دو تن از اعضای شورا نسبت به احتمال وقوع زلزله در پایتخت در صحن علنی شورا تذکر دادند.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۲
۱
غلامرضا انصاری در جلسه علنی روز سه شنبه در نطق پیش از دستور خود به حادثه خیز بودن شهر تهران اشاره کرد و گفت: نکته اساسی آن است که تهران روزی خواهد لرزید و ابرشهری زلزله خیز است و وجود بافت های فرسوده و متراکم بودن بافت جمعیتی آن اثرات این پدیده را مخرب تر خواهد کرد.

وی درخواست کرد استراتژی مناسبی برای کاهش خطرپذیری شهر تهران اندیشیده شود و در سناریوهای مختلفی میزان خسارات و حوادثی که پیش خواهد آمد برآورد شود.


این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وقوع چنین حادثه ای را در شهر تهران محتمل می دانیم، گفت: حتی یک لرزه کوچک نیز نظم این ابرشهر را برهم خواهد زد. شما می بینید بعد یک شایعه و یک خبر امنیت روانی شهروندان را برهم می زند. بنابراین زلزله و ویرانی چه بر سر این شهر خواهد آورد. مطمئنا کشته های چندصد هزار نفری و بی خانمانی های گسترده در پی خواهد داشت.
انصاری با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط عادی که تهدیدی وجود ندارد شهر در برخی از مواقع قفل می شود، گفت: در صورت بروز کوچکترین بحران با وجود چنین وضعیتی، وضعیت امدادی زمین گیر خواهد شد.
انصاری تاکید کرد: ورودی و خروجی های شهر ظرفیت تخلیه اضطراری شهر را ندارند و می بینیم در زمان تعطیلات که شهروندان تهران را ترک می کنند چه بار ترافیکی در مبادی ورودی و خروجی شکل می گیرد.


این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: خطر در کمین تهران است اما به نظر می رسد هنوز ما این خطر را درک نکرده ایم و نمی دانیم در چه سطح به مردم هشدار دهیم تا هم امنیت روانی آنها را به خطر نیندازیم و هم نسبت به وقوع چنین حادثه ای آنها را آماده و آگاه کنیم.


وی درخواست کرد: موضوع طرح کاهش خطرپذیری تهران پیگیری شود و مشخص شود وضعیت شریان های حیاتی شهر به چه گونه است.
انصاری در ادامه با انتقاد به اینکه طی ۱۶ سال گذشته هنوز شورا ساختار اداری مستقلی ندارد، گفت: متاسفانه منابع مالی مستقل، مرکز مطالعات مستقل، دیوان محاسبات شهر و منابع مالی مستقل و ذیحسابی که وابسته به شورا و مستقل از شهرداری باشد در اختیار شورا قرار نگرفته در حالی که جا داشت در دوره دوم و سوم شورا که ریاست شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها یکی بود این موضوعات بررسی و در دستور کار قرار بگیرد.
وی درخواست کرد انتخابات هیئت رئیسه شورا در صحن علنی و با حضور رسانه ها برگزار شود و مردم از ما نمی پذیرند پس از ۱۸ سال از عمر شورا همچنان درگیر مسائل روزمره باشیم.


در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورا به صورت علنی و در روز سه شنبه برگزار می شود گفت: درخواست غیر علنی بودن جلسه نیز از سوی برخی اعضا برای آنکه راحت تر و آشکارتر سخنان خود را بگویند مطرح شده بود، اما به درخواست برخی دیگر از اعضاء جلسه انتخابات علنی خواهد بود و امیدوارم اعضاء مسائل اخلاقی و اسلامی را رعایت و آنچه به صلاح شهر و مردم است اتفاق بیفتد.
چمران تاکید کرد: ما با همدلی و همزبانی می توانیم مشکلات شهر را برطرف کنیم.


چمران: زلزله تهران فاجعه تاریخ خواهد شد
چمران در ادامه به احتمال وقوع زلزله در پایتخت اشاره کرد و گفت: اگر این زلزله در تهران رخ دهد فاجعه سال که نه، فاجعه قرن هم که نه، بلکه فاجعه تاریخ خواهد بود و برای این نکته باید فکر اساسی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص نه مسئولان به فکر هستند و نه مردم اما این واقعیتی است که حتی خانه های نوساز ما هم ناامن است چه برسد به خانه های قدیمی. بسیاری از خانه های ما با وجود آنکه هم مهندس ناظر دارند و هم مهندس مجری در همان هنگام ساخت خراب می شوند.


دو تن از اعضای شورا نسبت به احتمال وقوع زلزله در پایتخت در صحن علنی شورا تذکر دادند.
غلامرضا انصاری در جلسه علنی روز سه شنبه در نطق پیش از دستور خود به حادثه خیز بودن شهر تهران اشاره کرد و گفت: نکته اساسی آن است که تهران روزی خواهد لرزید و ابرشهری زلزله خیز است و وجود بافت های فرسوده و متراکم بودن بافت جمعیتی آن اثرات این پدیده را مخرب تر خواهد کرد.

وی درخواست کرد استراتژی مناسبی برای کاهش خطرپذیری شهر تهران اندیشیده شود و در سناریوهای مختلفی میزان خسارات و حوادثی که پیش خواهد آمد برآورد شود.


این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه وقوع چنین حادثه ای را در شهر تهران محتمل می دانیم، گفت: حتی یک لرزه کوچک نیز نظم این ابرشهر را برهم خواهد زد. شما می بینید بعد یک شایعه و یک خبر امنیت روانی شهروندان را برهم می زند. بنابراین زلزله و ویرانی چه بر سر این شهر خواهد آورد. مطمئنا کشته های چندصد هزار نفری و بی خانمانی های گسترده در پی خواهد داشت.
انصاری با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط عادی که تهدیدی وجود ندارد شهر در برخی از مواقع قفل می شود، گفت: در صورت بروز کوچکترین بحران با وجود چنین وضعیتی، وضعیت امدادی زمین گیر خواهد شد.
انصاری تاکید کرد: ورودی و خروجی های شهر ظرفیت تخلیه اضطراری شهر را ندارند و می بینیم در زمان تعطیلات که شهروندان تهران را ترک می کنند چه بار ترافیکی در مبادی ورودی و خروجی شکل می گیرد.


این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: خطر در کمین تهران است اما به نظر می رسد هنوز ما این خطر را درک نکرده ایم و نمی دانیم در چه سطح به مردم هشدار دهیم تا هم امنیت روانی آنها را به خطر نیندازیم و هم نسبت به وقوع چنین حادثه ای آنها را آماده و آگاه کنیم.


وی درخواست کرد: موضوع طرح کاهش خطرپذیری تهران پیگیری شود و مشخص شود وضعیت شریان های حیاتی شهر به چه گونه است.
انصاری در ادامه با انتقاد به اینکه طی ۱۶ سال گذشته هنوز شورا ساختار اداری مستقلی ندارد، گفت: متاسفانه منابع مالی مستقل، مرکز مطالعات مستقل، دیوان محاسبات شهر و منابع مالی مستقل و ذیحسابی که وابسته به شورا و مستقل از شهرداری باشد در اختیار شورا قرار نگرفته در حالی که جا داشت در دوره دوم و سوم شورا که ریاست شورای شهر تهران و رئیس شورای عالی استانها یکی بود این موضوعات بررسی و در دستور کار قرار بگیرد.
وی درخواست کرد انتخابات هیئت رئیسه شورا در صحن علنی و با حضور رسانه ها برگزار شود و مردم از ما نمی پذیرند پس از ۱۸ سال از عمر شورا همچنان درگیر مسائل روزمره باشیم.


در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورا به صورت علنی و در روز سه شنبه برگزار می شود گفت: درخواست غیر علنی بودن جلسه نیز از سوی برخی اعضا برای آنکه راحت تر و آشکارتر سخنان خود را بگویند مطرح شده بود، اما به درخواست برخی دیگر از اعضاء جلسه انتخابات علنی خواهد بود و امیدوارم اعضاء مسائل اخلاقی و اسلامی را رعایت و آنچه به صلاح شهر و مردم است اتفاق بیفتد.
چمران تاکید کرد: ما با همدلی و همزبانی می توانیم مشکلات شهر را برطرف کنیم.


چمران: زلزله تهران فاجعه تاریخ خواهد شد
چمران در ادامه به احتمال وقوع زلزله در پایتخت اشاره کرد و گفت: اگر این زلزله در تهران رخ دهد فاجعه سال که نه، فاجعه قرن هم که نه، بلکه فاجعه تاریخ خواهد بود و برای این نکته باید فکر اساسی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص نه مسئولان به فکر هستند و نه مردم اما این واقعیتی است که حتی خانه های نوساز ما هم ناامن است چه برسد به خانه های قدیمی. بسیاری از خانه های ما با وجود آنکه هم مهندس ناظر دارند و هم مهندس مجری در همان هنگام ساخت خراب می شوند.


بهترین خرید
نظرات
ناشناس
چه سقّت سیاهههههههه
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید