سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
چپ‌ها انسان‌های جالبی هستند* -البته جالب حق مطلب را ادا نمی‌کند-. دو اتفاق اخیر یکی در مورد صمد بهرنگی و دیگری در مورد بیژن جزنی باعث شد که باز هم آن چهره‌ی فرهیخته‌ی واقعی‌شان بزند بیرون.
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۴:۴۱
۰
 اگر دقت کنید تاکتیک‌های مشابه در برخورد با هر دو قضیه را به راحتی تشخیص می‌دهید: ترور شخصیت. در قضیه بهرنگی تا توانستند لیچار بار قاسمخانی کردند و حال نوبت قوچانی است. احتمالا باید منتظر باشیم جمعی از چپ‌های قوچان هم بیانیه برائت از قوچانی بدهند. و البته باز هم قضیه استاندارد دوگانه داشتن بیش از هرچیز توجه آدم را جلب می‌کند.

 چپ‌ها از ازل این حق را برای خود قائل بودند که به تمام مکاتب دنیا حمله کنند و همه را فحش‌کش کنند و برای آرمان‌هاشان آدم بکشند و از قاتلی مثل چه‌گوارا اسطوره بسازند اما نقدهای به مراتب رقیق‌تر که خودشان را هدف قرار می‌دهد اصلا تحمل نمی‌کنند. همه عالم و آدم به محض مخالفت با دیدگاه‌هاشان می‌شوند چپ‌ستیز ولی خودشان اصلا لیبرال‌ستیز و راست‌ستیز و سرمایه‌دارستیز و اسلام‌ستیز نیستند.

آری این چنین است رفیق.

رضا خواجه نوری
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2