سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۰
۲
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
انصاف
نه آقا جان اشتباه نکنید.این ماشین واسه اونا حکم پراید مارو داره. تازه ارزونتره ولی در عوض ماشین فوق العاده ای هستش. بعله!
معلم
واضح و مبرهن ست که یارو تا دیروز سوار الاغ بوده و سپس الاغ و البته سایر چهارپایان موجود را تبدیل به خیلی احسن! کرده... ولیکن، خر عیسی را به هر جا برند ماهیت خود را با بستن بار روی سقف نشان میدهد...
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2