انگیزه رضا باعث شد تا او در هفته سوم چمپیونز شیپ هم در ترکیب ثابت چارلتون قرار بگیرد ولی کاش گای لوزان در این بازی هم رضا را روی نیمکت می‌گذاشت...
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶
۰
  در حالی که تنها 20 دقیقه از شروع بازی گذشته بود، مدافع خشن حریف جوری قوچان‌نژاد را زد که او نتوانست به بازی ادامه دهد. رضا می‌گوید: «بدجور پایم را زد و آسیب دیدم...» تا یکی، دو روز بعد از مصدومیت خبر خاصی از رضا نبود. هنوز هم خیلی‌ها نمی‌دانند مصدومیت او چیست ولی آخرین عکسی که او روی اینستاگرام منتشر کرد نشان می‌داد پای سمت راستش را آتل گرفته اما برای این بازیکن چه اتفاقی افتاده است؟ 

مصدومیت رباط داخلی پا
پزشک‌ها پس از مصدومیت سریعاً عکسبرداری از پای رضا را شروع کردند. عکس‌ها نشان می‌داد که رباط داخلی پای او آسیب دیده است. رضا در این باره می‌گوید: «بله، متأسفانه رباط داخلی پای چپم آسیب دیده. پارگی نداشته ولی آسیب‌دیدگی‌‌اش جدی است.» ولی رضا با وجود این مصدومیت نابهنگام، همچنان انگیزه خود را حفظ کرده است و می‌گوید: «این چیزها در فوتبال طبیعی است. مصدومیت برای هر بازیکنی پیش می‌‌آید. این روزها انگیزه‌ام برای بازگشت بسیار زیاد است.» رضا ادامه می‌دهد: «فعلاً پایم را آتل گرفته‌ام و روزی دو جلسه فیزیوتراپی می‌کنم.» 

بازی عمان را هم از دست داد؟
رضا برای بازگشت زودهنگام دوباره به میادین همه تلاشش را می‌کند. او حتی با نزدیکان خود کمتر در ارتباط است چرا که تمام تمرکزش را روی بازگشت گذاشته است. این مصدومیت باعث شد تا او بازی گوام و هند را از دست بدهد. این دو مسابقه روز 12 و 17 شهریورماه برگزار می‌شود ولی این احتمال وجود دارد که رضا بازی عمان را هم از دست بدهد. او در این باره می‌گوید: «معمولاً نمی‌توان درباره مصدومیت و مدت بازگشت پیش‌بینی کرد ولی چیزی که دکترها گفته‌اند بین یک تا یک و نیم ماه طول می‌کشد بازگردم.» این یعنی اگر در بدترین حالت زمان بازگشتش یک ماه و نیم دیگر باشد، بازی با عمان در روز 16 مهرماه را هم از دست خواهد داد. البته قوچان‌نژاد امیدوار است زودتر به میادین برگردد
انگیزه رضا باعث شد تا او در هفته سوم چمپیونز شیپ هم در ترکیب ثابت چارلتون قرار بگیرد ولی کاش گای لوزان در این بازی هم رضا را روی نیمکت می‌گذاشت...
  در حالی که تنها 20 دقیقه از شروع بازی گذشته بود، مدافع خشن حریف جوری قوچان‌نژاد را زد که او نتوانست به بازی ادامه دهد. رضا می‌گوید: «بدجور پایم را زد و آسیب دیدم...» تا یکی، دو روز بعد از مصدومیت خبر خاصی از رضا نبود. هنوز هم خیلی‌ها نمی‌دانند مصدومیت او چیست ولی آخرین عکسی که او روی اینستاگرام منتشر کرد نشان می‌داد پای سمت راستش را آتل گرفته اما برای این بازیکن چه اتفاقی افتاده است؟ 

مصدومیت رباط داخلی پا
پزشک‌ها پس از مصدومیت سریعاً عکسبرداری از پای رضا را شروع کردند. عکس‌ها نشان می‌داد که رباط داخلی پای او آسیب دیده است. رضا در این باره می‌گوید: «بله، متأسفانه رباط داخلی پای چپم آسیب دیده. پارگی نداشته ولی آسیب‌دیدگی‌‌اش جدی است.» ولی رضا با وجود این مصدومیت نابهنگام، همچنان انگیزه خود را حفظ کرده است و می‌گوید: «این چیزها در فوتبال طبیعی است. مصدومیت برای هر بازیکنی پیش می‌‌آید. این روزها انگیزه‌ام برای بازگشت بسیار زیاد است.» رضا ادامه می‌دهد: «فعلاً پایم را آتل گرفته‌ام و روزی دو جلسه فیزیوتراپی می‌کنم.» 

بازی عمان را هم از دست داد؟
رضا برای بازگشت زودهنگام دوباره به میادین همه تلاشش را می‌کند. او حتی با نزدیکان خود کمتر در ارتباط است چرا که تمام تمرکزش را روی بازگشت گذاشته است. این مصدومیت باعث شد تا او بازی گوام و هند را از دست بدهد. این دو مسابقه روز 12 و 17 شهریورماه برگزار می‌شود ولی این احتمال وجود دارد که رضا بازی عمان را هم از دست بدهد. او در این باره می‌گوید: «معمولاً نمی‌توان درباره مصدومیت و مدت بازگشت پیش‌بینی کرد ولی چیزی که دکترها گفته‌اند بین یک تا یک و نیم ماه طول می‌کشد بازگردم.» این یعنی اگر در بدترین حالت زمان بازگشتش یک ماه و نیم دیگر باشد، بازی با عمان در روز 16 مهرماه را هم از دست خواهد داد. البته قوچان‌نژاد امیدوار است زودتر به میادین برگردد
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید