استیون کینگ یکی از پرکارترین و محبوب ترین نویسندگان انگلیسی زبان زمانه ما است. فیلم های زیادی را به او مدیونیم. مخصوصا سینمای وحشت باید بسیار سپاسگزار او باشد.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۰
۰
پارسینه:  تنها اشاره به چند فیلم که از داستان ها و رمان های این نویسنده بزرگ اقتباس شده اند خود گویای ماجرا خواهد بود:


کری (1976) برایان دی پالما
شاینینگ (1980) کوبریک
منطقه مرده (The Dead Zone) (1983) دیوید کراننبرگ
Stand by Me راب راینر (1989)
میزری (1990) راب راینر
نیمه تاریک (1993) (The Dark Half) جرج رومرو
رهایی از شاوشنک (1994) فرانک دارابونت
مسیر سبز (1999) فرانک دارابونت
پنجره مرموز (Secret Window) (2004) دیوید کپ با بازی جانی دپ
1408 (2007) میکائیل هافستروم
مه (2007) فرانک دارابونت
استیون کینگ یکی از پرکارترین و محبوب ترین نویسندگان انگلیسی زبان زمانه ما است. فیلم های زیادی را به او مدیونیم. مخصوصا سینمای وحشت باید بسیار سپاسگزار او باشد.
پارسینه:  تنها اشاره به چند فیلم که از داستان ها و رمان های این نویسنده بزرگ اقتباس شده اند خود گویای ماجرا خواهد بود:


کری (1976) برایان دی پالما
شاینینگ (1980) کوبریک
منطقه مرده (The Dead Zone) (1983) دیوید کراننبرگ
Stand by Me راب راینر (1989)
میزری (1990) راب راینر
نیمه تاریک (1993) (The Dark Half) جرج رومرو
رهایی از شاوشنک (1994) فرانک دارابونت
مسیر سبز (1999) فرانک دارابونت
پنجره مرموز (Secret Window) (2004) دیوید کپ با بازی جانی دپ
1408 (2007) میکائیل هافستروم
مه (2007) فرانک دارابونت
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید