پیشنهاد پارسینه
مبلغ وهابی سعودی در واکنش به حملاتی که در پایگاههای اجتماعی علیه تناقض گویی وی درباره رانندگی زنان در آمریکا و عربستان صورت گرفته، مدعی شد که سخن وی به صورت ناقص روایت شده است.
۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۰
۰
مبلغ وهابی سعودی در واکنش به حملاتی که در پایگاههای اجتماعی علیه تناقض گویی وی درباره رانندگی زنان در آمریکا و عربستان صورت گرفته، مدعی شد که سخن وی به صورت ناقص روایت شده است.

به گزارش  العالم، "عبدالعزیز الفوزان" در گفت وگویی تلویزیونی در پاسخ به جنجالی که علیه وی در توییتر به راه افتاده، گفت: کسی که یک قسمت از سخنان مرا به صورت هشتگ درآورده مکار و دروغگو است و از او انتظاری نمی رود، اما کسانی که این هشتگ را بدون شنیدن متن کامل سخنان من منتشر کرده اند، مورد سرزنش هستند.

وی اظهار داشت: زن در عربستان با داشتن راننده مانند ملکه هاست و این به دلیل توجه خانواده به اوست؛ من نگفتم که خلوت کردن با راننده را جایز می دانم، بلکه برعکس ممکن است راننده خودش منبع شر و بلا باشد.

وی افزود: من مواضع خودم را در قبال این موضوع در یوتیوب منتشر کردم اما یک بار دیگر می گویم، اصل بر جایز بودن رانندگی زنان است و کسانی که آن را حرام کرده اند به دلیل وجود مفاسدی بوده که ممکن است گریبانگیر زن شود، اما اگر بتوان جلو این مفاسد را گرفت اصل بر جایز بودن رانندگی است.

مبلغ سعودی در ادامه گفت: من از شیخ محمد العثیمین درباره رانندگی زنان در آمریکا سوال کردم و او گفت اگر قوانینی آنجا هست که زن را حمایت می کند، اصل بر جایز بودن است.

وی تناقض گویی راجع به جایز بودن رانندگی درغرب و حرمت آن در عربستان را نیز به وجود ضوابطی در کشورهای غربی مربوط دانست که زن را از وجود مزاحمان و متعرضان حمایت می کند و چنین ضوابطی در عربستان وجود ندارد.

الفوزان خاطرنشان کرد که اگر سازمان های حمایتی و ضوابطی که در غرب هست در عربستان نیز ایجاد شود، اصل بر جایز بودن رانندگی زنان است هرچند که خود او شخصا این مساله را ترجیح نمی دهد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو