طبق یک مطالعه جدید نرخ رشد بیماری های مغزی در حال افزایش بوده و در چند سال اخیر به شکل یک اپیدمی درآمده است.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۵
۰
انسان در قرن بیست و یکم از نظر پزشکی پیشرفته تر از همیشه است ولی این امر دلیلی بر کاهش تمامی بیماری ها نیست. دانشمندان با تحقیق درباره شرایط بیماری های مغزی دریافته اند که این بیماری ها از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۱۰ میلادی تقریبا ۴ برابر بیشتر شده اند.

این تحقیقات که با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ۲۱ کشور غربی صورت گرفته است نشان می دهد که برخی از گروه های سنی در برابر این بیماری ها ضعیف تر شده اند. برای نمونه تعداد بانوان بالای ۷۵ سال که بر اثر ابتلا به بیماری های مغزی درگذشته اند، در طول این زمان ۲۱ ساله، به میزان پنج برابر افزایش یافته است.

پروفسور «کالین پریچارد»، سرپرست تیم تحقیق، درباره این موضوع می گوید: «این افزایش در نرخ بیماری در بازه زمانی به این کوتاهی نشان از وجود یک اپیدمی خاموش و یا حتی مخفی است. مولفه های زیست محیطی باید نقشی موثر و اصلی را در این اپیدمی ایفا کرده باشند و این آمار صعودی تنها به تغییر سن افراد باز نمی گردد. محصولاتی که در زندگی مدرن انسان به کار می روند موجب می شوند تا آلودگی های تعاملی فراوانی در طبیعت به وجود بیاید. این امر موجب تغییر در نوع ناخوشی های انسان می شود که این تغییرات در زمینه بیماری های عصبی تاثیر بسیار از خود به جای گذاشته است.»

تحقیقات دیگر دانشمندان نشان داده است که در طول ۲۰ سال گذشته شاهد افزایش بسیار زیاد آلایندگی محیط زیست به واسطه استفاده از محصولات پتروشیمی بوده ایم و این امر مسلما در این آمار فزاینده بیماری های عصبی نقشی بسیار مهمی را ایفا می کند.طبق یک مطالعه جدید نرخ رشد بیماری های مغزی در حال افزایش بوده و در چند سال اخیر به شکل یک اپیدمی درآمده است.
انسان در قرن بیست و یکم از نظر پزشکی پیشرفته تر از همیشه است ولی این امر دلیلی بر کاهش تمامی بیماری ها نیست. دانشمندان با تحقیق درباره شرایط بیماری های مغزی دریافته اند که این بیماری ها از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۱۰ میلادی تقریبا ۴ برابر بیشتر شده اند.

این تحقیقات که با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ۲۱ کشور غربی صورت گرفته است نشان می دهد که برخی از گروه های سنی در برابر این بیماری ها ضعیف تر شده اند. برای نمونه تعداد بانوان بالای ۷۵ سال که بر اثر ابتلا به بیماری های مغزی درگذشته اند، در طول این زمان ۲۱ ساله، به میزان پنج برابر افزایش یافته است.

پروفسور «کالین پریچارد»، سرپرست تیم تحقیق، درباره این موضوع می گوید: «این افزایش در نرخ بیماری در بازه زمانی به این کوتاهی نشان از وجود یک اپیدمی خاموش و یا حتی مخفی است. مولفه های زیست محیطی باید نقشی موثر و اصلی را در این اپیدمی ایفا کرده باشند و این آمار صعودی تنها به تغییر سن افراد باز نمی گردد. محصولاتی که در زندگی مدرن انسان به کار می روند موجب می شوند تا آلودگی های تعاملی فراوانی در طبیعت به وجود بیاید. این امر موجب تغییر در نوع ناخوشی های انسان می شود که این تغییرات در زمینه بیماری های عصبی تاثیر بسیار از خود به جای گذاشته است.»

تحقیقات دیگر دانشمندان نشان داده است که در طول ۲۰ سال گذشته شاهد افزایش بسیار زیاد آلایندگی محیط زیست به واسطه استفاده از محصولات پتروشیمی بوده ایم و این امر مسلما در این آمار فزاینده بیماری های عصبی نقشی بسیار مهمی را ایفا می کند.بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید