در واقع مطبوعات و کتب آن دوران مملو از ستایش و تعریف از شاه، رژیم و دربار پهلوی است. این فرهنگ از سوی دیگر باعث می شد تا کاستی‌ها و اشتباهات سیاسی دولت و دستگاه در زیر سایه کلمات ستایش آمیز مخفی بماند.
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۲
در واقع مطبوعات و کتب آن دوران مملو از ستایش و تعریف از شاه، رژیم و دربار پهلوی است. این فرهنگ از سوی دیگر باعث می شد تا کاستی‌ها و اشتباهات سیاسی دولت و دستگاه در زیر سایه کلمات ستایش آمیز مخفی بماند.
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۲
۲
به گزارش پارسینه ، در دوره پهلوی دوم افرادی را به اتهام پخش اوراق ممنوعه، مطالب مخالف با سیاست‌های رژیم و اعلامیه‌های مضره بازداشت می‌کردند و بدین ترتیب و با ایجاد یک فضای امنیتی، به نشر کتب و مفاهیم مورد علاقه خود می‌پرداختند. چنین فضایی باعث رشد فرهنگ ستایش از رژیم شده و در نهایت به رشد دیکتاتوری کمک می‌کرد. این فرهنگ نه تنها در کتب آن دوران بلکه در مطبوعات و جراید نیز وجود داشت.

در واقع مطبوعات و کتب آن دوران مملو از ستایش و تعریف از شاه، رژیم و دربار پهلوی است. این فرهنگ از سوی دیگر باعث می شد تا کاستی‌ها و اشتباهات سیاسی دولت و دستگاه در زیر سایه کلمات ستایش آمیز مخفی بماند.

در یکی از مکاتبات آجودانی وزارت جنگ در خصوص کتب مضره آمده است: «... به اطلاع کلیه پرسنل از جمله افسران، درجه دران، و کارمندان برسانند که از خرید و یا مطالعه کتاب‌های مذکور خود داری نمایند».

مرکز اسناد انقلاب اسلامی قصد دارد به منظور استفاده محققین و دانش پژوهان در سه بخش به معرفی فهرستی از کتبی که در دوران پهلوی به عنوان کتب مضره و ممنوعه شناخته می‌شدند بپردازد:

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد
کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد

کتب ممنوعه در دوران محمدرضا شاه به روایت اسناد
50
نظرات
ناشناس
نامی از کتابهای دکتر علی شریعتی که ممنوع بودند نیامده است.
بابا پنجعلي
نقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
پس الآن چي؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو