سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
سوال : ایا میتوان مورد اجاره را زودتر از موعد انقضاء تخلیه نمود؟
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
۱
پاسخ: چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد در قرارداد قید نگردیده است ، طبق موازین شرعی وقانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه کند اما حق مطالبه پول پیش یا رهن را تا پایان مدت ندارد ، مگر اینکه موجر با رضایت خود پول رهن را اعاده نماید. بعلاوه باید اجاره بهای مدتی هم که باقیمانده است ( اگر چه تخلیه کرده باشد )بپردازد.مگر اینکه موجر راضی باشد که مستاجر منزل را تخلیه نماید و اجاره بهای مدت باقیمانده را نپردازد.
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
کیا
بله.مستاجر میتواند با پرداخت یک ماه اجاره بیشتر و با هماهنگی موجر مورد اجاره را تخلیه وتحویل نماید. در صورت عدم قبول موجر میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل خود این کتر دا انجام دهد.
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2