کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۳
۰

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است.


به گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضریب کیفی نشریات، عددی بین 0.4 تا 1.6 خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.


علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات)، طاهر روشندل(استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران)، هرمز هوشمند راد(مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی (نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری)، علی رضا خانی(سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش(معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.این گزارش می افزاید جدول نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قابل مشاهده است.پیش تر نیز ضریب کیفی 122نشریه توسط این کمیته تعیین شده بود که جدول این نشریات نیز در سایت معاونت مطبوعاتی قابل رویت است.

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است.

کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه ای بر اساس سه شاخص رسالت مطبوعاتی، اخلاق حرفه ای و میزان مطالب اختصاصی تشکیل شده است.


به گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضریب کیفی نشریات، عددی بین 0.4 تا 1.6 خواهد بود که در محاسبه یارانه و رتبه بندی آنان برای تخصیص آگهی های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.


علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات)، طاهر روشندل(استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران)، هرمز هوشمند راد(مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، میثم زمان آبادی (نماینده شورای هماهنگی تشکل های روزنامه نگاری)، علی رضا خانی(سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش(معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.این گزارش می افزاید جدول نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قابل مشاهده است.پیش تر نیز ضریب کیفی 122نشریه توسط این کمیته تعیین شده بود که جدول این نشریات نیز در سایت معاونت مطبوعاتی قابل رویت است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید