پیشنهاد پارسینه
.مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری نیز با شکایت مدعی‌العموم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محاکمه شد که در این خصوص نیز هیأت منصفه مطبوعات نامبرده را مجرم شناخت
۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۳:۴۰
۰
به گزارش پارسینه، هیأت منصفه مطبوعات، مدیران مسئول روزنامه‌های «مردم‌سالاری» و «روزان» را مجرم شناخت، اما مدیرمسئول سابق ایسنا را مجرم ندانست.به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول رسانه‌های یادشده روزگذشته  در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. پرونده روزنامه روزان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که هیأت منصفه مطبوعات مدیرمسئول را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.هیأت منصفه مطبوعات پس از شنیدن دفاعیات مدیرمسئول سابق خبرگزاری ایسنا،  شکایت دادستانی تهران را  به اتهام انتشار مذاکرات غیرعلنی دادگاه وارد ندانست.مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری نیز با شکایت مدعی‌العموم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محاکمه شد که در این خصوص نیز هیأت منصفه مطبوعات نامبرده را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو
شاتل 2