح میشه که ایا مثلا فرزندی که پدرو مادرشو از دست داده و زیر دست زن وشوهر دیگه ایی بزرگ شده و یه اسم دیگه روش گذاشتن به این معنی هست که زاده پدر و مادر جدید هستش یا نه؟
ناشناس
مردم جدیدا گرایشات زیادی به این مسائل پیدا کردند،پروژه فوق العاده ای در فضای مجازی برای تخریبش بر داشتین
شادمهر
این جماعت همان افراد فتنه انگیز هستند که با هردستمایه ای اقدام به تخریب ایران و ایرانی میکنند
انعکاس این چنین نظریه هایی اشتباه بزرگی است وباید هرچه سریعتر جلوی این لفاظی ها و فتنه جوئی ها گرفته شود
زنده باد ایران
پاینده باد ایرانی
Kimiya
همه تون دهنتونو ببندین .
همین افرادی مث شما بودن که باعث شدن ایران دوره به دوره دست هر کسی بیفته و لیاقت نگهداشتن یه حکومت ثابتو نداشته باشن . هی مردم گفتن و گفتن تا شدیم این . اه . چه افتخارم میکنن . الآن به چی ایران افتخار میکنین ؟!
یه زمانی افتخار داشت ، الآن با خاک اندازم نمیشه بی مصرفی ها و ظاهر سازی و هزار تا بدبختی دیگه رو جمع کرد . . .
کوروش
قبل ازهمه باید از اسم منفورۀ خود " کوروش" انتقاد کنم. اسمیکه پدرم ندانسته تحت تأثیرفارسهای مجوسی و یهودی مثل پیرنیا ، فروغی ودیگران رفته بر فرزندش نام قاتل ملت را گذاشت که سبب انتقام یهودی ها در منطقه شد. وقتی من به بلوغ فکری رسیدم، بعد از مطالعات وسیع دریافتم که در پشت این نام چه توطئۀ نهفته است توطئۀ که سبب نفاق عمومی در کشورم گردید. وقتی کوروش خونخوار خزری اجیر شدۀ یهودیان تا جای که میتوانست قتل عام کرد، بلاخره این قاتل ملت ایران بدست ملکه ماساگات، بنام تهموریس بقتل می رسد و سر این خونخوار اجیر شده را خانم بزرگوار ناجی ملت ایران تهموریس از تنش جدا میکند و در خمرۀ پـُر ازخون فرو کرده می گوید بخور خون خوار پست تا از خوردن خون سیرکنی. جشن پوریم؛ رقص یهود در هولوکاست ایرانیان
"سیزده بدر" روز جشن یهود به مناسبت کشتار 500 هزار ایرانی
از جشن پوریم چه می دانید؟ هولوکاست واقعی را یهودیان در کجا و علیه چه کسانی اجرا کردند؟ آیا از کشتار ده‌ها هزار ایرانی به دست یهودیان اطلاعی دارید؟ آیا روز "13 بدر" نوروز و خروج از خانه‌ها ریشه در قتل عام ایرانیان باستان ندارد؟ با گزارش ویژه مشرق از پایکوبی صهیونیست‌ها در سالروز کشتار ایرانیان به این لینک ( https://www.mashreghnews.ir/news/203988/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C )همراه شوید.
ناشناس
پساصلیشکواینکه قلابی اصلی کجاست قایمشکردییا کشتیش بدلیل این بخاطراینهکه اصلینیستوقلابی کپی شده که ای ن همه دادم بزنی این قاتله اصلی مقتول زندهای ست قلابی اوندوشتتقلبی اصلت مرده خبرندارم کشتیش زجرکششکردی الان این یارو دو کپی داری کی اصلیکیست قلابی قلابی بیار تونکردی واقعا برا متاسفم کوروشتون قلابی ازآب دراومد آین خبربده مگه نه
تاریخ نویس
با سلام
من یک تاریخ نویس از دوران اسلام هستم.حرف های ایشون کاملا اشتباهه .با اینکه کار من نوشتن تاریخ اسلام به خیلی از شیوه های حکومت داری ایرانی ها که توسط مسلمانان بر اسپانیایی اسلامی صورت گرفت پی بردم.ببینید ما چقدر با تمدن بودیم که سال ها بعد اعراب و مسلمانان از شیوه اداره حکومت ما در اسپانیا استفاده کردند.ایشون نباید اسم خودشو یه مورخ اسلامی بزاره. آخه شما از کجا مدرک گرفتید.کجا به شمای بیسواد مدرک داده اند.خاک بر سر ما مورخان و تاریخ نویسان که چنین آدم های اسم خود را محقق گذاشته اند.تاریخ نویس و مورخ اون کسیه که بیش از ۱۰۰ جلد کتاب و نسخه خطی بخونه.من خودم حدود ۴۵۶جلد کتاب خواندم تا یه مقاله بنویسم.بعد شما با دو تا کتاب خوندن ادعای محقق بودن می کنید.در واقع در کتب عربی و انگلیسی و حتی عبری(یهودی)هیچ وقت چنین چرت و پرت هوایی گفته نشده.تو اصلا ایرانی هستی.وایی کجایین ویل دوران و استاد تورج دریایی که ایرانیان بی سواد و خیانتکار بازار چرت و پرت گویی رو آغاز کردند.
صادق عبدی
درک سخنان شما استاد نیاز به درک و فهم بالایی دارد و اکثر مردم ما از بابت این امر عاجز هستند و ندانسته و بدون اینکه تفکر کنم نظرات بیهوده میدهند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2