درحالي كه پيش بيني مي شد فغاني به دليل تكراراشتباه هاي بزرگش ازداوري كنارگذاشته شود اما اين داور با محروميت چهارجلسه اي مواجه شده است
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰
۱
 داور دیدار پرسپولیس و ذوب آهن 4 جلسه از قضاوت محروم شد. 
با اینکه گفته می شد علیرضا فغانی به خاطر اشتباهاتش در دیدار پرسپولیس و ذوب آهن بيشتر محروم می شود اما مسعود عنایت، رئیس دپارتمان داوری گفته او حداقل 4 جلسه محروم خواهد شد. 
به نظر می رسد با این وضعیت تا چند هفته آینده علیرضا فغانی در لیگ برتر نخواهیم دید.
درحالي كه پيش بيني مي شد فغاني به دليل تكراراشتباه هاي بزرگش ازداوري كنارگذاشته شود اما اين داور با محروميت چهارجلسه اي مواجه شده است
 داور دیدار پرسپولیس و ذوب آهن 4 جلسه از قضاوت محروم شد. 
با اینکه گفته می شد علیرضا فغانی به خاطر اشتباهاتش در دیدار پرسپولیس و ذوب آهن بيشتر محروم می شود اما مسعود عنایت، رئیس دپارتمان داوری گفته او حداقل 4 جلسه محروم خواهد شد. 
به نظر می رسد با این وضعیت تا چند هفته آینده علیرضا فغانی در لیگ برتر نخواهیم دید.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
واقعا خسته نباشيد....!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید