سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
عضو کمیسیون آموزش مجلس، زمان قرائت گزارش تفحص از دانشگاه آزاد را در مجلس اعلام کرد.
۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۶
۰
رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: گزارش تفحص از دانشگاه آزاد با تشخیص کمیسیون آموزش، شهریورماه در صحن مجلس قرائت نمی شود.

وی ادامه داد: این گزارش توسط کمیسیون آموزش در مهرماه برای قرائت به هیأت رئیسه ارائه می شود.

به گزارش مهر، پرونده تفحص از دانشگاه آزاد در ماههای پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط مجلسیان به تصویب رسید. در آن زمان فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد بود و کمیته تحقیق و تفحص از این دانشگاه در مجلس و یکی از شعبات دانشگاه آزاد شکل گرفت.

تیم تفحص در زمینه هایی که به امضای تفحص کنندگان رسیده بود، تحقیق و بررسی را آغاز کردند و بعد از حضور میرزاده در دانشگاه آزاد این پرونده همچنان ادامه یافت.

در تابستان امسال نیز جاسبی، دانشجو و میرزاده برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان کمیسیون آموزش وارد مجلس شدند هر چند میرزاده از راهیابی به این کمیسیون باز ماند.

بعد از آن، تفحص کنندگان گزارش نهایی را تهیه کردند که در جلسه کمیسیون آموزش برای قرائت در صحن علنی مجلس، رای آورد.
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2