۲۹ فروردين ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۰
۰
در جمع بندی پایانی کنفرانس بین المللی خلع سلاح تهران نگرانی شدید در خصوص تضعیف رژیم عدم اشاعه به دلیل اتخاذ استانداردهای دو گانه و تبعیض آمیز از سوی برخی قدرت های هسته ای به ویژه همکاری برخی کشورهای هسته ای با غیر اعضای NPT و نادیده انگاشتن زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی ابراز شد.

به گزارش مهر متن جمع بندی کنفرانس تهران که امروز یکشنبه در پایان این کنفرانس قرائت شد به این شرح است:

کنفرانس بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه با شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس از 28 تا 29 فروردین 1389 در تهران برگزار شد. در این کنفرانس بسیاری از مقامات عالیرتبه و کارشناسان برجسته از حدود 60 کشور جهان مشارکت داشتند و درباهر نگرانی ها و چالش های موجود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با توجه به بیانیه ها و مطالب ارائه شده توسط شرکت کنندگان کنفرانس ؛

1- از وضعیت پیچیده موجود در زمینه خلع سلاح و امنیت بین المللی عمیقا ابراز نگرانی نمود و همچنین نگرانی خود را از تداوم وجود سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای و استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح ها ابراز نمود.

2- بر خلع سلاح هسته ای به عنوان بالاترین اولویت برای جامعه جهانی و لزوم امحاء کامل این سلاح های غیر انسانی در یک ظرف زمانی مشخص اجرای تعهدات خلع سلاحی کشورهای هسته ای بر مبنای معاهده عدم اشاعه هسته ای و اسناد پایانی کنفرانس های بازنگری سال های 1995 و 2000 و تحقق کامل 13 گام خلع سلاحی تعهد شده توسط کشورهای هسته ای تاکید نمود.

3- بر لزوم تلاش مضاعف برای فائق آمدن بر بن بست موجود بر سر راه نائل آ»دن به خلع سلاح هسته ای در تمامی ابعادش و ارتقاء چند جانبه گرایی در حیطه خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه هسته ای تاکید نمود.

4- بر لزوم انعقاد یک کنوانسیون جامع، غیر تبعیض آمیز و به لحاظ حقوقی الزام آور برای منع کامل توسعه، تولید، انتقال، ذخیره سازی، استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح ها برای نائل آمدن به جهانی عالی از سلاح های هسته ای با توجه به تجربه انعقاد دو کنوانسیون سلاح های شیمیایی در سال 1992 و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک در سال 1972 و همچنین ارائه تضمین های امنیتی جامع و غیر تبعیض آمیز تا حصول خلع سلاح هسته ای کامل تاکید نمود.

5- بر نیاز به اقدام در راستای تحقق مناطق عاری از سلاح هسته ای در بخش های مختلف جهان به ویژه در خاورمیانه بر اساس قطعنامه های ذیربط سازمان ملل تاکید نموده و تا حصول چنین نتیجه ای به عنوان یک گام اولیه، پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده عدم اشاعه هسته ای و قرار گرفتن تاسیسات هسته ایش تحت پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان یک ضرورت اعلام نمود.

6- بر اصول بازگشت ناپذیری، شفافیت و قابل راستی آزمایی بین المللی بودن اجرای توافقات دو جانبه و چند جانبه کاهش سلاح های هسته ای تاکید نمود.

7- بر حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و لزوم ارتقاء همکاری های بین المللی به عنوان یکی از ارکان معاهده عدم اشاعه هسته ای و بر اساس تعهدات مندرج در ماده چهار این معاهده تاکید نمود.

8- بر اینکه حمله به تاسیسات هسته ای صلح آمیز که پیامدهای منفی عمده ای برای انسانها و محیط زیست دارد مصداقی از تخلف آشکار از حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است تاکید نمود.

9- نگرانی شدید خود را در خصوص تضعیف رژیم عدم اشاعه به دلیل اتخاذ استانداردهای دو گانه و تبعیض آمیز از سوی برخی قدرت های هسته ای به ویژه همکاری برخی کشورهای هسته ای با غیر اعضای NPT و نادیده انگاشتن زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی ابراز نمود.

10- در مورد دو رده دیگر از سلاح های کشتار جمعی یعنی سلاح های شیمیایی و بیولوژیک نیز بر لزوم پایبندی به تعهدات مربوط به امحاء سلاح های شیمیایی در موعد تعیین شده یعنی سال 2012 و همچنین ضرورت پرداختن به تهدیدات بیولوژیک تاکید شد.

11- با توجه به اهمیت این کنفرانس و نتایج حاصله از آن به عنوان میزبان پیشنهاد می کنیم که نتایج این جلسه به عنوان سند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و سازمان های بین المللی ارائه و ثبت گردد.

12- همچنین با توجه به استقبال شرکت کنندگان نسبت به موضوع این کنفرانس و به منظور بازنگری در خصوص چگونگی پیشبرد اهداف این کنفرانس و حسب ابراز تمایل تعداد زیادی از شرکت کنندگان، دومین نشست کنفرانس خلع سلاح و امنیت بین المللی در نیمه دوم آوریل سال آینده (2011) در تهران برگزار خواهد شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید