محمد جواد ظریف وزیر امو رخارجه در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی سفارت انگلیس گفت: ما سفارت انگلیس را نبسته بودیم، آنها خود اقدام به این کار کردند.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۸
۱
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، ظریف روز یکشنبه در حاشیه همایش مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی ایران که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد بازگشایی سفارت انگلیس در تهران گفت: ما قرارمان این بود که روابط مان با دنیا به غیر از موارد استثنایی عادی سازی شود. ما سفارت انگلیس را نبسته بودیم آنها خود این اقدام را انجام دادند.

وزیر امور خارجه گفت: همه دنیا به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی برده اند و بازگشایی سفارت انگلیس و حضور اروپاییان در ایران نشان دهنده این مساله است. البته با برخی کشورهای اروپایی اختلاف نظر داریم که این اختلافات در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و دیدگاه واقع نگری قابل گفت وگوست و با یک روش جدی و دقیق می توان کار را پیش برد.

ظریف تاکید کرد: این یک واقعیت است که ایران به عنوان یک بازیگر اساسی و منطقی در صحنه بین المللی حضور دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص ضمیمه D و محدودیت هایی که بر ایران اعمال می شود، گفت: برجام و قطعنامه دو مقوله جدا از هم هستند و نقض قطعنامه، نقض برجام نیست. ما بارها بر این مساله تاکید کردیم و نهایتا کری اذعان کرد که نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

وی خواستار مقایسه ضمیمه D برجام با قطعنامه 1929 شد و گفت : گاهی دوستان یادشان می رود که این قطعنامه نه تنها برنامه موشکی ایران را به طور کامل ممنوع می کرد بلکه خرید و فروش اقلام دو منظوره و همکاری هفته ای را هم ممنوع کرده و آن را مستلزم مجازات می دانست؛ اما الان دستور داده شده است که با ایران همکاری هسته ای انجام شود و در اقلام دو منظوره هم کانالی پیش بینی شده که ایران عضو آن است.

ظریف با بیان این که ممنوعیت های پیشین تبدیل به محدودیت های موقت آن هم بدون الزام شده اند، اظهار داشت: ضمیمه D قطعنامه دارای نکات قابل توجهی است که این نکات مغفول مانده است.

وی همچنین درخصوص قطعنامه 2231 و شرایط آتی برجام گفت: اعتقاد دارم که نقش کارگزار و ما به عنوان یک کنشگر قابل توجه است و باید ببینیم که آیا ما برجام را به عنوان فرصت می بینیم یا تهدید و در این خصوص پیش بینی تصمیم گیرندگان بسیار اهمیت دارد.

ظریف خاطرنشان کرد: از منظر نتایج حاصله می توان از اصطلاح پیش بینی های خود تحقق بخش استفاده کرد. اگر ما برجام را فرصت ببینیم هم زمینه حضور ما را در منطقه فراهم می کند و هم اجرای 2231 هیچ محدودیتی ندارد و هم می تواند گشایش اقتصادی برای کشور فراهم کند. البته مبنای پیشرفت اقتصادی ما باید مبنای اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا باشد.

وی تصریح کرد: با این عنایت اگر ما برجام را به عنوان یک فرصت ببینیم که فضای بین المللی ضد ایرانی را شکسته ، به همسایگانمان هم اطمینان می دهیم. لازم است همسایگان حداقل با دید مبتنی بر منافع خود این فرصت را ببینند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این که گفته می شود هیچ آدم عاقلی در ایران سرمایه گذاری نمی کند، اتفاقا هر آدم عاقلی در ایران سرمایه گذاری می کند . اگر ما برجام را فرصت ببینیم، فرصت های استثنایی در آن وجود دارد.

همایش مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی ایران را انجمن علوم سیاسی برگزار کرده است و در آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه حضور دارند.

علی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل و نیز روسای دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی هم سخنرانان این جلسه هستند.

قرار است امروز سفارت انگلیس در تهران و همزمان، سفارت ایران در لندن بازگشایی شود.
محمد جواد ظریف وزیر امو رخارجه در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی سفارت انگلیس گفت: ما سفارت انگلیس را نبسته بودیم، آنها خود اقدام به این کار کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، ظریف روز یکشنبه در حاشیه همایش مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی ایران که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد بازگشایی سفارت انگلیس در تهران گفت: ما قرارمان این بود که روابط مان با دنیا به غیر از موارد استثنایی عادی سازی شود. ما سفارت انگلیس را نبسته بودیم آنها خود این اقدام را انجام دادند.

وزیر امور خارجه گفت: همه دنیا به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی برده اند و بازگشایی سفارت انگلیس و حضور اروپاییان در ایران نشان دهنده این مساله است. البته با برخی کشورهای اروپایی اختلاف نظر داریم که این اختلافات در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و دیدگاه واقع نگری قابل گفت وگوست و با یک روش جدی و دقیق می توان کار را پیش برد.

ظریف تاکید کرد: این یک واقعیت است که ایران به عنوان یک بازیگر اساسی و منطقی در صحنه بین المللی حضور دارد.

وزیر امور خارجه با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص ضمیمه D و محدودیت هایی که بر ایران اعمال می شود، گفت: برجام و قطعنامه دو مقوله جدا از هم هستند و نقض قطعنامه، نقض برجام نیست. ما بارها بر این مساله تاکید کردیم و نهایتا کری اذعان کرد که نقض قطعنامه، نقض برجام نیست.

وی خواستار مقایسه ضمیمه D برجام با قطعنامه 1929 شد و گفت : گاهی دوستان یادشان می رود که این قطعنامه نه تنها برنامه موشکی ایران را به طور کامل ممنوع می کرد بلکه خرید و فروش اقلام دو منظوره و همکاری هفته ای را هم ممنوع کرده و آن را مستلزم مجازات می دانست؛ اما الان دستور داده شده است که با ایران همکاری هسته ای انجام شود و در اقلام دو منظوره هم کانالی پیش بینی شده که ایران عضو آن است.

ظریف با بیان این که ممنوعیت های پیشین تبدیل به محدودیت های موقت آن هم بدون الزام شده اند، اظهار داشت: ضمیمه D قطعنامه دارای نکات قابل توجهی است که این نکات مغفول مانده است.

وی همچنین درخصوص قطعنامه 2231 و شرایط آتی برجام گفت: اعتقاد دارم که نقش کارگزار و ما به عنوان یک کنشگر قابل توجه است و باید ببینیم که آیا ما برجام را به عنوان فرصت می بینیم یا تهدید و در این خصوص پیش بینی تصمیم گیرندگان بسیار اهمیت دارد.

ظریف خاطرنشان کرد: از منظر نتایج حاصله می توان از اصطلاح پیش بینی های خود تحقق بخش استفاده کرد. اگر ما برجام را فرصت ببینیم هم زمینه حضور ما را در منطقه فراهم می کند و هم اجرای 2231 هیچ محدودیتی ندارد و هم می تواند گشایش اقتصادی برای کشور فراهم کند. البته مبنای پیشرفت اقتصادی ما باید مبنای اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا باشد.

وی تصریح کرد: با این عنایت اگر ما برجام را به عنوان یک فرصت ببینیم که فضای بین المللی ضد ایرانی را شکسته ، به همسایگانمان هم اطمینان می دهیم. لازم است همسایگان حداقل با دید مبتنی بر منافع خود این فرصت را ببینند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این که گفته می شود هیچ آدم عاقلی در ایران سرمایه گذاری نمی کند، اتفاقا هر آدم عاقلی در ایران سرمایه گذاری می کند . اگر ما برجام را فرصت ببینیم، فرصت های استثنایی در آن وجود دارد.

همایش مذاکرات هسته ای و علوم سیاسی ایران را انجمن علوم سیاسی برگزار کرده است و در آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه حضور دارند.

علی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل و نیز روسای دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی هم سخنرانان این جلسه هستند.

قرار است امروز سفارت انگلیس در تهران و همزمان، سفارت ایران در لندن بازگشایی شود.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
خداوکیلی اگر هفصد هشصد نفر به سفارت ما حمله میکردند، اسناد رو به هم میریختند و میردند، پرچممون رو اتیش میزدند، روی در و دیوار شعار مینوشتند، شیشه ها رو میشکستند، کارکنان رو چند ساعت گروگان میگرفتند سفارتو نمیبستیم؟ درسته اونا خودشون بستند ولی خب مگه کار دیگه ای از دستشون بر میومد؟
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید