پیشنهاد پارسینه
۳۰ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۴
۰
هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه بهار را توقیف کرد و به نشریه پنجره تذکر داد .

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد در جلسه مورخ 30/1/89 هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه بهار مطرح شد و به دلیل درج خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سئوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی، همچنین افترا به نهادها و ارگان های رسمی کشور، مشمول بندهای 1، 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره های دو ماهه اخیر، مقرر گردید با عنایت به تبصره 2 ماده 6 و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

همچنین در این جلسه موضوع تخلف شماره اخیر نشریه پنجره مطرح و مقرر شد به دلیل عدم رعایت رسالت مطبوعاتی، به آن نشریه تذکر داده شود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو