پیشنهاد پارسینه
محیطی آرام برای كتابخوانی فراهم كنید.
۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۳:۱۵
۰
هر روز و همه جا، پیش از خوابیدن، بعد از ظهر، در مطب پزشک یا اتوبوس كتاب بخوانید.
از نوشته هایی كه كودک تان را در خانه، خیابان و فروشگاه ها محاصره كرده اند، بازی ترتیب دهید. آن ها همگی بهانه هایی برای خواندن هستند.

درباره ی داستان و تصویرهای كتاب با كودک خود گفت وگو كنید.

از او بخواهید ماجراهای بعدی داستان را حدس بزند.

به كودک خود فرصت دهید با تكرار بخش های تكرار شونده ی داستان یا حدس زدن قافیه ی شعرها شما را در خواندن همراهی كند.

از كتاب هایی كه امكان سهیم شدن كودک را در خواندن فراهم می كنند، مانند كتاب هایی كه بخش بیشتر داستان به كمک تصویرها بیان می شود، استفاده كنید.

كتاب های مورد علاقه ی كودک تان را برایش بازخوانی كنید.

كودكان از به نمایش درآوردن داستان های آشنا لذت می برند. با در اختیار گذاشتن وسایل بی مصرف خانه امكان اجرای داستان را برای آن ها فراهم كنید.

نوار داستان های مورد علاقه ی آن ها را در اختیارشان قرار دهید. شنیدن چندباره ی داستان، تشخیص و تطبیق واژه های نوشته شده با واژه هایی را كه می شنوند، برای شان امكان پذیر می كند.

منبع: 
http://ketabak.org/tarvij/node/1958
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2