ناخن جويدن يكي از عادات بسيار رايج مردم جوامع مختلف در همه سنين است. عوامل متعددي در تمايل به جدا كردن ناخن دخيل است اما اكثر متخصصان استرس را مهم ترين علت مي دانند. شكل گيري اين عادت از دوران كودكي نيز در بسياري افراد تا بزرگسالي ادامه مي يابد.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰
۰
آمارها نشان مي دهد كه 30% كودكان، 45% نوجوانان، 25% جوانان و 5% بزرگسالان ناخن هاي خود را مي جوند كه اين عادت باعث بروز نازيبايي هاي ناخن و مشكلاتي مرتبط با سلامت دست ها مي شود. برخي افراد اذعان مي كنند كه نمي توانند خود را در انجام اين كار كنترل كنند زيرا به طور ناخودآگاه به ناخن جويدن تمايل دارند.
ناخن جويدن مي تواند منشا افسردگي و ديگر هيجانات منفي در فرد شود زيرا ظاهر ناخن ها مشكلاتي در اعتماد به نفس ايجاد مي كند. البته تاثيرات سوء ناخن جويدن تنها به اين مورد خلاصه نمي شود و مشكلاتي نيز براي سلامتي در بر خواهد داشت.
باكتري هاي عامل بيماري
ناخن ها محيط مناسبي براي باكتري هاست تا رشد و تكثير يابند. متاسفانه اكثر اين باكتري ها بيماري زا هستند. به تدريج كه فرد ناخن خود را مي جود، باكتري ها به راحتي وارد دهان و ديگر قسمت هاي بدن مي شوند، شروع به حمله مي كنند و بيماري ها را ايجاد مي كنند.
اين در حالي است كه ناخن ها از انگشتان آلوده تر هستند زيرا به سختي تميز مي شوند و باكتري ها مدت طولاني تري حضور دارند.
بيماري هاي ناخن
افرادي كه ناخن مي جوند بيشتر از ديگران در معرض بيماري به نام عقربك قرار دارند كه در اين صورت بافت هاي اطراف ناخن دچار التهاب مي شوند. كندن ناخن ها به بسياري از باكتري ها، مخمرها و ديگر ميكروارگانيسم ها اجازه مي دهد تا از طريق شكاف يا حفره پوست باعث درد، تحريك پذيري و چرك در اطراف ناخن شوند. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته،‌عفونت هاي باكتريايي مرتبط با ناخن جويدن بسيار رايج تر از حد تصور است.
زگيل
زگيل هاي انگشت از طريق نوعي ويروس به وجود مي آيند و در كودكاني كه ناخن مي جوند بسيار رايج است. در نتيجه بردن ناخن جويدن، اين زگيل ها مي توانند به راحتي به دهان و ديگر قسمت هاي بدن سرايت كنند.
مشكلات دندان
ناخن جويدن باعث مي شود كه دندان هاي بالايي از وضعيت طبيعي خود خارج شوند. اين عادت باعث فرسايش و تضعيف دندان ها مي شود و مي تواند در طولاني مدت مشكلات و عوارضي در پي داشته باشد. افرادي كه ناخن مي جوند بيشتر از ديگران مجبورند براي درمان هاي دندان به دندانپزشك مراجعه كنند.
كاهش كيفيت زندگي
در مطالعه اي كه اخيرا صورت گرفت مشخص شد كساني كه ناخن مي جوند كيفيت زندگي پايين تري نسبت به ديگران دارند. كيفيت زندگي تحت تاثير زمان ناخن جويدن و عوارض آنها خواهد بود.
زماني كه فرد تصميم مي گيرد تا اين عادت را كنار بگذارد و در برابر اين تمايل ناخودآگاه مقاومت كند، ممكن است هيجانات منفي و حتي كاهش كيفيت زندگي را احساس كند.
توصيه هايي براي پيشگيري از ناخن جويدن
گرچه كنار گذاشتن ناخن جويدن براي افرادي كه به اين كار عادت كرده اند مشكل است اما رعايت چند نكته ساده مي تواند در زمان كوتاهي به آنها كمك كند. در وهله اول بسيار مهم است كه توجه شود اين عادت نادرست است.
تشخيص علت: اگر استرس يا اضطراب داريد، هنگام تماشاي تلويزيون و كار با رايانه يا هر علت ديگري ناخن مي جويد، سعي كنيد علت زمينه ساز را بشناسيد و عكس العمل مناسب داشته باشيد.
پوشاندن ناخن ها: گرچه بسياري از افراد نمي توانند پوشاندن دست ها وناخن ها را تحمل كنند اما يك راه حل عالي براي رهايي از ناخن جويدن است. چند روزي دست ها را با باند، ربان يا دستكش بپوشانيد. البته چندين بار در روز آن را عوض كنيد تا از رطوبت، قارچ و باكتري عاري باشد.
كوتاه كردن ناخن ها:‌ مرتب ناخن ها را كوتاه كنيد و در صورت تمايل لاك بزنيد.
سرگرم شدن: سعي كنيد فعاليت ها و كارهاي دستي انجام دهيد.
راه حل خانگي: ماده اي با طعم تند، تلخ يا سركه را به انگشتان بماليد.
ناخن جويدن يكي از عادات بسيار رايج مردم جوامع مختلف در همه سنين است. عوامل متعددي در تمايل به جدا كردن ناخن دخيل است اما اكثر متخصصان استرس را مهم ترين علت مي دانند. شكل گيري اين عادت از دوران كودكي نيز در بسياري افراد تا بزرگسالي ادامه مي يابد.
آمارها نشان مي دهد كه 30% كودكان، 45% نوجوانان، 25% جوانان و 5% بزرگسالان ناخن هاي خود را مي جوند كه اين عادت باعث بروز نازيبايي هاي ناخن و مشكلاتي مرتبط با سلامت دست ها مي شود. برخي افراد اذعان مي كنند كه نمي توانند خود را در انجام اين كار كنترل كنند زيرا به طور ناخودآگاه به ناخن جويدن تمايل دارند.
ناخن جويدن مي تواند منشا افسردگي و ديگر هيجانات منفي در فرد شود زيرا ظاهر ناخن ها مشكلاتي در اعتماد به نفس ايجاد مي كند. البته تاثيرات سوء ناخن جويدن تنها به اين مورد خلاصه نمي شود و مشكلاتي نيز براي سلامتي در بر خواهد داشت.
باكتري هاي عامل بيماري
ناخن ها محيط مناسبي براي باكتري هاست تا رشد و تكثير يابند. متاسفانه اكثر اين باكتري ها بيماري زا هستند. به تدريج كه فرد ناخن خود را مي جود، باكتري ها به راحتي وارد دهان و ديگر قسمت هاي بدن مي شوند، شروع به حمله مي كنند و بيماري ها را ايجاد مي كنند.
اين در حالي است كه ناخن ها از انگشتان آلوده تر هستند زيرا به سختي تميز مي شوند و باكتري ها مدت طولاني تري حضور دارند.
بيماري هاي ناخن
افرادي كه ناخن مي جوند بيشتر از ديگران در معرض بيماري به نام عقربك قرار دارند كه در اين صورت بافت هاي اطراف ناخن دچار التهاب مي شوند. كندن ناخن ها به بسياري از باكتري ها، مخمرها و ديگر ميكروارگانيسم ها اجازه مي دهد تا از طريق شكاف يا حفره پوست باعث درد، تحريك پذيري و چرك در اطراف ناخن شوند. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته،‌عفونت هاي باكتريايي مرتبط با ناخن جويدن بسيار رايج تر از حد تصور است.
زگيل
زگيل هاي انگشت از طريق نوعي ويروس به وجود مي آيند و در كودكاني كه ناخن مي جوند بسيار رايج است. در نتيجه بردن ناخن جويدن، اين زگيل ها مي توانند به راحتي به دهان و ديگر قسمت هاي بدن سرايت كنند.
مشكلات دندان
ناخن جويدن باعث مي شود كه دندان هاي بالايي از وضعيت طبيعي خود خارج شوند. اين عادت باعث فرسايش و تضعيف دندان ها مي شود و مي تواند در طولاني مدت مشكلات و عوارضي در پي داشته باشد. افرادي كه ناخن مي جوند بيشتر از ديگران مجبورند براي درمان هاي دندان به دندانپزشك مراجعه كنند.
كاهش كيفيت زندگي
در مطالعه اي كه اخيرا صورت گرفت مشخص شد كساني كه ناخن مي جوند كيفيت زندگي پايين تري نسبت به ديگران دارند. كيفيت زندگي تحت تاثير زمان ناخن جويدن و عوارض آنها خواهد بود.
زماني كه فرد تصميم مي گيرد تا اين عادت را كنار بگذارد و در برابر اين تمايل ناخودآگاه مقاومت كند، ممكن است هيجانات منفي و حتي كاهش كيفيت زندگي را احساس كند.
توصيه هايي براي پيشگيري از ناخن جويدن
گرچه كنار گذاشتن ناخن جويدن براي افرادي كه به اين كار عادت كرده اند مشكل است اما رعايت چند نكته ساده مي تواند در زمان كوتاهي به آنها كمك كند. در وهله اول بسيار مهم است كه توجه شود اين عادت نادرست است.
تشخيص علت: اگر استرس يا اضطراب داريد، هنگام تماشاي تلويزيون و كار با رايانه يا هر علت ديگري ناخن مي جويد، سعي كنيد علت زمينه ساز را بشناسيد و عكس العمل مناسب داشته باشيد.
پوشاندن ناخن ها: گرچه بسياري از افراد نمي توانند پوشاندن دست ها وناخن ها را تحمل كنند اما يك راه حل عالي براي رهايي از ناخن جويدن است. چند روزي دست ها را با باند، ربان يا دستكش بپوشانيد. البته چندين بار در روز آن را عوض كنيد تا از رطوبت، قارچ و باكتري عاري باشد.
كوتاه كردن ناخن ها:‌ مرتب ناخن ها را كوتاه كنيد و در صورت تمايل لاك بزنيد.
سرگرم شدن: سعي كنيد فعاليت ها و كارهاي دستي انجام دهيد.
راه حل خانگي: ماده اي با طعم تند، تلخ يا سركه را به انگشتان بماليد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید