رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات ایران از ایجاد رشته های خاص علوم پزشکی برای اولین بار در کشور خبر داد وگفت :ایجاد رشته های نانو ایمنی، بایو فوتونیک، تغذیه و رژیم درمانی و تغذیه و ورزشکاران برای نخستین بار در کشور از برنامه های آتی دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات است .
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۱
۲
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دکتر علی کمیلی در مراسم گرامیداشت روز پزشک رویکرد این دانشکده را برقراری و توسعه رشته های بین رشته ای با تمرکز بر رشته های حوزه پزشکی دانست و گفت : براین اساس تدوین و ارائه رشته های مربوط با علوم غیر بالینی و مرتبط با دانش پزشکی با توجه به نیازهای کشور و به صورت هماهنگ با وزارت بهداشت در دستور کار این دانشکده قرار گرفت.

وی با اشاره به تعریف 21 رشته متنوع در اواخر سال 1391 توسط دانشکده علوم پزشکی واحد علوم وتحقیقات همچون اقتصاد بهداشت، زیست فناوری پزشکی، نانو پزشکی، فیزیک پزشکی افزود: در این راستا اقدامات برای جذب اعضای هیات علمی مجرب در حوزه پزشکی در این واحد دانشگاهی صورت گرفت.

کمیلی از تصویب این 21 رشته در شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود : هم اکنون تصویب این رشته ها مراحل ارزیابی و تایید نهایی خود را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی می کنند.

وی با اشاره به تصویب نهایی رشته هایی چون کنترل کیفی مواد غذایی، سلامت سالمندی گفت :امید است، دانشکده علوم پزشکی واحد، حداکثر تا 18 ماه آینده موفق به اخذ دانشجو در تمامی 21 رشته مذکور شود و اقدامات برای تاسیس رشته های دیگر نظیر ژنتیک انسانی، انگل شناسی و ایمونولوژی پزشکی را از سر گیرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات ابراز امیدواری کرد : تدوین و معرفی رشته هایی جدید همچون نانو ایمنی، بایو فوتونیک، تغذیه و رژیم درمانی و تغذیه و ورزشکاران برای نخستین بار در کشور از برنامه های آتی این دانشکده محسوب می شود.

کمیلی از راه اندازی 4 مرکز تحقیقات این دانشکده از جمله مراکز تحقیقات بایو فوتونیک، ارتقا سلامت، سلامت الکترونیک و غذا و تغذیه ابراز خرسندی کرد و گفت: اقدامات آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات با توجه به حمایت های ریاست واحد و نیز گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با سرعتی بیش از پیش در حال پیگیری و پیشرفت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری هایی که با دارو کنترل می شوند با وجود استرس تشدید می شوند، تصریح کرد: بعد روانی ارتباط پزشکان با بیماری در رفع ترس آنان از بیماری و افزایش امیدواری به درمان موثر است.

در ادامه این مراسم دکتر کرم اله دانشفرد معاون فرهنگی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات گفت : علم در دو قالب علم دین و علم بدن طبقه بندی می شود که علم بدن علی رغم گستردگی های فراوان به طور اجمالی در رشته های وابسته به پزشکی تجلی می یابد.

وی با اشاره به توجه به مقام ارزشمند طبابت از دیر باز در ایران، بر نقش بزرگان این حوزه به ویژه ابوعلی سینا در توسعه علم پزشکی تاکید کرد و افزود : ابن سینا به هر دو نکته مهم در جامعه پزشکی یعنی خودسازی و توسعه علمی و پایداری توجه ویژه داشت.

دانشفرد پزشک را در ارتباط مستقیم با روح و روان انسان ها دانست و اظهار کرد: پزشکان باید به دانش تخصصی پزشکی و مطالعات روان شناختی، همگام با یکدیگر بپردازند.

وی فعالیت پزشکان را به واسطه ارتباط با انسان ها در بدترین شرایط جسمی و روحی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: تعامل پایدار با افراد در زمان نگرانی و بیماری نیازمند خودسازی است.

دکتر سید ضیا الدین مظهری، مدیر گروه تغذیه واحد علوم و تحقیقات در پنل پرسش و پاسخ این مراسم حضرت محمد را نخستین طبیب جوامع اسلامی به ویژه در حوزه تغذیه دانست و افزود: تغذیه دورانی گسترده از پیش از تولد تا زمان مرگ را در بر می گیرد.

وی با اشاره به نیروی دفاعی قوی بدن انسان، بر سه اصل طلایی تناسب، تعادل و تنوع غذایی تاکید کرد و گفت: حل بحران هایی چون آلودگی مواد غذایی به موادی چون روغن پالم، سم پاشی بی رویه و آب دهی غلط سبزیجات، نیازمند عزم ملی است و پزشکان و دولت مسئول مستقیم رفع آن ها نیستند.

مظهری با اشاره به اهمیت تولید غذا و سبزیجات سالم در منازل، ادامه داد: در بحث تغذیه باید دانست رژیم غذایی هر شخص مختص همان فرد بوده و ممکن است برای دیگری کشنده باشد.
دکتر جزایری در این پنل، تغذیه را امری طولی دانست که بر تمامی ارکان حیات جوامع سیطره دارد و افزود: افراد باید براساس رهنمودهایی پزشکی و هرم مواد غذایی با لحاظ کردن تنوع در رژیم خود، از تمامی طیف های غذایی سالم بهره مند شوند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات ایران از ایجاد رشته های خاص علوم پزشکی برای اولین بار در کشور خبر داد وگفت :ایجاد رشته های نانو ایمنی، بایو فوتونیک، تغذیه و رژیم درمانی و تغذیه و ورزشکاران برای نخستین بار در کشور از برنامه های آتی دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات است .
به گزارش خبرنگار علمی ایرنا از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،دکتر علی کمیلی در مراسم گرامیداشت روز پزشک رویکرد این دانشکده را برقراری و توسعه رشته های بین رشته ای با تمرکز بر رشته های حوزه پزشکی دانست و گفت : براین اساس تدوین و ارائه رشته های مربوط با علوم غیر بالینی و مرتبط با دانش پزشکی با توجه به نیازهای کشور و به صورت هماهنگ با وزارت بهداشت در دستور کار این دانشکده قرار گرفت.

وی با اشاره به تعریف 21 رشته متنوع در اواخر سال 1391 توسط دانشکده علوم پزشکی واحد علوم وتحقیقات همچون اقتصاد بهداشت، زیست فناوری پزشکی، نانو پزشکی، فیزیک پزشکی افزود: در این راستا اقدامات برای جذب اعضای هیات علمی مجرب در حوزه پزشکی در این واحد دانشگاهی صورت گرفت.

کمیلی از تصویب این 21 رشته در شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود : هم اکنون تصویب این رشته ها مراحل ارزیابی و تایید نهایی خود را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی می کنند.

وی با اشاره به تصویب نهایی رشته هایی چون کنترل کیفی مواد غذایی، سلامت سالمندی گفت :امید است، دانشکده علوم پزشکی واحد، حداکثر تا 18 ماه آینده موفق به اخذ دانشجو در تمامی 21 رشته مذکور شود و اقدامات برای تاسیس رشته های دیگر نظیر ژنتیک انسانی، انگل شناسی و ایمونولوژی پزشکی را از سر گیرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات ابراز امیدواری کرد : تدوین و معرفی رشته هایی جدید همچون نانو ایمنی، بایو فوتونیک، تغذیه و رژیم درمانی و تغذیه و ورزشکاران برای نخستین بار در کشور از برنامه های آتی این دانشکده محسوب می شود.

کمیلی از راه اندازی 4 مرکز تحقیقات این دانشکده از جمله مراکز تحقیقات بایو فوتونیک، ارتقا سلامت، سلامت الکترونیک و غذا و تغذیه ابراز خرسندی کرد و گفت: اقدامات آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات با توجه به حمایت های ریاست واحد و نیز گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با سرعتی بیش از پیش در حال پیگیری و پیشرفت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری هایی که با دارو کنترل می شوند با وجود استرس تشدید می شوند، تصریح کرد: بعد روانی ارتباط پزشکان با بیماری در رفع ترس آنان از بیماری و افزایش امیدواری به درمان موثر است.

در ادامه این مراسم دکتر کرم اله دانشفرد معاون فرهنگی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات گفت : علم در دو قالب علم دین و علم بدن طبقه بندی می شود که علم بدن علی رغم گستردگی های فراوان به طور اجمالی در رشته های وابسته به پزشکی تجلی می یابد.

وی با اشاره به توجه به مقام ارزشمند طبابت از دیر باز در ایران، بر نقش بزرگان این حوزه به ویژه ابوعلی سینا در توسعه علم پزشکی تاکید کرد و افزود : ابن سینا به هر دو نکته مهم در جامعه پزشکی یعنی خودسازی و توسعه علمی و پایداری توجه ویژه داشت.

دانشفرد پزشک را در ارتباط مستقیم با روح و روان انسان ها دانست و اظهار کرد: پزشکان باید به دانش تخصصی پزشکی و مطالعات روان شناختی، همگام با یکدیگر بپردازند.

وی فعالیت پزشکان را به واسطه ارتباط با انسان ها در بدترین شرایط جسمی و روحی ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: تعامل پایدار با افراد در زمان نگرانی و بیماری نیازمند خودسازی است.

دکتر سید ضیا الدین مظهری، مدیر گروه تغذیه واحد علوم و تحقیقات در پنل پرسش و پاسخ این مراسم حضرت محمد را نخستین طبیب جوامع اسلامی به ویژه در حوزه تغذیه دانست و افزود: تغذیه دورانی گسترده از پیش از تولد تا زمان مرگ را در بر می گیرد.

وی با اشاره به نیروی دفاعی قوی بدن انسان، بر سه اصل طلایی تناسب، تعادل و تنوع غذایی تاکید کرد و گفت: حل بحران هایی چون آلودگی مواد غذایی به موادی چون روغن پالم، سم پاشی بی رویه و آب دهی غلط سبزیجات، نیازمند عزم ملی است و پزشکان و دولت مسئول مستقیم رفع آن ها نیستند.

مظهری با اشاره به اهمیت تولید غذا و سبزیجات سالم در منازل، ادامه داد: در بحث تغذیه باید دانست رژیم غذایی هر شخص مختص همان فرد بوده و ممکن است برای دیگری کشنده باشد.
دکتر جزایری در این پنل، تغذیه را امری طولی دانست که بر تمامی ارکان حیات جوامع سیطره دارد و افزود: افراد باید براساس رهنمودهایی پزشکی و هرم مواد غذایی با لحاظ کردن تنوع در رژیم خود، از تمامی طیف های غذایی سالم بهره مند شوند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بهزیستی برخی استانها مثل اردبیل از صدور کارت اوتیسمی ها و ارایه خدمات به این مظلومین خودداری می کنند؟
تو رو خدا یکی پیگیری کنه!
ناشناس
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را به رسمیت بشناسید.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید