۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۸
۱
خراسان نوشت:

بر اساس ابلاغيه يک مسئول اقتصادي دولت به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، تاکيد شده است که به استناد بند «ح» ماده ۲ دستورالعمل اجرايي ديون بلامحل، پرداخت ديون مربوط به مستخدمين پيماني دولت که ناشي از افزايش حقوق و مزاياي کارکنان مذکور بر اساس قوانين و مقررات مربوطه بوده و خارج از اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده يا مي ‌شود، همانند ديون مربوط به کارکنان رسمي محاسبه شده و بدون طرح در کميسيون هاي مربوطه، تامين و پرداخت خواهد شد.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
باز هم یک وعده دیگر که عملی نخواهد شد...
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید