یکی از موضوعات مبتلابه جمع قلیلی از بانوان ایرانی که با آن روبرو هستند مبحث کاشت ناخن مصنوعی است
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵
۱
یکی از موضوعات مبتلابه جمع قلیلی از بانوان ایرانی که با آن روبرو هستند مبحث کاشت ناخن مصنوعی است پس از این اقدام پرسش های شرعی مرتبط برای آنان پیش می آید از قبیل حکم شرعی کاشت ناخن ، چگونگی وضو گرفتن وغسل و...با اطلاع از این موضوع خبرنگار ما به سراغ برخی مراجع تقلید رفته و در این باره سوالات خود را مطرح کرد که در زیر پاسخ ایشان  از نظرتان می گذرد:
حضرت آیت الله سلام علیکم با سلام لطفا بفرمائید ؛ حکم فقهی کاشت ناخن مصنوعی بانوان چیست؟

 

Image result for ‫گرامی قمی‬‎ 

حضرت آیت الله گرامی قمی:

اگر ضرورت ندارد این کار جایز نیست ، اگر ضرورت دارد یا حالا انجام دادند و کندنش مشکلاتی دارد وضو و غسلشان صحیح است و حکمش جبیره است و احتیاطا تیمم هم بکنند.

 

حضرت آیت الله روحانی:

چنانچه ناخن جزء بدن شده است که اطباء باید نظر بدهند، برای وضو و غسل معمولی هیچ اشکالی ندارد و اگر جزء بدن نیست باید وضو و غسل جبیره گرفت حتی در دراز مدت، مادامی که کندن آن ناخن با زحمت و مشقت است. اقدام عمدی شخصی که می داند عمل کاشت ناخن سبب وضو و غسل جبیره می شود اشکال شرعی دارد و جایز نیست، چون عمداً خود را معذور می کند.

 

 

حضرت آیت الله مبشر کاشانی:

این امر جایز نمی باشد و اگر انجام داد باید نیت غسل و وضوی جبیره کند.

Image result for ‫محمد شاهرودی‬‎ 

حضرت آیت الله شاهرودی: 

اشکالی ندارد ولی مانع وضو و غسل می باشد لازم است آن هنگام جدا شود.

گفتنی استچیزی که با آن زخم و شکستگی را می‏بندند، و دوائی که روی زخم و مانند آن می‏گذارند «جبیره» نامیده می‌شود.

یکی از موضوعات مبتلابه جمع قلیلی از بانوان ایرانی که با آن روبرو هستند مبحث کاشت ناخن مصنوعی است
یکی از موضوعات مبتلابه جمع قلیلی از بانوان ایرانی که با آن روبرو هستند مبحث کاشت ناخن مصنوعی است پس از این اقدام پرسش های شرعی مرتبط برای آنان پیش می آید از قبیل حکم شرعی کاشت ناخن ، چگونگی وضو گرفتن وغسل و...با اطلاع از این موضوع خبرنگار ما به سراغ برخی مراجع تقلید رفته و در این باره سوالات خود را مطرح کرد که در زیر پاسخ ایشان  از نظرتان می گذرد:
حضرت آیت الله سلام علیکم با سلام لطفا بفرمائید ؛ حکم فقهی کاشت ناخن مصنوعی بانوان چیست؟

 

Image result for ‫گرامی قمی‬‎ 

حضرت آیت الله گرامی قمی:

اگر ضرورت ندارد این کار جایز نیست ، اگر ضرورت دارد یا حالا انجام دادند و کندنش مشکلاتی دارد وضو و غسلشان صحیح است و حکمش جبیره است و احتیاطا تیمم هم بکنند.

 

حضرت آیت الله روحانی:

چنانچه ناخن جزء بدن شده است که اطباء باید نظر بدهند، برای وضو و غسل معمولی هیچ اشکالی ندارد و اگر جزء بدن نیست باید وضو و غسل جبیره گرفت حتی در دراز مدت، مادامی که کندن آن ناخن با زحمت و مشقت است. اقدام عمدی شخصی که می داند عمل کاشت ناخن سبب وضو و غسل جبیره می شود اشکال شرعی دارد و جایز نیست، چون عمداً خود را معذور می کند.

 

 

حضرت آیت الله مبشر کاشانی:

این امر جایز نمی باشد و اگر انجام داد باید نیت غسل و وضوی جبیره کند.

Image result for ‫محمد شاهرودی‬‎ 

حضرت آیت الله شاهرودی: 

اشکالی ندارد ولی مانع وضو و غسل می باشد لازم است آن هنگام جدا شود.

گفتنی استچیزی که با آن زخم و شکستگی را می‏بندند، و دوائی که روی زخم و مانند آن می‏گذارند «جبیره» نامیده می‌شود.

بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
یهویی بگید حرامه دیگه راحت !!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید