سردار رحیم‌صفوی گفت: برخی هنوز فکر می کنند که استان کردستان ناامن است اما واقعیت آن است که امنیت سنندج از تهران بیشتر است. شما مطمئن باشید کردستان امن‌تر از تهران است.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۱:۲۰
۲
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا و رییس انجمن ژئوپولتیک ایران در سفر به شهر سنندج در استان کردستان،به منظور هماهنگی جهت برگزاری هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان "همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی"،در این نشست که با حضور مسئولین استان در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به اهداف تاسیس انجمن ژئوپلیتیک ایران گفت: در انجمن ژئوپلیتیک به دنبال این هستیم که از ظرفیت علوم جغرافیایی و ظرفیت این انجمن برای حل قسمتی از مشکلات کشورمان استفاده کنیم و نگاه ما در این انجمن نگاه کاربردی علم است.

وی با اشاره به ظرفیت های استان کردستان گفت: در این استان،انسانهای شرافتمند، غیرتمند و انسانهایی که وابستگی‌شان به دیانت، ایرانیت و علاقمندی‌شان به امام بزرگوارمان (ره) است ،زندگی می کنند.

رحیم‌صفوی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: به دنبال آن هستیم تا افرادی که به این همایش دعوت می شوند با ظرفیتهای استان کردستان و پیشرفت و توسعه شهر سنندج و این استان آشنا شوند، اگرچه هنوز انتظارات در خصوص توسعه و آبادانی این استان برآورده نشده است.

وی ادامه داد: برخی هنوز فکر می کنند که این استان ناامن است اما واقعیت آن است که امنیت سنندج از تهران بیشتر است. شما مطمئن باشید کردستان امن‌تر از تهران است. باید بیایید و شادی و روحیه مردم را ببینید.

وی اضافه کرد: انجمن ژئوپلیتیک با داشتن 450 نفر دانشجو و استاد متخصص این آمادگی را دارد که در تدوین برنامه ششم استان مشاوره علمی به مسئولین این استان بدهد. این انجمن ظرفیت بالایی دارد و قسمتی از این ظرفیت را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کار گرفته‌ایم، آنجا کمیته‌ای را به اسم کمیته علوم جغرافیایی و آمایش سرزمینی ایجاد کرده ایم و چه در سطح ملی و چه در سطح استانی در برنامه ششم تأثیر می گذاریم.

وی ادامه داد: استان کردستان 300 کیلومتر مرز با عراق دارد و می تواند منبعی برای صادرات به کشور مجاور باشد. اعتقاد من این است که کردستان ما همیشه باید آبادتر از کردستان عراق و ترکیه باشد و قلب کردستان سنندج است و این استان باید الگو و آرزویی برای کردستان عراق و ترکیه باشد.

رییس انجمن ژئوپولتیک ایران در پایان گفت: این کنگره بیستم و بیست و یکم مهرماه امسال در دانشگاه کردستان برگزار می شود.
سردار رحیم‌صفوی گفت: برخی هنوز فکر می کنند که استان کردستان ناامن است اما واقعیت آن است که امنیت سنندج از تهران بیشتر است. شما مطمئن باشید کردستان امن‌تر از تهران است.
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا و رییس انجمن ژئوپولتیک ایران در سفر به شهر سنندج در استان کردستان،به منظور هماهنگی جهت برگزاری هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان "همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی"،در این نشست که با حضور مسئولین استان در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به اهداف تاسیس انجمن ژئوپلیتیک ایران گفت: در انجمن ژئوپلیتیک به دنبال این هستیم که از ظرفیت علوم جغرافیایی و ظرفیت این انجمن برای حل قسمتی از مشکلات کشورمان استفاده کنیم و نگاه ما در این انجمن نگاه کاربردی علم است.

وی با اشاره به ظرفیت های استان کردستان گفت: در این استان،انسانهای شرافتمند، غیرتمند و انسانهایی که وابستگی‌شان به دیانت، ایرانیت و علاقمندی‌شان به امام بزرگوارمان (ره) است ،زندگی می کنند.

رحیم‌صفوی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: به دنبال آن هستیم تا افرادی که به این همایش دعوت می شوند با ظرفیتهای استان کردستان و پیشرفت و توسعه شهر سنندج و این استان آشنا شوند، اگرچه هنوز انتظارات در خصوص توسعه و آبادانی این استان برآورده نشده است.

وی ادامه داد: برخی هنوز فکر می کنند که این استان ناامن است اما واقعیت آن است که امنیت سنندج از تهران بیشتر است. شما مطمئن باشید کردستان امن‌تر از تهران است. باید بیایید و شادی و روحیه مردم را ببینید.

وی اضافه کرد: انجمن ژئوپلیتیک با داشتن 450 نفر دانشجو و استاد متخصص این آمادگی را دارد که در تدوین برنامه ششم استان مشاوره علمی به مسئولین این استان بدهد. این انجمن ظرفیت بالایی دارد و قسمتی از این ظرفیت را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کار گرفته‌ایم، آنجا کمیته‌ای را به اسم کمیته علوم جغرافیایی و آمایش سرزمینی ایجاد کرده ایم و چه در سطح ملی و چه در سطح استانی در برنامه ششم تأثیر می گذاریم.

وی ادامه داد: استان کردستان 300 کیلومتر مرز با عراق دارد و می تواند منبعی برای صادرات به کشور مجاور باشد. اعتقاد من این است که کردستان ما همیشه باید آبادتر از کردستان عراق و ترکیه باشد و قلب کردستان سنندج است و این استان باید الگو و آرزویی برای کردستان عراق و ترکیه باشد.

رییس انجمن ژئوپولتیک ایران در پایان گفت: این کنگره بیستم و بیست و یکم مهرماه امسال در دانشگاه کردستان برگزار می شود.
بهترین خرید
نظرات
کردایرانی
رحمت ودرود به شما برای سخنان سنجیده ودرستی که زده اید
ناشناس
البته فقط برای کردها .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید