پیشنهاد پارسینه
فوری/
افراد مسلح ناشناس به ساختمان کنسلوگری امریکا در استانبول تیر اندازی کردند.
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴
۱

بنا به گزارش رسانه های خبری و پس از این حادثه افراد مسلح و نیروهای پلیس ترکیه به سوی یکدیگر تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری خصوصی دوگان در تیراندازی روز دوشنبه (19 مرداد) به کسی آسیب نرسید و 2 فرد مهاجم توانستند از صحنه جرم فرار کنند.   

50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
حمله به کامیون ایرانی در مرز ترکیه
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو