پیشنهاد پارسینه
عضو شورای راهبردی امور جوانان از تصویب انتزاع حوزه جوانان از وزارت ورزش در این شورا خبر داد و گفت: بنده پیشنهاد دادم یک معاونت اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود که در واقع موضوع جوانان در حوزه ساماندهی در امور اجتماعی تعریف شود که در این شرایط از حساسیت ها کاسته می شود و ما کار خود را ادامه می دهیم تا شرایط قانونی آن مهیا شود.
۰۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰
۰

رضا صالحی امیری در پاسخ به این سئوال که موضوع ساختار وزارت و بخش جوانان که در شورای راهبردی مورد بررسی قرار گرفته به کجا کشیده شد و آیا در نهایت به صورت قائم مقامی اداره خواهد شد یا سازمانی، گفت: در این موضوع باید به يك نكته نوجه جدي شود و آن اینکه ادامه روند موجود ما را به اهدافی که در برنامه توسعه پیش بینی شده نخواهد رساند و با توجه به ساختار کنونی تغییر یک ضرورت است.

به نقل از مهر وی ادامه داد: در این خصوص چند ایده مطرح شده که این ایده ها در جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته که البته هنوز به جمع بندی نهایی دست نیافته ایم.

عضو شورای راهبردی امور جوانان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تایید و تاکید شما بر روی کدام ایده بوده استٰ قائم مقامی یا سازمانی، اظهار داشت: به طور کلی اصل انتزاع حوزه جوانان از وزارت ورزش مورد توجه قرار گرفت و به تصویب اکثریت رسید.

وی در همین رابطه توضیح داد: به این ترتیب 3 ساختار مطرح شد؛ یکی احیاء سازمان ملی جوانان، دوم ستاد ساماندهی امور جوانان زیر نظر رئیس جمهور در حد مشاور که مورد اول اجرایی است و مثل دستگاهها عمل می کند و مورد دوم ستادی است و شورای عالی دارد و سوم نیز ایجاد معاونت اجتماعی رئیس جمهور و واگذاری امور جوانان به آن معاونت.

صالحی امیری با بیان اینکه پیشنهاد نخست یعنی احیاء سازمان ملی جوانان محتمل تر است، گفت: در واقع اکثریت نظرشان بر مورد نخست است اما مشکل قانونی دارد و باید برای قانونمند شدن به مجلس برود و مصوب شود که در همین مسیر عده ای معتقدند این موضوع ممکن است رای بیاورد و عده ای هم می گویند نه .

وی درباره پیشنهاد خود در جلسه شورای راهبردی امور جوانان گفت: بنده پیشنهادی مطرح کردم که یک معاونت اجتماعی زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود که در واقع موضوع جوانان در حوزه ساماندهی در امور اجتماعی تعریف شود که در این شرایط از حساسیت ها کاسته می شود و ما کار خود را ادامه می دهیم تا شرایط قانونی آن مهیا شود.

به گزارش مهر، بنا بر اظهارات وزیر ورزش و جوانان در حال حاضر تصمیم گیری بر سر تفکیک وزارت ورزش و جوانان، به شورای راهبردی امور جوانان ارجاع داده شده که در صورت رای مثبت اعضا، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. گودرزی همچنین نظر مجلسی ها را در خصوص تفکیک، مثبت اعلام کرد و البته این را هم گفته که رویکرد غالب در شورای راهبردی امور جوانان، عموما بر تفکیک است.

گودرزی با اشاره به نظر اعضای شورا درباره تفکیک وزارت ورزش و جوانان گفت: رویکرد غالب در شورا عموما بر تفکیک است. براساس رایزنی ها و نقطه نظرات، مجموعه روشنفکران این حوزه به این نتیجه رسیدند که این ادغام، اقدام صحیحی نبوده چرا که ورزش مقوله و مفهومی است با ویژگی‌های خودش و جوان مسائل و محتوایی کاملا متفاوت دارد. در نتیجه باید این دو حوزه از هم تفکیک شوند. این رویکرد نسبتا غالب اعضای شورا است. حالا اینکه در انتها چه نتیجه ای استخراج شود، باید تحمل کنیم و ببینیم. فکر می کنیم دو یا سه جلسه دیگر نتیجه گرفته شود.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2