پیشنهاد پارسینه
وی اظهار داشت: پیش از این قرار بود الگوهای خاصی برای این منظور طراحی و ارائه شود اما در حال حاضر در نظر نداریم فرم واحدی از لباس را مانند مدارس برای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در نظر بگیریم.
۲۵ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۹:۵۱
۰
وزارت بهداشت مبالغی به عنوان کمک مالی به پنج دانشگاه علوم پزشکی به منظور طرحهای و برنامه ‌های گسترش حجاب و عفاف در دانشگاهها اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هدایت و ساماندهی برنامه ‌های گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاههای علوم پزشکی کشور کمکهای مالی را به پنج دانشگاه اختصاص داد.

کمکهای مالی مورد اشاره پس از تدوین طرح ملی تبیین جایگاه عفاف و حجاب در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تلاش ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت اختصاص داده شده است.

در حال حاضر برنامه های 19 دانشگاه علوم پزشکی کشور به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت رسیده و در مرحله اول دانشگاههای علوم پزشکی یاسوج، زابل، کردستان، قزوین و سبزوار کمکهای مالی را دریافت کردند.

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت 14 دانشگاه علوم پزشکی دیگر نیز بنا بر اولویتهای در نظر گرفته شده کمک های مالی بعدی را دریافت می کنند.

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در محل معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

برخی سیاستهای وزارت علوم درباره حجاب و عفاف

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پیش از این در گفتگو با مهر با تشریح برنامه های وزارت علوم در خصوص عفاف و حجاب در دانشگاهها و طراحی الگوهای واحد برای این منظور گفت: یکسان سازی در فرم لباسهای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر مطرح نیست.

جلیل دارا افزود: در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها و با توجه به تأکیدات وزیر علوم مبنی بر اینکه دانشگاهها باید به سمت فرهنگ ایرانی اسلامی حرکت کنند در بحث عفاف و حجاب دانشجویان و در کل ظاهر دانشجویان برنامه هایی را در دستور کار داریم.

وی اظهار داشت: پیش از این قرار بود الگوهای خاصی برای این منظور طراحی و ارائه شود اما در حال حاضر در نظر نداریم فرم واحدی از لباس را مانند مدارس برای دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر در نظر بگیریم.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در بحث عفاف و حجاب باید روشنگری خوبی در دانشگاهها صورت گیرد تا جامعه دانشگاهی به این نتیجه برسد که اجرای برنامه ها و سیاستگذاریها در زمینه عفاف و حجاب به حال خود دانشگاهها مفید است.

دارا گفت: از سوی دیگر به دلیل اینکه عفاف و حجاب جزء ملزومات انقلاب اسلامی ما است از این رو یکسری برنامه های جدی داریم تا ضوابطی را برای این منظور مشخص کنیم.

وی افزود: آنچه در این زمینه نیاز داریم یکسازی سازی سیاستها است بنابراین باید سیاستهای واحدی برای این منظور تدوین و در تمام دانشگاهها پیاده شود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به بحث تهیه و طراحی ژورنالهای لباس دانشجویی نیز به مهر گفت: تهیه ژورنال های لباس دانشجویی پیش از این مطرح بود و دانشگاه الزهرا نیز پیشنهاداتی را داد اما در حال حاضر جزء تأکیدات ما نیست.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو