پیشنهاد پارسینه
۰۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۴:۰۰
۲

پــنــجــره
نظرات
حامد
این سرعتش دو براربره :)))))
ناشناس
اینگونه ناهنجاریها که متاسفانه در میان جانوران نیز مانند آدمها بسرعت درحال گسترش است ناشی از وجود آلودگیهای شیمیایی وصنعتی است که از طریق پسآبهای آلوده در محیط پراکنده ،جذب وتراکم دربافتهای گیاهی وجانوری شده بتدریج موجب جهشهای ژنتیکی در حیوانات و آدمها میشود.
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2