پیشنهاد پارسینه
۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۴
۰
هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار را توقیف کرد و به نشریه پنجره تذکر داد .

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد در جلسه مورخ 30/1/89 هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه بهار مطرح شد و به دلیل درج خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سئوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی، همچنین افترا به نهادها و ارگان های رسمی کشور، مشمول بندهای 1، 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره های دو ماهه اخیر، مقرر گردید با عنایت به تبصره 2 ماده 6 و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

همچنین در این جلسه موضوع تخلف شماره اخیر نشریه پنجره مطرح و مقرر شد به دلیل عدم رعایت رسالت مطبوعاتی، به آن نشریه تذکر داده شود.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو