اگر همیشه در تلاشید که هوس غذایی را شکست دهید، جالب است بدانید که راه حلش بسیار جالب و سرگرم کننده است.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۲
۰
تحقیقات دانشگاه پلیموت و دانشگاه فناوری کوئینزلند نشان داده انجام بازی تتریس برای مدت کوتاه هوس به غذا، مواد مخدر، قهوه، خواب و خیلی چیزهای دیگر را تا 20 درصد کاهش می دهد.
نتایج این تحقیقات در ژورنال رفتارهای اعتیاد آور منتشر شد. این نتایج نشان می داد انجام بازی تتریس به مدت 3 دقیقه هوس شرکت کنندگان به انواع کارها و رفتارها را کنترل می کرده است.
انجام یک بازی بصری جذاب مانند تتریس، فرآیند ذهنی که از عادت غلط حمایت می کند را مشغول نگه میدارد، سخت است در حال بازی تتریس به وضوح به چیز دیگری هم فکر کنید.
برای این تحقیق، از 31 دانشجوی دوره کارشناسی که در سنین 18 تا 27 سال بودند خواسته شد مواقعی که هوس به یک عادت ناسالم به سراغشان آمد را با پیام متنی اطلاع دهند. سپس محققان تعدادی از آنها را موظف کردن در چنین مواقعی 3 دقیقه تتریس بازی کنند. این افراد گزارش دادند بعد از انجام بازی کمتر فکرشان درگیر آن عادت بوده است.
البته با انجام این کار خطر معتاد شدن به بازی تتریس هم وجود دارد و باید به این مورد نیز فکر شود!


منبع: سلامت نیوز
اگر همیشه در تلاشید که هوس غذایی را شکست دهید، جالب است بدانید که راه حلش بسیار جالب و سرگرم کننده است.
تحقیقات دانشگاه پلیموت و دانشگاه فناوری کوئینزلند نشان داده انجام بازی تتریس برای مدت کوتاه هوس به غذا، مواد مخدر، قهوه، خواب و خیلی چیزهای دیگر را تا 20 درصد کاهش می دهد.
نتایج این تحقیقات در ژورنال رفتارهای اعتیاد آور منتشر شد. این نتایج نشان می داد انجام بازی تتریس به مدت 3 دقیقه هوس شرکت کنندگان به انواع کارها و رفتارها را کنترل می کرده است.
انجام یک بازی بصری جذاب مانند تتریس، فرآیند ذهنی که از عادت غلط حمایت می کند را مشغول نگه میدارد، سخت است در حال بازی تتریس به وضوح به چیز دیگری هم فکر کنید.
برای این تحقیق، از 31 دانشجوی دوره کارشناسی که در سنین 18 تا 27 سال بودند خواسته شد مواقعی که هوس به یک عادت ناسالم به سراغشان آمد را با پیام متنی اطلاع دهند. سپس محققان تعدادی از آنها را موظف کردن در چنین مواقعی 3 دقیقه تتریس بازی کنند. این افراد گزارش دادند بعد از انجام بازی کمتر فکرشان درگیر آن عادت بوده است.
البته با انجام این کار خطر معتاد شدن به بازی تتریس هم وجود دارد و باید به این مورد نیز فکر شود!


منبع: سلامت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید