سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
صبح امروز با حضور رئیس جمهور از دست آورد های نظامی ایران رونمایی شد
۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵
۰
به گزارش پارسینه صبح امروز با حضور رئیس جمهور از دست آورد های نظامی ایران رونمایی شد .

 ایران بر مبنای تجاوز هیچ سلاحی را طراحی نکرده و نخواهد کرد و تمام تحقیقات و صنعت دفاعی ایران بر این مبناست  که چگونه دفاع کنیم و چگونه دشمن را از تجاوز بازداریم برخی فکر میکنند این سلاح ها و تجهیزات دفاعی را درست میکنیم تا بر سر دشمن بزنیم ، این در حالی است که اصل این است که دشمن هوس تجاوز نکند ، البته اگر ضرورتی پیش آمد و دشمن دچار خطای محاسباتی شد می ایستیم و دفاع کرده و از سلاح ها هم استفاده میکنیم که این حق مان بوده و دفاع شرعی از خود ، منطبق بر معیارهای شرعی و حقوقی است .


سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2