پیشنهاد پارسینه
۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۴:۲۰
۰

پارسینه : یک مرد دانمارکی پس از انتشار عکسهایی که در آن با کمک دخترش - نینا ماریا کلیون- دیکتاتورهای بزرگ تاریخ را شبیه سازی کرده بود دستگیر و دادگاهی شد.

 

با هم عکسهای هنری ! این مرد و دختر نوزادش را می بینیم:

 

 

آدولف هیتلر

 

اگوستو پینوشه

 

موسولینی

 

مائو

 

امین / رئیس جمهور اوگاندا

 

استالین

 

صدام حسین

 

اسلوبودان میلوسویج


50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو