۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۰
۰
مـمـکن اسـت قـبلاً هم اين حرف ها را شنيده باشيد......                                                
گـل کـلــم بخوريد، بـراي سلامتيتان خوب است..... کـامـلاً صـحيح است. خوردن هر چه بيشتر گل کلم، مرکبات، پياز و سويا از ابـتلاي شما به سرطان جلوگيري مي کند. البته فـقـط به دليل وجود مواد مغذي آن نيست. بيشتر به خاطر بعضي مواد شيميايي تشکيل دهنده ي آن است.                                                                                                                          
آنـهـا گـياهان شيميايي ناميده مي شوند که مقدار زيادي از آنها در غذاهاي گياهي يافت مي شوند. به عنوان مثال ايندول در گل کلم و گنستين سـويـا از ايـن قــبــيـل اســت. در طــي 20 سـال گـذشتـه، دانـــشمندان در سر تا سر جهان دريافته اند که افرادي که مـقـدار زيـادي سبــزيجات و ميوه مصرفمي کنند، احتمال ابتلايشان به سرطان کمتر است. دليلش را ما نيز هنوز نمي دانيم.                                                                                                                                                                                                                              
هنوز نمي توانيم اثبات کنيم که ميوه ها و سبزيجات کاملاً باعث جلوگيري از سرطان مي شوند، اما اطمينان داريم که نقش مهمي در اين زمينه دارند. اگر به حيوانات قبل از اينکه در معرض مواد يا عوامل سرطان زا قرار بگيرند، ميوه و سبزيجات داده شود، خيلي کمتر به آن مبتلا مي شوند. اما در مورد انسان ها چنين مدرکي نداريم و نميتوانيم چنين نتيجه اي را با اطمينان اعلام کنيم.                                                                                                                          
کدام غذاهاي گياهي بهترين ضد سرطان ها هستند؟ در زير به بعضي از اين مواد شيميايي ضد سرطاني که تحقيقات بيشتري رويشان انجام شده است اشاره مي کنيم:                                                                                                                                                  
سير، پياز، تره فرنگي و موسير مي توانند راحت تر مواد سرطان زا را دفع کنند.                                                                                                                                            
 سبزيجات چليپايي مانند گل کلم، جوانه ي بروکسل، کلم و شلغم از آسيب ديدن سلولها توسط عوامل سرطان زا جلوگيري مي کنند.                                                                                                                                                                                                
سويا نيز از پيشرفت تومر هاي سرطاني جلوگيري مي کند.                                                                                                                                                                    
مرکبات، انگور و ساير ميوه ها هم عوامل سرطان زاي پنهان را از بدن تصفيه مي کنند.                                                                                                                                    
حبوبات نيز از آسيب ديدن سلول ها جلوگيري مي کند.                                                                                                                                                                          
اين مواد در چه حالتي مفيد تر هستند؟ پخته شده يا خام؟ اين مسئله با توجه به مواد شيميايي درون آنها اصلاً مهم نيست. حتي کنسرو شده و منجمد و به صورت آبگيري شده آنها نيز مطلوب است. هر چند سبزيجات خام و بخار پز شده خواص مغذي بيشتري دارند.                                                                                                                                                  
آيا اين مواد شيميايي به شکل قرص هم وجود دارند؟ هنوز خير، اما ممکن است در 10 سال آينده انجام شود. البته گذاشتن چند ترکيب در يک قرص نمي توانند نمي توانند به اندازه ي مواد غذايي گياهي براي شما فايده برسانند. بهترين کاري که مي توانييد بکنيد اين است که اين مواد شيميايي را با خوردن هر روزه انواع مختلفي از غذاهاي گياهي جذب کنيد. از امروز شروع کنيد. به اميد سلامتي شما!
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۰
مـمـکن اسـت قـبلاً هم اين حرف ها را شنيده باشيد......                                                
گـل کـلــم بخوريد، بـراي سلامتيتان خوب است..... کـامـلاً صـحيح است. خوردن هر چه بيشتر گل کلم، مرکبات، پياز و سويا از ابـتلاي شما به سرطان جلوگيري مي کند. البته فـقـط به دليل وجود مواد مغذي آن نيست. بيشتر به خاطر بعضي مواد شيميايي تشکيل دهنده ي آن است.                                                                                                                          
آنـهـا گـياهان شيميايي ناميده مي شوند که مقدار زيادي از آنها در غذاهاي گياهي يافت مي شوند. به عنوان مثال ايندول در گل کلم و گنستين سـويـا از ايـن قــبــيـل اســت. در طــي 20 سـال گـذشتـه، دانـــشمندان در سر تا سر جهان دريافته اند که افرادي که مـقـدار زيـادي سبــزيجات و ميوه مصرفمي کنند، احتمال ابتلايشان به سرطان کمتر است. دليلش را ما نيز هنوز نمي دانيم.                                                                                                                                                                                                                              
هنوز نمي توانيم اثبات کنيم که ميوه ها و سبزيجات کاملاً باعث جلوگيري از سرطان مي شوند، اما اطمينان داريم که نقش مهمي در اين زمينه دارند. اگر به حيوانات قبل از اينکه در معرض مواد يا عوامل سرطان زا قرار بگيرند، ميوه و سبزيجات داده شود، خيلي کمتر به آن مبتلا مي شوند. اما در مورد انسان ها چنين مدرکي نداريم و نميتوانيم چنين نتيجه اي را با اطمينان اعلام کنيم.                                                                                                                          
کدام غذاهاي گياهي بهترين ضد سرطان ها هستند؟ در زير به بعضي از اين مواد شيميايي ضد سرطاني که تحقيقات بيشتري رويشان انجام شده است اشاره مي کنيم:                                                                                                                                                  
سير، پياز، تره فرنگي و موسير مي توانند راحت تر مواد سرطان زا را دفع کنند.                                                                                                                                            
 سبزيجات چليپايي مانند گل کلم، جوانه ي بروکسل، کلم و شلغم از آسيب ديدن سلولها توسط عوامل سرطان زا جلوگيري مي کنند.                                                                                                                                                                                                
سويا نيز از پيشرفت تومر هاي سرطاني جلوگيري مي کند.                                                                                                                                                                    
مرکبات، انگور و ساير ميوه ها هم عوامل سرطان زاي پنهان را از بدن تصفيه مي کنند.                                                                                                                                    
حبوبات نيز از آسيب ديدن سلول ها جلوگيري مي کند.                                                                                                                                                                          
اين مواد در چه حالتي مفيد تر هستند؟ پخته شده يا خام؟ اين مسئله با توجه به مواد شيميايي درون آنها اصلاً مهم نيست. حتي کنسرو شده و منجمد و به صورت آبگيري شده آنها نيز مطلوب است. هر چند سبزيجات خام و بخار پز شده خواص مغذي بيشتري دارند.                                                                                                                                                  
آيا اين مواد شيميايي به شکل قرص هم وجود دارند؟ هنوز خير، اما ممکن است در 10 سال آينده انجام شود. البته گذاشتن چند ترکيب در يک قرص نمي توانند نمي توانند به اندازه ي مواد غذايي گياهي براي شما فايده برسانند. بهترين کاري که مي توانييد بکنيد اين است که اين مواد شيميايي را با خوردن هر روزه انواع مختلفي از غذاهاي گياهي جذب کنيد. از امروز شروع کنيد. به اميد سلامتي شما!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید