سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
صدف فسيل شده اي که عمري 145 ساله دارد، در دل خود بزرگ ترين مرواريد جهان را پنهان کرده است. به گفته دانشمندان انگليسي تصاوير MRI گرفته شده از اين صدف که 10 برابر بزرگ تر از صدف هاي معمولي است، نشان از اين دارد که مرواريدي به اندازه يک توپ گلف در آن پنهان است.
۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۶
۰
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2