زن جوان زمانیکه دید شوهرش به بازی های رایانه ای علاقه زیادی دارد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۰
۱
 چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم به بازی های رایانه ای اعتیاد دارد. او از صبح تا شب پای این بازی ها می نشیند و همه زندگی اش را رها کرده است. به حرف من و هیچ کس دیگر هم گوش نمی کند. فقط به دنبال این است که چه بازی جدیدی آمده تا آن را تهیه و بازی کند. او مثل بچه ها می ماند.

وی افزود:هر جا هم به مهمانی می رود اول بازی های جدیدش را رو می کند و آن را به بقیه هم معرفی می کند. رفتارهایش باعث شده که من جلوی همه خجالت بکشم و سعی کنم کمتر در میان جمع حاضر شوم. همه شوهرم را مسخره می کنند و من خجالت می کشم. هرچه با او صحبت می کنم فایده ای ندارد و او باز کار خودش را می کند.

زن جوان ادامه داد:این بازی ها حتی از زندگیمان هم برای شوهرم مهم تر شده است. حاضر است مرا ناراحت کند ولی دست از این بازی ها نکشد. برای همین رفتارهایش تصمیم به جدایی دارم.

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهرش را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت های او را هم بشنود.‎
زن جوان زمانیکه دید شوهرش به بازی های رایانه ای علاقه زیادی دارد، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طلاق داد.
 چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم به بازی های رایانه ای اعتیاد دارد. او از صبح تا شب پای این بازی ها می نشیند و همه زندگی اش را رها کرده است. به حرف من و هیچ کس دیگر هم گوش نمی کند. فقط به دنبال این است که چه بازی جدیدی آمده تا آن را تهیه و بازی کند. او مثل بچه ها می ماند.

وی افزود:هر جا هم به مهمانی می رود اول بازی های جدیدش را رو می کند و آن را به بقیه هم معرفی می کند. رفتارهایش باعث شده که من جلوی همه خجالت بکشم و سعی کنم کمتر در میان جمع حاضر شوم. همه شوهرم را مسخره می کنند و من خجالت می کشم. هرچه با او صحبت می کنم فایده ای ندارد و او باز کار خودش را می کند.

زن جوان ادامه داد:این بازی ها حتی از زندگیمان هم برای شوهرم مهم تر شده است. حاضر است مرا ناراحت کند ولی دست از این بازی ها نکشد. برای همین رفتارهایش تصمیم به جدایی دارم.

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهرش را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت های او را هم بشنود.‎
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
چيزي كه حدي بر آن متصور نيست حماقت است .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید