پیشنهاد پارسینه
به گزارش پارسینه، دولت آمریکا و کوبا پس از 4 دهه قطع رابطه سیاسی اقدام به بازگشایی سفارتخانه های خود در پایتخت دو کشور کردند.
۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۳
۲
به گزارش پارسینه، دولت آمریکا و کوبا پس از 4 دهه قطع رابطه سیاسی اقدام به بازگشایی سفارتخانه های خود در پایتخت دو کشور کردند.50
پــنــجــره
نظرات
امیر
بعد 50 سال شعار نابودی امپریالیسم!!!
ماژیک
خاک تو سر کوبای ترسو باید بمب هسته یم ساخت میزد به امریکاااااا
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو