پس از گذشت حدود ۱۱۰ سال نامه ای قدیمی که داخل بطری در دریای شمال شناور بود، به انجمن زیست شناسی رسید.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۰
۰
پس از گذشت حدود 110 سال نامه ای قدیمی که داخل یک بطری در دریای شمال شناور بود، کشف شد. این نامه در عملیات انجمن زیست شناسی انگلیس برای شناسایی جریان ‌های اقیانوسی در دریای شمال به دست آمد.
شواهد نشان می ‌دهد این بطری را یک زن در فاصله سال ‌های 1904 تا 1906 در ساحل آمروم در آلمان به دریای شمال انداخته است. در نامه قدیمی که به کارت پستال شباهت دارد، زنی درخواست کرده بود نامه به انجمن زیستی دریایی در انگلیس فرستاده شود.
انجمن زیست‌ شناسی دریایی در «پلِیموث» اعلام کرد این بطری یکی از 1000 بطری است که برای یک تحقیق دریایی به آب انداخته شده بود. روی این کارت‌ ‌پستال ‌ها نوشته شده بود «هر کس این بطری را به انجمن زیست شناسی انگلیس تحویل دهد، یک شیلینگ پاداش می‌گیرد.»
پس از گذشت حدود ۱۱۰ سال نامه ای قدیمی که داخل بطری در دریای شمال شناور بود، به انجمن زیست شناسی رسید.
پس از گذشت حدود 110 سال نامه ای قدیمی که داخل یک بطری در دریای شمال شناور بود، کشف شد. این نامه در عملیات انجمن زیست شناسی انگلیس برای شناسایی جریان ‌های اقیانوسی در دریای شمال به دست آمد.
شواهد نشان می ‌دهد این بطری را یک زن در فاصله سال ‌های 1904 تا 1906 در ساحل آمروم در آلمان به دریای شمال انداخته است. در نامه قدیمی که به کارت پستال شباهت دارد، زنی درخواست کرده بود نامه به انجمن زیستی دریایی در انگلیس فرستاده شود.
انجمن زیست‌ شناسی دریایی در «پلِیموث» اعلام کرد این بطری یکی از 1000 بطری است که برای یک تحقیق دریایی به آب انداخته شده بود. روی این کارت‌ ‌پستال ‌ها نوشته شده بود «هر کس این بطری را به انجمن زیست شناسی انگلیس تحویل دهد، یک شیلینگ پاداش می‌گیرد.»
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید