سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
اقدار در خصوص ساکنان اين خانه ها که بين 5 تا 8 سال و بيش از 8 سال است در اين منازل سکونت دارند
۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰
۰
به گزارش پارسینه به نقل از روزنامه خراسان بر اساس نامه روزهاي اخير يک نهاد نظارتي به تعدادي از دستگاههاي اجرايي، از مديران دولتي خواسته شده است با توجه به ضرورت جمع آوري اطلاعات خانه هاي سازماني در اختيار کارمندان و مديران اين دستگاهها، نسبت به ارسال ليستي شامل تعداد منازل مسکوني سازماني به تفکيک استانها، تعداد خانه فروخته شده بر اساس بخشنامه هاي دولت قبل و مشخص کردن ساکنان اين خانه ها که بين 5 تا 8 سال و بيش از 8 سال است در اين منازل سکونت دارند در اسرع وقت اقدام کنند.
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2