پیشنهاد پارسینه
به پیشنهاد معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های منتخب کشور و با تایید و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به شرح زیر اعلام و به دانشگاه ها ابلاغ شد.
۰۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۱
۰
به گزارش پارسینه به نقل از مهر، غذاهای کم هزینه (ناهار- شام )۶۰۰۰ ریال، غذاهای متوسط هزینه (ناهار- شام )۸۵۰۰ ریال غذاهای پرهزینه (ناهار- شام ) ۱۰۰۰۰ ریال اعلام شد.
قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی 94-93
انواع غذاها ناهار - شام
کم هزینه 6000 ریال
متوسط هزینه 8500 ریال
پرهزینه 10000 ریال
قیمت غذای دانشجویان سنوات گذشته بین 15500 تا 22000 ریال

همچنین قیمت ژتون غذای دانشجویان سنوات غیرمجاز براساس میزان هزینه بین 15500ریال تا 22000 ریال تعیین و ابلاغ شد.
قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال 93_92 و در سال 94_93 به شرح زیر است

انواع غذاها قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال تحصیلی 93_92 قیمت یارانه ای غذای دانشجویی در سال تحصیلی 94_93
کم هزینه 4500ریال  6000 ریال
متوسط هزینه 6300 ریال   8500 ریال
پرهزینه 7700 ریال 10000 ریال
صبحانه 4000ریال 5000 ریال
دانشجویان سنوات گذشته 10000-14000 ریال بین15500تا22000 ریال
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2