سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
در پی حادثه سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ و جان باختن ۳۹نفر از هموطنان، رئیس سازمان مدیریت بحران در نامه ای از شهردار تهران به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرتهران خواست تا در مهلتی دوماهه، دستورالعمل ویژه بحران شهر تهران را تدوین کند.
۰۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۰
۰
نجار از قالیباف خواسته است این دستور العمل را تدوین و برای بررسی و تصویب به شورای هماهنگی و شورای عالی مدیریت بحران کشور ارجاع دهد.

به نقل از فارس در این نامه با تاکید بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حادثه سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ و آمادگی ارتقای توان مقابله مدیریت شهری و برای پاسخگویی سریع و موثر وکاهش خسارات و تلفات احتمالی حوادث، از شهرداری تهران

خواسته شده است دستورالعمل آمادگی و مقابله با بحران شهر تهران هر چه سریعتر آماده و ارائه شود.در این نامه به مهار و مدیریت بحران، اقدامات قبل از وقوع بحران، اقدامات حین وقوع و اقدامات بعد از وقوع بحران به عنوان سر فصل

های اصلی برای تهیه دستورالعمل به عنوان یک ضرورت تاکید و توضیحاتی هم درباره هر یک از این محورها به شهردارتهران ارائه شده است.
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2