۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۰
۱

کوین پریرا ( Kevin Pereira ) و کندیک بیلی ( Candace Bailey ) توانستند بزرگترین چای کیسه ای جهان را پس از هفته ها تلاش و برنامه ریزی بسازند.
این کیسه چایی بسیار بزرگ  ۱٫۸۳ متر بلندا ، ۱٫۲۳ متر پهنا و ۶۸٫۴۹ کیلوگرم نیز وزن دارد.

 

کوین پریرا ( Kevin Pereira ) و کندیک بیلی ( Candace Bailey ) توانستند بزرگترین چای کیسه ای جهان را پس از هفته ها تلاش و برنامه ریزی بسازند.
این کیسه چایی بسیار بزرگ  ۱٫۸۳ متر بلندا ، ۱٫۲۳ متر پهنا و ۶۸٫۴۹ کیلوگرم نیز وزن دارد.

 

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
عقل که نباشه جون در عذابه
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید