قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در دیدار با معاون خزانه داری انگلیس و هیات همراه، گفت: در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک خواهد بود.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۶
۰
از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران؛ مجتبی خسروتاج در این دیدار با اشاره به توانایی های تولیدی و رقابتی در سال های گذشته که با تکیه بر ظرفیت های کارشناسی سرمایه انسانی ایجاد شده است، تصریح کرد: از جمله فرصت های جدید همکاری که در فضای بین المللی امروز بوجود آمده می توان به همکاری در بخش تکنولوژی، سرمایه گذاری و بازاریابی مشترک در کشورهای ثالث اشاره کرد.
وی در توضیح این شرایط جدید گفت: تأکید بر نقش و تخصص بریتانیا در امور بانکی، بیمه و خدمات، فعال کردن و به کار انداختن چرخه خدمات بانکی و بیمه ای، لازمه همکاری در بخش اقتصادی است و توسعه هر نوع همکاری در شرایط فعلی، با فعال کردن خدمات بانکی و ارائه خدمات بیمه در بخش حمل و نقل، چه از طریق بیمه لویدز یا P&I کلاب(پ‍وش‍ش ه‍ای وس‍ی‍ع‍ی ک‍ه ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت ه‍ای ب‍ی‍م‍ه و ان‍ج‍م‍ن ه‍ای ح‍م‍ای‍ت و غ‍رام‍ت دراخ‍ت‍ی‍ار م‍ال‍ک‍ان ک‍ش‍ت‍ی ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه ) است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص استفاده از پوشش بیمه اعتبار صادراتی که طرف انگلیسی می تواند ارائه کند، یادآور شد: باید هرچه سریع تر از طریق کشورهای عضو OECD رتبه ریسک تجاری و سرمایه گذاری کشور ایران در تجارت بین المللی و استفاده از پوشش های بیمه ای را که به دلیل تحریم بانکی از رتبه چهارم به مرتبه هفتم کاهش یافته است، با در دستور کار قرار گرفتن کشورهای اروپایی به رتبه بهتر ارتقاء یابد.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه های ادامه همکاری اشاره کرد وگفت: همچون گذشته بخش انرژی از بخش های رقابتی کشور خواهد بود که در این راستا طرح ها و پروژه های متعددی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و شرکت های صاحب تکنولوژی می توانند همکاری کنند.
وی اضافه کرد: البته در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک است و واردات کشور همچون سال های پیش نخواهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت همچنین در تشریح ساختار وارداتی کشور، اظهار داشت: در سال گذشته تجارت غیرنفتی مشتمل بر صادرات و واردات از موازنه خوبی برخوردار بوده و سهم کالاهای ساخته شده وارداتی در کل واردات از 15 درصد بیشتر نبوده است و دراین رابطه اولویت وارداتی به مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خواهد بود.
خسروتاج به زمینه های سرمایه گذاری مشترک در بخش تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، تکمیل زنجیره ارزش معادن، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، IT، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی کاهش شدت انرژی، نرم افزارهای پیشرفته، نساجی و غیره اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری های جدید در راستای ضوابط و شرایطی است که اعلام می شود.
همچنین در این دیدار اعضای هیات انگلیسی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت هر کدام خلاصه ای از سوابق و موضوعات مختلف را مطرح کردند که در این رابطه رئیس هیات انگلیسی متذکر شد: پیش بینی شده در اکتبر سال جاری هیاتی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی انگلیس به ایران سفر کرده و زمینه های همکاری و موارد اعلام شده فوق را در مذاکرات فی مابین دنبال کنند.
مدیران قسمت تجارت و سرمایه گذاری وزارت بازرگانی انگلیس، مدیران شرکت های ساختمانی، اتحادیه صنایع انگلیس، انستیتو مدیران انگلیس، مدیر اجرایی انجمن بانکی انگلیس و معاون رئیس شرکت نفتی شل ، اعضای هیات انگلیسی بودند که دامیان هیندز معاون خزانه داری این کشور را همراهی کردند
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در دیدار با معاون خزانه داری انگلیس و هیات همراه، گفت: در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک خواهد بود.
از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران؛ مجتبی خسروتاج در این دیدار با اشاره به توانایی های تولیدی و رقابتی در سال های گذشته که با تکیه بر ظرفیت های کارشناسی سرمایه انسانی ایجاد شده است، تصریح کرد: از جمله فرصت های جدید همکاری که در فضای بین المللی امروز بوجود آمده می توان به همکاری در بخش تکنولوژی، سرمایه گذاری و بازاریابی مشترک در کشورهای ثالث اشاره کرد.
وی در توضیح این شرایط جدید گفت: تأکید بر نقش و تخصص بریتانیا در امور بانکی، بیمه و خدمات، فعال کردن و به کار انداختن چرخه خدمات بانکی و بیمه ای، لازمه همکاری در بخش اقتصادی است و توسعه هر نوع همکاری در شرایط فعلی، با فعال کردن خدمات بانکی و ارائه خدمات بیمه در بخش حمل و نقل، چه از طریق بیمه لویدز یا P&I کلاب(پ‍وش‍ش ه‍ای وس‍ی‍ع‍ی ک‍ه ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت ه‍ای ب‍ی‍م‍ه و ان‍ج‍م‍ن ه‍ای ح‍م‍ای‍ت و غ‍رام‍ت دراخ‍ت‍ی‍ار م‍ال‍ک‍ان ک‍ش‍ت‍ی ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه ) است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص استفاده از پوشش بیمه اعتبار صادراتی که طرف انگلیسی می تواند ارائه کند، یادآور شد: باید هرچه سریع تر از طریق کشورهای عضو OECD رتبه ریسک تجاری و سرمایه گذاری کشور ایران در تجارت بین المللی و استفاده از پوشش های بیمه ای را که به دلیل تحریم بانکی از رتبه چهارم به مرتبه هفتم کاهش یافته است، با در دستور کار قرار گرفتن کشورهای اروپایی به رتبه بهتر ارتقاء یابد.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود به زمینه های ادامه همکاری اشاره کرد وگفت: همچون گذشته بخش انرژی از بخش های رقابتی کشور خواهد بود که در این راستا طرح ها و پروژه های متعددی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد و شرکت های صاحب تکنولوژی می توانند همکاری کنند.
وی اضافه کرد: البته در شرایط جدید پساتحریم، محور همکاری ها در قالب انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری و خدمات مشترک است و واردات کشور همچون سال های پیش نخواهد بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت همچنین در تشریح ساختار وارداتی کشور، اظهار داشت: در سال گذشته تجارت غیرنفتی مشتمل بر صادرات و واردات از موازنه خوبی برخوردار بوده و سهم کالاهای ساخته شده وارداتی در کل واردات از 15 درصد بیشتر نبوده است و دراین رابطه اولویت وارداتی به مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خواهد بود.
خسروتاج به زمینه های سرمایه گذاری مشترک در بخش تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، تکمیل زنجیره ارزش معادن، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، IT، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی کاهش شدت انرژی، نرم افزارهای پیشرفته، نساجی و غیره اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری های جدید در راستای ضوابط و شرایطی است که اعلام می شود.
همچنین در این دیدار اعضای هیات انگلیسی با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت هر کدام خلاصه ای از سوابق و موضوعات مختلف را مطرح کردند که در این رابطه رئیس هیات انگلیسی متذکر شد: پیش بینی شده در اکتبر سال جاری هیاتی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی انگلیس به ایران سفر کرده و زمینه های همکاری و موارد اعلام شده فوق را در مذاکرات فی مابین دنبال کنند.
مدیران قسمت تجارت و سرمایه گذاری وزارت بازرگانی انگلیس، مدیران شرکت های ساختمانی، اتحادیه صنایع انگلیس، انستیتو مدیران انگلیس، مدیر اجرایی انجمن بانکی انگلیس و معاون رئیس شرکت نفتی شل ، اعضای هیات انگلیسی بودند که دامیان هیندز معاون خزانه داری این کشور را همراهی کردند
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید