پیشنهاد پارسینه
یک تامل/
علی سه روز در اردوگاه خویش بود و به بصره نرفت. کسان را سوی مردگانشان فرستاد که برفتند و بدفن آنها پرداختند. علی با آنها بر کشتگان گذر کرد ..
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۶:۵۹
پارسینه/امبرعلی رامه: رجبی دوانی در  پاسخ به علی مطهری درباره حصر گفته بود: «حضرت ۴۰ خانم اهل بصره را دستور داد که لباس مردانه بپوشند و صورت‌های خود را بپوشانند و او را از بصره به مدینه ببرند و حق ندارند از آن شهر بیرون بیاید و همانجا باید بمانند تا آخر خلافت امیرالمومنین (ع) ما دیگر تحرکی از عایشه برضد امیرالمومنین (ع) نمی‌بینیم. در حقیقت امیرالمومنین (ع) او را در یک حصری قرار داد و از مجازات خود صرف‌نظر کرد. نه اینکه حق او مجازات نیست...» سپس نتیجه میگیرد که « اولا - علی مطهری به عمد داستان جمل را نادیده گرفته است.»

روایات تاریخی، ادعای حصر را تأیید نمیکنند. با جستجوی در تاریخ(نه در تاریخهای شیعی و نه در کتب تاریخی اهل سنت چنین چیزی یافت نمیشود) نمیتوان مدرکی که بگوید امام علیه السلام، عایشه را در حصر قرار داد،‌پیدا کرد و ادعای حصر عایشه، ادعایی ساختگی و جعلی به نظر می آید.

 رفتار امام پس از جنگ جمل با عایشه، رفتاری احترام آمیز بود. عایشه هنگام بازگشت از بصره میگوید میان من و علی چیزی نیست جز آنچه میان یک زن و اقوام همسرش است و امام نیز میگوید میان من و او چیزی نبود و حتی عایشه را بدرقه میکند. رفتار امام با بازماندگان جمل، نیز رفتاری رئوفانه بود. بازخوانی رفتار امام علی علیه السلام پس از جنگ جمل خواندنی است.

متن زیر ترجمه کتاب تاریخ طبری است که پس از جنگ جمل را روایت میکند:

غمخواری علی بر کشتگان جنگ و بخاک کردنشان و فراهم آوردن لوازم اردو و فرستادن آن سوی بصره

محمد گوید: علی سه روز در اردوگاه خویش بود و به بصره نرفت. کسان را سوی مردگانشان فرستاد که برفتند و بدفن آنها پرداختند. علی با آنها بر کشتگان گذر کرد ...

رفتن علی به نزد عایشه و دستور مجازات کسانی که به وی ناسزا گفته بودند

. محمد گوید: علی به روز دوشنبه سوی بصره آمد و به مسجد رفت و نماز کرد و وارد بصره شد و کسان پیش وی آمدند. آنگاه بر استر خویش سوی عایشه رفت و چون به خانه عبد الله بن خلف رسید، که بزرگترین خانه بصره بود، زنان را دید که با عایشه بر عبد الله و عثمان پسران خلف می گریستند. صفیه دختر حارث نیز روسری داشت و می گریست و چون علی را بدید گفت: «ای علی، ای قاتل دوستان ای متفرق کننده جمع، خدا فرزندانت را یتیم کند چنانکه فرزندان عبد الله را یتیم کردی.» گوید: علی جوابی نداد و همچنان آرام پیش عایشه رفت و به او سلام گفت و پیش وی نشست و گفت: «صفیه با ما درشتگویی کرد، به خدا از وقتی که دختر بود دیگر او را ندیده بودم.» گوید: و چون علی بیرون آمد، صفیه پیش آمد و همان سخن را تکرار کرد، علی استر خویش را بداشت و به درها که در خانه بود اشاره کرد و گفت: «قصد آن دارم که این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم، سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم، سپس این در را بگشایم و کسانی را که آنجا هستند بکشم.» و چنان بود که کسانی از زخمیان به عایشه پناه برده بودند و علی از بودنشان خبر یافته بود اما تغافل کرده بود. صفیه از شنیدن این سخنان خاموش شد و علی برون رفت.

گوید: یکی از ازدیان گفت: «به خدا نباید این زن جان از دست ما بدر برد.»

اما علی خشمگین شد و گفت: «خاموش!» پرده ای را پاره مکن و وارد خانه ای مشو و زنی را آزار مکن و گرچه به عرض شما بد گویند و امیران و پارسایانتان را سفیه شمارند که ضعیفند. ما دستور داشتیم از زنان مشرک نیز دست بداریم، مردی که زنی را مکافات دهد و او را بزند مایه ننگ باقیماندگان خود شود. نشنوم که کسی متعرض زنی شده که او را چون بدترین مردم عقوبت می کنم.»

گوید آنگاه علی برفت مردی بدو رسید و گفت: «ای امیر مؤمنان، دو تن را بر در دیدم که با کسی که سختتر از صفیه ناسزای تو می گفت، ناروا گفتند.» گفت: «وای بر تو شاید این عایشه بود؟» گفت: آری، دو تن بر در خانه بودند و یکیشان گفت: «مادر، سزای تو نافرمانی است.» و دیگری گفت: «مادر خطا کردی توبه کن» علی، قعقاع را سوی در فرستاد و کسانی را که آنجا بود بیاورد و دو تن را معلوم داشتند، علی گفت: «گردنشان را می زنم» سپس گفت: «عقوبتشان می کنم» و هر کدام را صد تازیانه زد که لباسشان را در آورده بود.

رفتار علی با جنگاوران جنگ جمل

محمد بن راشد بنقل از پدرش گوید:

روش علی این بود که فراری را نکشد و زخمدار را بیجان نکنند و پرده ای را بر ندارند و مالی نگیرند و کسانی گفتند: «چگونه خونشان حلال است و مالشان حرام؟» علی گفت: «اینان نیز همانند شما بوده اند هر که بما نپردازد از ماست و ما از اوییم و هر که اصرار کند تا کشته شود جنگ با وی رواست و خمس وی شما را بس است.» گوید: از این موقع خوارج سخن آغاز کردند.

تدارک علی علیه السلام برای حرکت عایشه از بصره

محمد گوید: علی برای عایشه هر چه بایسته بود از مرکب و توشه و لوازم فراهم کرد و همه کسانی را که همراه وی آمده بودند و سالم مانده بودند همراهش فرستاد مگر آنها که می خواستند بمانند. چهل کس از زنان معتبر بصره را برای همراهی وی برگزید و گفت: «ای محمد تدارک ببین و او را برسان.» گوید: و چون روز حرکت عایشه رسید علی پیش وی آمد، کسان نیز حضور یافتند، عایشه برون شد کسان با وی وداع گفتند و او نیز با کسان وداع گفت و افزود:
«پسرکان من! ما بسبب توقع یا زیادت جویی از همدیگر گله ها داشتیم، هر که از این باب چیزی شنیده بدان اعتنا نکند. به خدا سابقا میان من و علی چیزی نبوده جز آنچه میان زن و اقوام شوهرش رخ می دهد ولی او بنزد من، با وجود گله ام، از نیکان است.» علی گفت: «ای مردم به خدا راست گفت و نکو گفت، میان من و او جز این چیزی نبود، وی در دنیا و آخرت همسر پیمبر شما صلی الله علیه و سلم است.» گوید: عایشه به روز شنبه غره رجب سال سی و ششم حرکت کرد علی چند میل او را بدرقه کرد و فرزندان خویش را تا یک منزل همراه او فرستاد.

محمد گوید: عایشه از بصره حرکت کرد و آهنگ مکه داشت. مروان و اسود بن ابی البختری از راه سوی مدینه رفتند و عایشه تا وقت حج در مکه بماند پس از آن سوی مدینه رفت.

تاریخ طبری، ج ۴، ص ۵۳۸-۵۴۳
ترجمه تاریخ طبری، ابوالقاسم پاینده، ج ۶، ص ۳۰۶-۳۱۳

پــنــجــره
نظرات
ناشناس
با امبرالمومنین
بی طرف
کاری به الان ندارم که چه تصمیمی گرفتن، لیکن ام المومنین عایشه عقلا و نقلا حصر نشده بود، اینکه چرا از خانه دیگر بیرون نیامد و تا زمان وفات در خانه پیامبر بود، آن بود که وی در "عده" بوده. همانند سایر زنان پیامبر. آسمون ریسمون رو به هم نبافید و بهره برداری سیاسی از موضوعاتی نکنید که خودتون هم نمیدونید چیه.
محمد
با سلام.
البته استناد به تاریخ طبری خیلی صحیح نیست.
موسوی
توی متن گفته که در کتب دیگه هم خبری نیست. اگر حصر بوده، مطمئنا بازگو میشده یا اشاره بهش میشده.
ضمن اینکه شما از کجا میدونید استناد به تاریخ طبری خیلی صحیح نیست؟
ناشناس
رو دست تاریخ طبری هنوز نیومده دقیقترین تاریخ هست و اصل و واقعیات
ناشناس
آقای طبری به حمال الحطب معروف یعنی کسی که هیزم ها را حمل میکند یعنی هر چه شنیده نقل میکند .
ضمنا در مذهب طبری دقت کنید . او هم مسلک ما نیست لذا حرفش حجت نمی تواند باشد البته به عنوان خبر فقط قابل توجه است .
ناشناس
کلا استناد به هر چیزی و هر کتابی که مطابق میل ما نیست صحیح نیست...
علی
وقتی از کتاب طبری میارید جز این نمیشه دیگه.نویسنده این کتاب نسبت به امام علی بعض عجیبی دارد ولی اگر از منابع شیعه ببینید این موضوع به صراحت در ان هست
ناشناس
به صراحت؟ کدوم کتاب. متن بیار.
اگر هم نمیاری لطفا به امام دروغ نبند.
سید
منبع برای بررسی صحت مسئله:
الصحیح من سیرة الامام على علیه السلام، ج34

حصر در اینجا به معنی نگهداری عایشه در مکانی است که توان فتنه انگیزی نداشته باشد
ناشناس
الصحیح من سیرة الامام على علیه السلام، ج34
این منبعشه البته اگه واقعا بری بخونی
ناشناس
طبری اصلا سنی هست .
به حضرت عباس هم توهین کرده .
محمد
کجاست مولا علی . . .
ناشناس
کاش سران فتنه رو محاکمه می کردن اعدام کمترین مجازاتشونه مخصوصا الان که لدین به ارتباط امریکا با جلبکهای سبز اعتراف کرده
ناشناس
جدی؟
امیر
معلومه از دولت احمدی نژاد خیلی خوردی
حیف که پارسینه دستمو بسته...
ناشناس
لدین قبلا هم در مورد ارتباط و همکاری اسراییل و ایران در زمان جنگ حرف زده بود. اون حرفها رو هم قبول داری یا سوا می کنی؟
ناشناس
شما اول گند نامه اصلاح طلبا رو جواب بده بعد من ماجرای ایران اسراییلو برات میگم
ناشناس
اصلاح طلبهای خائن وطن فروش،هر روز گندکاریهاشون بروز میشه
موسوی
دوستانی که ادعا میکنند در کتابهای تاریخی موضوع حصر آمده، لطفا منبع خود را بگویند.

ضمن اینکه رجانیوز منبع نیست.
ناشناس
الصحیح من سیرة الامام على علیه السلام، ج34

حتما برو بخون
موسوی
ناشناس عزیز! بنده صد صفحه از جلد ۳۴ را خوندم. فصل چهارم در رحیل عایشه را. چنین چیزی نبود. خوشبختانه سالها گفتگو با شماها بهمان یاد داده که وقتی آدرس دادند باور نکنیم و نگاه کنیم. فصل چهارم از صفحه ۲۰۵ تا ۲۳۸ را خودت ببین.
ناشناس
علی علیه السلام اسوه جوانمردی، بزرگی، بزرگواری هست.
فرزادصفویه
اوناییکه منفی دادن بایدازمایش دی ان ای بدن
سالار
پارسینه تاریخ رو تحریف نکن.. در مجرم و گناهکتر بودن عایشه بخاطر به راه انداختن جنگ جمل هیچ شبه ای نیست.. این تلاش برای تطهیر مجرمین بی فایده ست
بی طرف
عایشه فقط مادر مومنان است نه غیر مومنان
صرفا جهت اطلاع
چرا رسول خدا (ص) عبد الله بن أبي را حد نزد؟

علماى اهل سنت ادعا كرده‌اند، عبد الله بن أبى رئيس منافقان مدينه، به همراه تعدادى از اصحاب؛ از جمله حسان بن ثابت، مسطح بن أثاثة و حمنة بنت جحش كه هر سه نفر از جمله «السابقون الأولون» بودند، به عائشه تهمت فحشاء زدند. وقتى خداوند برائت عائشه را از هفت آسمان نازل كرد، رسول خدا صلى الله عليه وآله آن سه نفر را حد قذف زد؛ اما عبد الله را رها كرد و حد را بر او جارى نكرد؛ زيرا آن حضرت نمى‌خواست كه از عذاب اخروى عبد الله كاسته شود.

قرطبى، مفسر پرآوازه اهل سنت در اين باره مى‌نويسد:

قال علماؤنا وإنما لم يُحَد عبدُ الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعدَّ له في الآخرة عذابا عظيما فلو حُد في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه.

دانشمندان ما گفته‌اند كه عبد الله بن أبى حد زده نشد؛ زيرا خداوند براى او در آخرت عذاب سختى آماده كرده است و اگر در اين دنيا حد زده مى‌شد، از عذاب قيامت او كاسته مى‌شد و تخفيفى براى او بود.

الأنصاري القرطبي، ابوعبد الله محمد بن أحمد (متوفاي671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، ج12، ص201، ناشر: دار الشعب – القاهرة.

بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه اميرمؤمنان عليه السلام عائشه را نيز به همين دليل مجازات نكرده باشد؛ 
ناشناس
از خودت اجتهاد کردی ؟ «بنابر این احتمال دارد»؟ چی رو به چی ربط دادی؟ هزارتا احتمال دیگر هم هست. از جمله اینکه حضرت علی(ع) آدم کینه جو و کم ظرفیتی نبود و نمیخواست به سالها «فتنه،فتنه» گفتن استخوان لای زخم بگذاره و کینه مسلمان از مسلمان را در جامعه باب کنه. البته معاویه را استثنا کن که اساس اسلام را هدف قرار داده بود.
ناشناس
ای نادان
امید
خوب شد با این حساب سران فتنه را باید تبعید می کردند نه خونه نشین ممنون از این که یاد آوری کردید / امیداورم نظرم را رو منعکس کنید .
ناشناس
ای جاهل
ناشناس
خیلی قشنگ گفتی
ناشناس
الان که تو خونه زندگی خودشونن که خیلی بهتر و راحتترن که...
ناشناس
ناشناس 1:19 اگر فکر میکنی خیلی راحتن بگیم شمارو هم بفرستن پیششون
امید
خوب شد با این حساب سران فتنه را باید تبعید می کردند نه خونه نشین ممنون از این که یاد آوری کردید / امیداورم نظرم را رو منعکس کنید .
ناشناس
البته در تاریخ به حصر اشاره نشده اما آوردن توضیح تاریخ طبری که قصد تطهیر جمل را داره بی سلیقگی و کج فهمی ست
ناشناس
چرا مثل مرد همه نظر ها را درج نمی کنید؟
ناشناس
چطور میشود امیرمومنان در نهایت از او تجلیل کنند حال آنکه خونهای بسیاری ریخته شده؟!
اینهمه خونریزی و نهایتاً اینکه بگویند دعوا فامیلی بوده؟! و بعد بگویند او در آخرت همسر پیامبر است و بهشتی؟!
با عقل جور در می آید؟
راستی مگر همین عایشه نبود که جنازه امام حسن مجتبی ع را در سالهای بعد، تیرباران کرد؟!
در اینکه امام علیه السلام حرمت او را نگاه داشتند و پس از جنگ با حفاظت زنها او را راهی کردند شکی نیست اما این اطوارهای گل و بلبل، خیلی نچسب است!
ناشناس
اگر چه حق سران آن فتنه و بازمانده فتنه‌گران، مرگ بود و امیرالمومنین (ع) بعد از جنگ جمل دستور داد، فراری‌ها را تعقیب نکنید، زخمی‌ها را نکشید و کاری به آنها نداشته باشید، خود عایشه که از رئوس این جریان بود را با احترام، در حصر قرار داد که عایشه دیگر حق نداشته باشد به فتنه انگیزی‌های خود ادامه دهد.
حضرت ۴۰ خانم اهل بصره را دستور داد که لباس مردانه بپوشند و صورت‌های خود را بپوشانند و او را از بصره به مدینه ببرند و حق ندارند از آن شهر بیرون بیاید و همانجا باید بمانند تا آخر خلافت امیرالمومنین (ع) ما دیگر تحرکی از عایشه برضد امیرالمومنین (ع) نمی‌بینیم.
در حقیقت امیرالمومنین (ع) او را در یک حصری قرار داد و از مجازات خود صرف‌نظر کرد. نه اینکه حق او مجازات نیست. داریم که وقتی امیرالمومنین (ع) او را سرزنش کرد که این چه فتنه‌ای بود؟ خلاف دستور پیغمبر بیرون آمدی و این وضع را پیش آوردی، تقاضای عفو کرد و امیرالمومنین (ع) هم به حرمت جایگاه همسری پیغمبر (ص) و هم اینکه مصالح حکومت اینگونه ایجاب می‌کرد، او را مجازات نکرد و با احترام به مدینه برگرداند."
ناشناس
مرحوم منتظری از جمله می نویسند: از سید محسن عاملی در کتابشان «عجایب احکام امیرالمومنین (ع)» نقل شده است که علی (ع) فرد ِ متهم به قتلی را محبوس کرد، به این هدف که به وضعیت متهمین ِ همراه او رسیدگی کند.
مردی چاپ کن
ناشناس
عایشه در حصر قرار گرفت و ...
براى مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب شریف «الصحیح من سیرة الامام على علیه السلام»، ج34، خصوصاً صفحات ۲۰۰ به بعد مراجعه کنید.
موسوی
میشه بخشی از متن کتاب را بیارید. ضمن اینکه معنای حصر معلومه که چیه. یک اقدام عملی از سوی حاکمیت برای محدود کردن افراد. مثل اینکه کسی را مراقب بگذارد.
ناشناس
بدون شك اگر اميرمؤمنان عليه السلام عائشه را مجازات مى‌كرد، نه تنها فتنه پايان نمى‌يافت؛ بلكه عده‌اى فرصت طلب از اين قضيه سوء استفاده مى‌كردند و حكم جهاد عليه آن حضرت را صادر مى‌كردند.

با اين كه اميرمؤمنان عليه السلام در كشتن عثمان هيچ نقشى نداشت؛ و بلكه بارها و بارها با محاصره كنندگان خانه عثمان صحبت كرد تا آن‌ها را از اين كار بازدارد؛ اما با اين حال فرصت طلبان پيراهن عثمان را به دست گرفتند و باعث كشته شدن ده‌ها هزار نفر شدند. اگر اميرمؤمنان عليه السلام عائشه را مجازات مى‌كرد، قطعا بهانه خوبى به دست دشمنان اميرمؤمنان عليه السلام براى برپايى فتنه مى‌داد.

مقدسى در البدء والتاريخ و ابن العبرى در تاريخ مختصر الدول مى‌نويسند كه وقتى معاويه خبر جمل را شنيد مردم را تحريك كرد كه براى جنگ اميرمؤمنان عليه السلام آماده شوند:

ذكر صفين وهو موضع بين العراق والشأم وقامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحا قالوا ولما بلغ معاوية خبر الجمل دعا أهل الشأم إلى القتال على الشورى والطلب بدم عثمان....

داستان صفين. صفين، محلى بين عراق و شام بود كه چهل روز بين دو گروه در آن جا جنگ بود. گفته‌اند كه وقتى خبر جمل به معاويه رسييد، مردم شام را دعوت كرد تا براى قرار دادن حكومت در شورا و طلب خون عثمان بجنگند.

المقدسي، مطهر بن طاهر (متوفاى507 هـ)، البدء والتاريخ، ج5، ص217، ناشر: مكتبة الثقافة الدينية - بورسعيد

ولما بلغ معاوية خبر الجمل دعا أهل الشام إلى القتال والمطالبة بدم عثمان.

وقتى خبر جمل به معاويه رسيد، مردم را شام را براى جنگ و طلب خون عثمان دعوت كرد.

ابن العبري، غريغوريوس بن اهرون الملطي، (متوفاى685 هـ)، تاريخ مختصر الدول، ج1، ص55، طبق برنامه الجامع الكبير.

اميرمؤمنان عليه السلام، عائشه را بدون مجازات به مدينه برگرداند؛ آيا اگر به او آسيبى مى‌زد و يا در معركه كشته مى‌شد، معاويه چادر او را پيراهن عثمان نمى‌كرد؟

قطعا كشته شدن همسر رسول خدا صلى الله عليه وآله بهانه بهترى براى معاويه بود و او با تبليغات فراوان اميرمؤمنان عليه السلام را دشمن رسول خدا معرفى و كشتن او را اوجب واجبات معرفى مى‌كرد.

بنابراين كشتن و مجازات كردن عائشه به هيچ وجه به صلاح حكومت اسلامى نبود؛ همان‌طورى كه كشتن سامرى در زمان حضرت موسى و كشتن عبد الله بن أبى در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله به صلاح حكومت نبود.
ناشناس
هنوز که هنوزه از سندرم دهشتناک شبیه سازی داریم رنج می بریم!
omid
قران و سیره و سنت رسول الله و امامان معصوم پاسخ گو هست ( اولین کسی که حصر شد سامری بود بدست حضرت موسی (ع) سامری به امر خدا نباید با کسی ارتباط داشته باشد و مردم نباید با سامری رابطه داشتند دومین حصر ماجرای حصر اجتماعی صحابه پیامبر (ص) ) و همچنین روش امام (ره) که برای این اقایان فتنه گر باید حجت باشد چون این افراد خود را یاران امام می دانند پارسینه جان لطفا سانسور نکن
ناشناس
آقای رجبی دوانی بهتر است عالم سیاست را به سیاست مداران بسپارید و وارد این حوزه نشوید شما بهتر است که در همان حوزه دینی به فعالیت خود ادامه دهید
عطار
عایشه برای جنگ به بصره امده بود خانه خودش در مدینه بود . حصر در بصره معنی نداشت وقتی هم که در معیت زنان نقاب دار به مدینه برگشت حسابی او را سرزنش کردند و منزوی شده بود .
ماجرای گفتگوی ام سلمه با عایشه را حتما بخوانید
ناشناس
چه قیاس مع الفارغی
بی طرف
مع الفارق درسته عمو
امیر
درود بر اسوه جوانمردی امیر المومنین علی (ع)
کاوه
تاریخ طبری اگر نه معتبرترین جزء یکی از معتبرترین تواریخ اسلام است و بدا به حال کسانی که برای اغراض سیاسی و خوش رقصی نزد اصحاب قدرت تاریخ را تحریف می کنند!
نویسنده یادداشت
دوست عزیز ناشناس! در جلد ۳۴ از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۸ با عنوان الفصل الرابع: رحیل عایشه درباره بازگشت عایشه آمده است.
در این صفحات هیچگونه نقلی که دلالت بر حصر باشد وجود ندارد. حتی اگر متن را خوانده باشید در آخر فصل میگوید عایشه در مدینه همواره مردم را بر علیه امام علی علیه السلام تحریک میکرد.

از شما دوست عزیز خواهش میکنم در نقل های خود توجه داشته باشید. دوستان میتوانند برای دیدن متن -به زبان عربی- به این آدرس مراجعه کنند:

جلد ۳۴ صفحه ۲۱۵-۲۳۸
http://www.mezan.net/sayed_ameli/sahih_imamali.html
نویسنده یادداشت
دوست عزیز ناشناس! در جلد ۳۴ از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۸ با عنوان الفصل الرابع: رحیل عایشه درباره بازگشت عایشه آمده است.
در این صفحات هیچگونه نقلی که دلالت بر حصر باشد وجود ندارد. حتی اگر متن را خوانده باشید در آخر فصل میگوید عایشه در مدینه همواره مردم را بر علیه امام علی علیه السلام تحریک میکرد.

از شما دوست عزیز خواهش میکنم در نقل های خود توجه داشته باشید. دوستان میتوانند برای دیدن متن -به زبان عربی- به این آدرس مراجعه کنند:

جلد ۳۴ صفحه ۲۱۵-۲۳۸
http://www.mezan.net/sayed_ameli/sahih_imamali.html
ناشناس
ضعیف ترین منبع به نام تاریخ طبری ! خود طبری به حمال الحطب معروفه . مقدمه کتاب را بنگرید خودش میگوید هر چه شنیدم نقل کردم!!!
موسوی
در منابع دیگر هم نیست. در هیچ منبعی نیست.
نویسنده یادداشت
دوست عزیز ناشناس! در جلد ۳۴ از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۸ با عنوان الفصل الرابع: رحیل عایشه درباره بازگشت عایشه آمده است.
در این صفحات هیچگونه نقلی که دلالت بر حصر باشد وجود ندارد. حتی اگر متن را خوانده باشید در آخر فصل میگوید عایشه در مدینه همواره مردم را بر علیه امام علی علیه السلام تحریک میکرد.

از شما دوست عزیز خواهش میکنم در نقل های خود توجه داشته باشید. دوستان میتوانند برای دیدن متن -به زبان عربی- به این آدرس مراجعه کنند:

جلد ۳۴ صفحه ۲۱۵-۲۳۸
http://www.mezan.net/sayed_ameli/sahih_imamali.html
ناشناس
چطور شد که حضرت علی احترام همسر پیامبر را نگه داشت ولی بعضیا کاسه از آش داغتر شده وبا بی احترامی تمام وسبکی اسم ایشان را می آورند که مادر مومنین هستند
علی
مرحوم علامه عسکری در کتاب نقش عائشه درتاریخ اسلام هم هیچ اشاره ای به حصر عائشه ندارد.
پیراسته فر
پارسینه خوب "کمپینگ مطالعه" راه انداختی،ازمکانیسم بارش فکری بهره می گیرید.
این کاربرغنای فرهنگی ودینی کاربرانت وبلکه دوستان وخانواده هایشان می افزاید.
ناشناس
ماشاءالله چقدر شکم سیر اینجا جمع شده
ناشناس
درود بر امام خامنه ای (ع)بزرگترین و داناترین رهبر تمام عالم ما بایستی همگی فدای امام خامنه ای بشویم و جان خویش را فدای این بزرگوارکنیم و به پابوسی ایشان برویم ایشان نماینده خدا در زمین هستند
ناشناس
سلام پارسینه :بهتر نیست دست ازاهانت وافترا به ازواج مطهرات علی الخصوص مادر حضرت عایشه بردارید به خدا قسم این همه عداوت و دشمنی عاقبت بدی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
موسوی
تا جایی که من میبینم پارسینه داره حرف نادرستی را که گفته شده، نقد میکنه. اتفاقا پارسینه میگه عایشه محصور نشد. اما اون ادعا میگفت شده. این دشمنی است؟
ناشناس
پارسینه اگر نوشته های منو درج نکنی من دیگه نظر نمی دم حالا گفته باشم که نگی نگفتی .
ناشناس
لعنت خدا به کسانی که به اعتقادات دیگران توهین و بی احترامی میکنن
علی رنجبر
سلام . خواهش میکنم که یکبار جمله عایشه را در پاراگراف آخر را بخونید و متوجه ابراز ندامت عایشه خواهید شد ، ولی سران فتنه در ایران با انهمه تذکر که به آنها داده میشد بازهم دست بردار نبودند . دوم اینکه من از شما خواهش می کنم که یک مقدار تفکر کنید که اگر آن فتنه ادامه پیدا می کرد الآن چه وضعی داشتیم ، به نظر شما آن چند نفر انسان بی فکر و قدرت طلب اگر در حصر (که تخفیف نظام به آنها بود ) قرار نمی گرفتند ، دست بردار بودند و یا نه و الآن ما در آتش حماقت آنها می سوختیم . عزیزان من خداوند به ما عقل داد تا مواظب رفتار و افکار خود باشیم چون قرار شده که در آخرت هر کس با امام خود محشور شود !!!!!
ناشناس
صرفا جهت اطلاع. تو اگر یکبار قرآن را فهمیده بودی حضرت علی (ع)به حرمت قرآن احترام زن پیامبر را نگه داشت وایشان فهم درستی از قرآن داشت زیرا در قرآن آمده ازواجه امهاتکم.زنان پیامبر ام المومنین هستند
نویسنده یادداشت
اگر منظورت نویسنده متنه، ریا نشه ریا نشه، حقیر در ۱۷ سالگی حافظ کل بودم. اتفاقا در متن هم آمده که امام احترام عایشه را حفظ کرد و اکرام کرد و اتفاقا بهش گفت که قرآن میگوید و قرن فی بیوتکن و به همین استناد او را به مدینه فرستاد.
ناشناس
مولا علی فقط دستور عدم خروج عایشه را از شهر بزرگ مدینه داد و با احترام و ازادی درعمل و گفتار
این چه ربطی به حصر خانگی دارد بدون محاکمه
ناشناس
خودتون هم می دونید که حضرت موسی سامری را به خاطر فتنه در حصر قرار داد که این بهترین راه بود تا زمان مجازات
خوب می دانیم که فتنه یک مسئله نیست که فقط گروهی را مورد سوال قرار دهد این یک مسئله ای که هر چه زمان بگذرد بعاد آن بیشتر مشخص می شود همانطور که الان ابعاد جدیدی از آن گشوده شده است
فتنه و فتنه گر همیشه تزویر است با چهره ای مظلومانه در لباسی فرد مظلوم می آید وطوری وانمود می کند که از همه مظلوم تر است اما مردم نمی دانند که او شیطان است
فتنه گر در همه حال فتنه گر است وباید زمان او را مجازات کند زیرا اصل نفاق ودروریی است که باری اسلام ومسلمین خطرناک است
او نه گرگ است نه میش بلکه روباهی حیله گر است که با نوچه های خود سر در فریب ومظلوم نمایی دارد
همچنین طرز رفتار با فتنه گر با توجه به شرایط زمانی تعیین می کند که چگونه رفتار باید کرد .
در آخر ما نباید هیچگاه دلمان برای فتنه گر بسوزد چون او خود در فکر نابودی ماست........
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو