پایین بودن تعرفه‌ها باعث شده است آزمایشگاه‌ها در خصوص خرید تجهیزات و لوازم جدید حرکت بسیار کندی داشته باشند و از تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیا بی‌بهره بمانند.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۹
۰
محمد جواد غروی گفت: تعرفه جدید آزمایشگاه‌ها قرار بود بر مبنای پایه 20 هزار تومان از مهر سال 93 اجرا شود که در آخرین لحظات شورای عالی بیمه و هیئت وزیران به آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی ها اعلام کردند، تا آخر سال یعنی 6 ماه دیگر موظف هستند بر اساس تعرفه های قدیمی عمل کنند و تعرفه های جدید از سال 94 اعمال می شود.


وی گفت: بعد از این ابلاغیه به تمام همکاران اعلام شد که تا 6 ماه دیگر بر اساس تعرفه‌های گذشته به کار خود ادامه دهند و به دستورالعمل دولت در این خصوص احترام گذاشته شود که این موضوع در سراسر کشور توسط همکاران اجرایی شد به امید اینکه دولت به تعهد خود در این زمینه پایبند باشد.
وی ادامه داد: اما بعد از گذشت مدتی این شک به وجود آمد که شاید دولت به تعهد خود عمل نکند و همینطور نیز شد و مجدد اعلام کردند که آزمایشگاه ها باید با تعرفه سابق به کار خود ادامه دهند؛ این انتظار وجود داشت که تعرفه آزمایشگاه ها 15 درصد افزایش داشته باشد و از 20 هزار تومان به 23 هزارتومان افزایش یابد، اما در اواخر اردیبهشت از طرف دولت اعلام شد که تعرفه آزمایشگاه‌ها بر اساس 17هزار تومان تصویب شده است.


غروی افزود: این در حالی بود که آزمایشگاه ها در 6 ماه گذشته هیچ تعرفه ای دریافت نکرده بودند و در ابتدای سال نیز این طرح با معطلی اجرا شد.
وی افزود: پس از آن گردهمایی‌هایی که از طرف همکاران در خصوص اعتراض به این تعرفه برگزار شد و با توجه به تعهداتی که به مردم داشتند کار را بر اساس تعرفه اعلام شده شروع کردند؛ با این تفاوت که برای انجام آزمایش با روش های گوناگون تعرفه های متفاوتی مشخص شد؛ و این موضوع می‌توانست مشوقی برای آزمایشگاه‌ها باشد که تجهیزات خود را به‌روز کنند. اما سازمان های بیمه گر نیز از این طرح حمایت نکردند که این یکی از مشکلات اجرایی تعرفه ها است.
دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی بالینی ایران مطرح کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه، آزمایشگاه ها در خصوص خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی جدید حرکت بسیار کندی دارند و از خیلی از تکنیک‌های جدید موجود در دنیا بی بهره اند.


وی در این خصوص توضیح داد: به طور مثال ما در ایران اتوماسیون باکتری شناسی نداریم و آزمایش کشت خون در ایران 21 روز طول می کشد در حالی که در دنیا این آزمایش 6 روز به طول می انجامد؛ عقب افتادن آزمایشگاه ها از تکنولوژی های روز به دلیل این است آزمایشگاه نمی تواند هزینه خدمات را از مردم دریافت کند و این بحث در کتاب تعرفه خدمات سلامت مطرح نشده است، در تدوین این کتاب از نظر متخصصین این زمینه استفاده شده است اما متاسفانه اجرای طرح با مشکلات زیادی همراه است.


غروی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که جایی تعرفه های ما را نرخ گذاری می کند که خودش مصرف کننده خدمات است و متاسفانه مثل سابق تعرفه ها توسط سازمان نظام پزشکی تعیین نمی شود.
وی در پایان گفت: مشکلات بیمه‌ای یک درد مضمنی است که متاسفانه با صحبت و نامه نگاری ها درمان نمی شود سازمان های بیمه گر بین 6 تا 8 ماه به آزمایشگاه ها بدهی دارند این در حالی است که طبق قانون بیمه ها موظفند هزینه ها را ظرف مدت 60 روز پرداخت کنند و هنگامی که از آن ها بابت پرداخت بدهی درخواست می شود اعلام می کنند منابع مالی ما محدود است و با بهانه گیری های مختلف زیر بار مسئولیت خود در این زمینه نمی روند.

پایین بودن تعرفه‌ها باعث شده است آزمایشگاه‌ها در خصوص خرید تجهیزات و لوازم جدید حرکت بسیار کندی داشته باشند و از تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیا بی‌بهره بمانند.
محمد جواد غروی گفت: تعرفه جدید آزمایشگاه‌ها قرار بود بر مبنای پایه 20 هزار تومان از مهر سال 93 اجرا شود که در آخرین لحظات شورای عالی بیمه و هیئت وزیران به آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی ها اعلام کردند، تا آخر سال یعنی 6 ماه دیگر موظف هستند بر اساس تعرفه های قدیمی عمل کنند و تعرفه های جدید از سال 94 اعمال می شود.


وی گفت: بعد از این ابلاغیه به تمام همکاران اعلام شد که تا 6 ماه دیگر بر اساس تعرفه‌های گذشته به کار خود ادامه دهند و به دستورالعمل دولت در این خصوص احترام گذاشته شود که این موضوع در سراسر کشور توسط همکاران اجرایی شد به امید اینکه دولت به تعهد خود در این زمینه پایبند باشد.
وی ادامه داد: اما بعد از گذشت مدتی این شک به وجود آمد که شاید دولت به تعهد خود عمل نکند و همینطور نیز شد و مجدد اعلام کردند که آزمایشگاه ها باید با تعرفه سابق به کار خود ادامه دهند؛ این انتظار وجود داشت که تعرفه آزمایشگاه ها 15 درصد افزایش داشته باشد و از 20 هزار تومان به 23 هزارتومان افزایش یابد، اما در اواخر اردیبهشت از طرف دولت اعلام شد که تعرفه آزمایشگاه‌ها بر اساس 17هزار تومان تصویب شده است.


غروی افزود: این در حالی بود که آزمایشگاه ها در 6 ماه گذشته هیچ تعرفه ای دریافت نکرده بودند و در ابتدای سال نیز این طرح با معطلی اجرا شد.
وی افزود: پس از آن گردهمایی‌هایی که از طرف همکاران در خصوص اعتراض به این تعرفه برگزار شد و با توجه به تعهداتی که به مردم داشتند کار را بر اساس تعرفه اعلام شده شروع کردند؛ با این تفاوت که برای انجام آزمایش با روش های گوناگون تعرفه های متفاوتی مشخص شد؛ و این موضوع می‌توانست مشوقی برای آزمایشگاه‌ها باشد که تجهیزات خود را به‌روز کنند. اما سازمان های بیمه گر نیز از این طرح حمایت نکردند که این یکی از مشکلات اجرایی تعرفه ها است.
دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی بالینی ایران مطرح کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه، آزمایشگاه ها در خصوص خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی جدید حرکت بسیار کندی دارند و از خیلی از تکنیک‌های جدید موجود در دنیا بی بهره اند.


وی در این خصوص توضیح داد: به طور مثال ما در ایران اتوماسیون باکتری شناسی نداریم و آزمایش کشت خون در ایران 21 روز طول می کشد در حالی که در دنیا این آزمایش 6 روز به طول می انجامد؛ عقب افتادن آزمایشگاه ها از تکنولوژی های روز به دلیل این است آزمایشگاه نمی تواند هزینه خدمات را از مردم دریافت کند و این بحث در کتاب تعرفه خدمات سلامت مطرح نشده است، در تدوین این کتاب از نظر متخصصین این زمینه استفاده شده است اما متاسفانه اجرای طرح با مشکلات زیادی همراه است.


غروی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که جایی تعرفه های ما را نرخ گذاری می کند که خودش مصرف کننده خدمات است و متاسفانه مثل سابق تعرفه ها توسط سازمان نظام پزشکی تعیین نمی شود.
وی در پایان گفت: مشکلات بیمه‌ای یک درد مضمنی است که متاسفانه با صحبت و نامه نگاری ها درمان نمی شود سازمان های بیمه گر بین 6 تا 8 ماه به آزمایشگاه ها بدهی دارند این در حالی است که طبق قانون بیمه ها موظفند هزینه ها را ظرف مدت 60 روز پرداخت کنند و هنگامی که از آن ها بابت پرداخت بدهی درخواست می شود اعلام می کنند منابع مالی ما محدود است و با بهانه گیری های مختلف زیر بار مسئولیت خود در این زمینه نمی روند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید