پیشنهاد پارسینه
۲۴ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۹
۱
عصرایران - در ادامه حملات رسانه های وابسته به شیوخ عرب به ایران و سایت عصرایران ، روزنامه الوطن کویت در مقالاتی سایت عصرایران را به خاطر آن که گفته بود مستندات کمک های کویت به صدام در زمان جنگ 8 ساله را منتشر خواهد کرد ، نژاد پرست و هذیان گو خواند.

پیشتر از این نیز رسانه های کویتی از دادستان این کشور خواسته بودند مدیر سایت عصرایران را به 8 سال زندان محکوم نماید. آنها همچنین از دفاع عصرایران از نام تاریخی خلیج فارس بسیار خشم گین اند و این روزها برخی از نمایندگان پارلمان ، وکلا ، نویسندگان و رسانه های کویتی "دستور" دارند که عصرایران را در کانون حملات خود قرار دهند و البته هیچ کدام از آنها تا کنون جرأت نکرده اند که به پیشنهاد عصرایران مبنی بر مناظره علمی درباره نام خلیج فارس در مقابل دوربین های
تلویزیونی پاسخ دهند و فعلاً در حال فحاشی هستند .

در همین خصوص ، "مفرج الدوسري" طی دو مقاله در روزنامه الوطن کویت -که از رسانه های اصلی این کشور است - علیه عصرایران مطالبی را نوشته است که به همراه پاسخ سایت عصرایران در زیر می آید:

عصر کسری برنخواهد گشت

الوطن در اولین مقاله اش تحت عنوان "عصر کسری برنخواهد گشت" می نویسد:

سايت عصر ايران هيچ مجلس ماتمي را مانند موضوع عربي ناميدن خليج پيدا نکرده است که صورت ها را سرخ و جامه ها را براي آن پاره پاره کند.

گردانندگان سايت عصر ايران نه تنها حمله به کويت و حکومت ، نمايندگان ، نويسندگان و روزنامه هاي اين کشور را آغاز کرده اند بلکه پا را فراتر گذاشته و به جنگ عراق و ايران و مواضع کشورهاي منطقه خليج (فارس) و کمک گرفتن کويت از نيروهاي نظامي خارجي نيز پرداخته و خواستار رسيدگي به حساب مواضع کشورهاي منطقه در آن مقطع زماني شده و توجيه حضور کنوني نيروهاي خارجي در خليج ع رب ي (خليج فارس) را زيرسوال برده اند. همه اين موارد به دليل نام گذاري خليج با عنوان عربي و نه فارسي است.

الوطن با اشاره به سايت عصرايران افزوده است: آنها همچنين عليه جناب آقاي رياض الصانع به دليل مطلبي که در روزنامه الانباء نوشته بود ، حمله کردند البته از ناآگاهي معتقد بودند که اين روزنامه دولتي است.

پيش از اين نيز عصر ايران با تمام پرروئي دکتر وليد طباطبايي نماينده پارلمان را به دليل پاسخش مورد حمله قرارداده بودند و هر کسي را که مخالف آنهاست متهم به جاهليت عربي مي کنند.

الوطن کويت در ادامه درباره عصرايران چنين مي نويسد: اين سايت نژاد پرست و شوم هذيان گويي خود را اينگونه ادامه داد:" اين وکيل کويتي هم انتظار نداشته باشد که مردم ايران - که سايت عصرايران نيز بخشي از آن است - در مقابل توهين ها و تحريف هاي امثال او و وليد طباطبايي و ديگران سکوت کنند . عصرايران ، به زودي گزارش هاي مستندي از هم پيالگي سران حکومت کويت با صدام در طول جنگ با ايران را منتشر خواهد کرد."

مي خواهيم که به گردانندگان سايت عصر ايران بگوييم که ميان عرب ها و ايرانيان روابط صميمانه و دوستي وجود نداشته است. تاريخ بهترين شاهد در اين باره است.

اين روزنامه کويتي همچنين به گذشته هاي تاريخي پرداخته و نوشته است: ايراني ها روز سقوط تخت و عرش کسري و ورود عرب ها به کاخ سفيد و خاموش کردن آتش مقدس و قدم زدن عرب ها در تالارهاي ايوان وکاخ هاي سلطنتي و نابود کردن ارتش ايران و کشتن بزرگان آن را فراموش نخواهند کرد...ايراني ها اين وقايع و رويدادها را تا روز قيامت فراموش نخواهند کرد و ما هم آنها را فراموش نخواهيم کرد بلکه آنها را با تمام افتخار و عزت يادآوري مي کنيم اين در باره گذشته است.

اما در دوره فعلي نيز چه چيزي از ايراني ها را يادآوري کنيم تا با آنها دوستي و محبت داشته باشيم. انقلاب مبارک آنها به دست (امام) خميني رحمه الله عليه برپا شد و به جاي دراز کردن دست همکاري به سوي ما اعلام کردند که به دنبال صادر کردن انقلاب مبارک خود هستند.

خودروهاي بمب گذاري شده به ما هديه دادند و از تروريسم در کشورمان حمايت کردند و هواپيماهاي ما را ربودند و اتباع ما را کشتند. سپس فتنه را در منطقه الشرقيه عربستان سعودي به راه انداختند و امنيت را به هم زدند و باعث ايجاد بي ثباتي در بحرين شدند و قطر و امارات را تهديد کردند.

چه چيزي از ايراني ها در حال حاضر به ياد بياوريم تا با آنها همزيستي کنيم و با آنها دوستي و تعامل داشته باشيم. چگونه چنين موضوعي امکان پذير خواهد بود و اين در حالي است که آنان در ظلم و پررويي و دشمني و تجاوزها و تکبر خودشان به سر مي برند. چگونه دوستي با آنها چنين چيزي ممکن است در حالي که آنها به دنبال ضربه زدن به ما و فرصت طلبي هستند و مزدوران و جاسوس ها و خرابکارانشان را در کشورهاي خليج (فارس) در انتظار ساعت صفر مستقر کرده اند .

آن کسي که گفته ما به ايران اعتماد داريم خطا کار است.چگونه اعتماد داشته باشيم به کسي که مورد اعتماد نيست.

چگونه به کسي اطمينان داشته باشيم که تاکنون هيچ موردي از اطمينان بخشي يا اعتماد سازي از سوي او نديده ايم. آيا مي خواهند که دروغ هاي آنها را باور کنيم و افتراي بزرگ آنها را باور کنيم که تاسيسات هسته اي شان صلح آميز است . آيا کلماتي مانند تاسيسات صلح آميز و حق داشتن مالکيت آن ، آنها را فريفته است.

الوطن در ادامه مقاله ضدايراني و ضدعصرايراني خود مي افزايد: تشويش ذهني که گردانندگان عصر ايران به آن دچار شده اند منجر شده تا آنها به هذيان گويي رو بياورند و باعث شده تا آنها سيلي از اتهامات را عليه کويت و عربستان و بقيه کشورهاي حوزه خليج (فارس) روانه کنند بدون شک دليلي است که نشان دهنده بغض و کينه اي است که آنها و حاميان عربي ايشان در خود دارند .آن کس که مطالب آنها را نيز بخواند اين واقعيت را درک خواهد کرد و حجم حسرت و ناراحتي شان را براي ملک کسري و روزهاي باشکوه آن را خواهد فهميد .

وزير کشور ... برائت

اين روزنامه همچنين در مقاله ديگري راجع به عصرايران به قلم مفرج الدوسري و با تيتر " وزير کشور ... برائت" نوشته است:

در مقاله گذشته ام درباره سايت عصر ايران که گردانندگان آن چون کينه توز ناتوان ، به هذيان گويي مي پردازند و به مسائلي مي پردازند که تاريخ و زمان نيز از آن گذشته و عبور کرده است، پرداختيم.

اين وضعيت ثابت مي کند که گردانندگان سايت عصر ايران به آنچه که مي گويند ايمان ندارند و عکس آنچه که در باطن به آن اعتقاد دارند، ظاهر مي کنند.

اين شيوه در طبع رفتاري ايراني هاست که از حقوق کشورهاي همسايه خود سخن مي گويند اما به دنبال فرصتي هستند تا به مقاصد خود برسند...اين اقدامات در ميان ايرانيان غريب نيست. آنها قومي هستند که براي رسيدن به اهداف خود بازه زماني مشخصي تعيين کرده اند تا دوباره به شکوه گم شده خود بازگردند و نفوذ و سيطره خود را برهر آنچه که مي توانند به آن دست اندازي کنند ، گسترش دهند. اين موضوع بر هيچ کسي پنهان نيست.

اما اقدام شگفت آور و موضوعي که براي آن تفسيري نمي يابيم تماس دولت کويت و اصرار بر دراز کردن دست به سمت ايران در زماني است که محاصره ايران در حال افزايش است و تحريم هاي بين المللي براي مقابله با فعاليت هاي ايران نيز سير صعوي مي گيرد. آري . اين زمان انتخاب شده عجيب براي هدفي مبهم است.

جهان براي به راه آوردن ايران تلاش مي کند و ملت درمانده ايران نيز در جستجوي يک لقمه نان است و براي کسب آزادي تلاش مي کند و در وضعيت ظلم زندگي مي کند و از داخل اين کشور در حال تکاپوست.
دولت ما به تهران هيئت عالي رتبه اي را اعزام مي کند تا توافقنامه هايي را امضا کند که نه ارزشي دارند و نه توجيهي براي امضاي آنها جز نبود چشم انداز صحيح و گم کردن سياست درست و انتخاب زمان نامناسب وجود ندارد . ايران چه چيزي به ما صادر مي کند جز مواد مخدر و حشيش افغاني و برخي از مصيبت هايي که باعث بروز شبهات و شک و ترديد مي شود و در ناامني و بي ثباتي و تضعيف وحدت ملي و برافروختن آتش فرقه گرايي سهم خواهد داشت .

اميدواريم دولت کويت تفسيري را براي اين سفر هيئت کويتي به تهران به طور مشخص در اين برهه زماني بيابد . همچنين بايد به اين هيئت و رئيس آن مسئله ناپديد شدن شهروند کويتي حسين الفضاله را يادآوري کنيم البته اگر هنوز حادثه ناپديد شدن او را به ياد داشته باشند.

همچنين مي خواهيم در گوش رئيس هيئت کويتي بگوييم در صورتي که سران ايران و طراحان سياست آن رفتار خود را تغيير ندهند، ايران خطرناک ترين کشور عليه کويت وکشورهاي عربي خليج (فارس) بلکه امت عربي است البته تحقق اين خواسته ها براي تغيير در ايران محال ممکن است چرا که مربوط به بازگشت شکوه گم شده ايران است.

عصرايران به الوطن: در کار بزرگ ترها دخالت نکنید / عصر جاهلیت باز می گردد

ماجراي همه همه جانبه روزنامه هاي کويتي و تعدادي از نمايندگان پارلمان ، وکلا و نويسندگان اين کشور کوچک عليه عصرايران از آنجا آغاز شد که در پي اصرار آنان بر واژه جعلي خليج عربي ، عصرايران پيشنهاد برگزاري يک مناظره علمي را مطرح کرد و عنوان داشت که اين آمادگي را دارد که اگر در مناظره نام ج ل ي ج ع ر ب ي ثابت شد ، تسليم واقعيت هاي تاريخي شود و از اين پس اين واژه را به کار برد ولي اگر حقانيت تاريخي "خليج فارس" ثابت شد ، آنها هم اين قدر جرأت و
مردانگي داشته باشند که از اين پس از نام واقعي "خليج فارس" استفاده کنند.

اما طرف هاي اين پيشنهاد ، که چنته خود را خالي از هرگونه سند و مدرکي مي بينند و به شکست خود در چنان مناظره اي - که باید به طور علني برگزار شود - واقف اند ، به جاي استقبال از يک گفت و گوي علمي و سازنده ، به فحاشي روي آورده اند.

اکنون نيز سايت ايراني عصرايران ، همچنان بر پيشنهاد برگزاري يک مناظره علمي و مستند در مقابل دوربين هاي شبکه هاي تلويزيوني جهان باقي است و اگر مردي در جهان عرب وجود دارد که به جاي فحش و تهديد ، ادبيات مناظره علمي بلد است و بر خليج ع ر ب ي اعتقاد دارد ، پا پيش بگذارد و اگر مردي در ميان آنان نيست اين پيشنهاد قطعاً اجرايي نخواهد شد.

اما درباره ساير افاضاتي که الوطن کويت درباره هذيان گويي هاي عصرايران(!) منتشر کرده ، چند نکته را جهت ثبت در تاريخ و شايد ايجاد تلنگري در ميان متوهمان الوطن ، ذکر مي کنيم:

1 - در همين بدو امر ، لازم است بين قاطبه شهروندان کشورهاي عربي با برخي حاکمان عربي و نوچه هاي رسانه اي شان قائل به تفکيک شويم و بر حفظ حرمت ملت ها تاکید کنیم.

هر کس کلیت قوم و نژاد و ملتي را به صفتي ناشايست بنوازد ، در وجود تمايلات نژاد پرستانه در او ترديدي نيست کما اين که نويسنده الوطن ، با نسبت دادن برخي مسائل به کليت ايراني ها ، دچار اين عارضه شده که از خداوند منان براي ايشان شفا و سلامتي مسالت مي کنيم ، چه آن که نژاد پرستي از آن بيماري هاي صعب العلاجي است که تنها آن کسي مي تواند علاجش کند که "اسمش دوا و ذکرش شفا"ست.

بنابراين ، اگر نقدي متوجه عملکرد يک دولت يا چند روزنامه و شخص خاص شود ، معنايش اين نيست که مردم کشوري که آن روزنامه در آنجا منتشر مي شود ، همگي مورد نقد هستند.

البته برخي دولتمردان و نويسندگان ، به حدي دچار خودبزرگ بيني هستند که خود را مترادف با کل ملت مي دانند و در مواجهه با هر نقدي نسبت به خودشان ، پشت سر "ملت" پناه مي گيرند و جالب اينجاست که برخي از اين خداوندگاران زميني (!) خود را نه تنها با يک ملت خاص که با کل جهان عرب برابر مي دانند و بر آنند که اگر عصرايران درباره فلان مقاله يک روزنامه کويتي مطلبي بنويسد و آن را نقد کند ، معنايش اين است که کل جهان عرب را مورد انتقاد قرار داده است!

خود بزرگ بيني هم ، البته بد دردي است و باز هم براي مبتلايان به اين عارضه مهلک ، طلب شفا مي کنيم.

مخلص کلام آن که آقايان پشت مفاهيم ملت و امت عربي پنهان نشوند و اين قدر شجاعت داشته باشند که خودشان باشند و پاسخگوي گفته ها و نوشته هايشان.

2 - اين نويسنده کويتي اشاره اي داشته به سقوط ساسانيان و از آنجا که مهاجمان عرب زبان بوده اند ، بدان فخر فروخته و کلي قلمفرسايي نموده است. از این رو به ايشان پيشنهاد مي شود:

اولاً مطالعه بيشتري در تاريخ داشته باشد تا با سيطره تاريخي ايرانيان بر سرزمين هايي که اينک براي خود کشور عربي شده اند آشنا شود و البته ماجراي شاپور ذوالاکتاف را با تأمل و عبرت آموزي بيشتري بخواند.

البته حق مطلب اين است که بيش از گذشته های متعلق به قرن ها پیش ،به حال و آينده پرداخته شود ولي از آنجا که الوطن کويت نقبي به گذشته زده ، از باب "العاقل يکفيه الاشاره" ، ما نيز اشارتي کوتاه داشتيم صرفاً از اين جهت که بدانند اگر قرار به بازکاوي گذشته ها باشد ،شکست و شرمساری تاریخی متعلق به آنها خواهد بود.

ثانیاً بهتر است این نویسنده کویتی لااقل با خودش هماهنگ باشد! او در مقاله اول خودش در باب سقوط ساسانیان کلی افاضات داشته و فخر فروخته است و در مقاله دومش که به فاصله چند روز نوشته است: " گردانندگان عصرایران چون کينه توز ناتوان ، به هذيان گويي مي پردازند و به مسائلي مي پردازند که تاريخ و زمان نيز از آن گذشته و عبور کرده است ". ( عصرایران قبلاً درباره نقش کویت در جنگ عراق علیه ایران مطلب نوشته بود.)

حال باید از این نویسنده خوش حافظه(!) کویتی پرسید اگر پرداختن به موضوعی متعلق به بیست - سی سال گذشته (جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) نشانه "کینه توزی" ، "ناتوانی" و "هذیان گویی" است ، پرداختن به مساله ای که 1400 سال از آن گذشته نشانه چه چیزی می تواند باشد؟!

شاید از نظر رسانه های کویتی ، جنگی که 1400 سال قبل رخ داده ، مساله روز است اما جنگی که تنها 22 سال از پایانش گذشته و مجروحان و معلولانش هنوز در بسترند ، امری است که « تاريخ و زمان نيز از آن گذشته و عبور کرده است.»!

بنابراین بهتر است این نویسنده عرب ، کمی وقت بگذارد و ابتدا تکلیف خودش را با خودش روشن کند و بعد به افاضه فضل در رسانه ها بپردازد و چه تاسف انگیز است حال و روز روزنامه ای که مجبور است چنین نوشته های متناقض و مضحکی را چاپ کند.

ثالثاً (این قسمت را نویسندگان کویتی با دقت بیشتری بخوانند) ، اگر 1400 سال قبل جنگی رخ داده و غالب و مغلوبی داشته ، اساساً ربطی به کویت و کویتی ها ندارد چه آن که این بادیه ، دیرهنگامی نیست که شهر شده است. بنابراین بهتر است خود را وارد ماجراهای دیگران نکنند و در اموری که در تاریخ هیچ ربطی به آنها ندارد دخالت نکنند.

البته در کشور تازه تاسیسی که هیچ افتخاری در تاریخ و در دوران معاصر ندارد ، طبیعی است که عده ای بخواهند این "عقده" را با دروغ و تحریف جبران کنند.

همه می دانیم که همه سطح کره زمین را ابتدا آب پوشانده بود و سپس در گذر زمان خشکی ها از آن سربرآوردند.
حال به این نویسنده کویتی پیشنهاد می کنیم با کمک همان آمریکایی هایی که از ایشان مواظبت می کنند ، از روزی که کویت از زیر آب ها خارج شد و خاکش زیر نور خورشید خشکید ، تا به امروز را ساعت به ساعت مرور کنند تا اگر نقطه ای برای افتخار و خود بزرگ بینی دیدند ، روی آن مانور دهند نه این که خود را قاطی ماجراهای بزرگ تر های منطقه نمایند.
حد خویش را شناختن و پا از گلیم فرا ننهادن ، نشانه خرد است.

رابعاً زیاد به دنبال افتخارات خود در تاریخ نگردید چه آن رکورد سریع ترین فرار ارتش و حاکمان یک کشور و اشغال آن توسط مهاجمان ، توسط شما به ثبت رسید و کشورتان ظرف چند ساعت زیر چکمه اشغالگرانی رفت که تا دیروز کمک شان می کردید.
شما بهتر است فعلا در صدد هضم این مورد باشید ،بقیه مسائل بماند برای بعد ، چون اگر زیاد بخواهید در گذشته ها سیر کنید از این موارد برای افزایش استرس ها و حقارت های تاریخی تان زیاد است.

3- این بخش از مقاله الوطن کويت در ادامه درباره عصرايران را دوباره بخوانید: اين سايت نژاد پرست و شوم هذيان گويي خود را اينگونه ادامه داد:" اين وکيل کويتي (ولید طباطایی که علیه ایران حرف زده بود) هم انتظار نداشته باشد که مردم ايران - که سايت عصرايران نيز بخشي از آن است - در مقابل توهين ها و تحريف هاي امثال او و وليد طباطبايي و ديگران سکوت کنند . عصرايران ، به زودي گزارش هاي مستندي از هم پيالگي سران حکومت کويت با صدام در طول جنگ با ايران را
منتشر خواهد کرد."

از الوطن کویت و نویسنده ادیب آن بسیار تشکر می کنیم که با این بخش از مقاله ارزشمندشان "نژاد پرستی" ، "شوم بودن" و "هذیان گویی" را برای بشریت معنا کردند و مشخص شد اگر کسی بگوید "در برابر توهین و تحریف سکوت نمی کنیم و گزارش های مستند منتشر می کنیم "،هم نژاد پرست است ، هم شوم و هم هذیان گو!

4 - اما در باب این که نوشته است " اما در دوره فعلي نيز چه چيزي از ايراني ها را يادآوري کنيم تا با آنها دوستي و محبت داشته باشيم؟" چند نکته را متذکر می شویم:

الف) همین که در جریان جنگ که حکومت کویت جزیره بوبیان را در اختیار عراق قرار داد تا از آنجا به نیروهای ایرانی حمله شود ولی ایران این خطای بزرگ را با بزرگ منشی نادیده گرفت ، به تنهایی برای اثبات حسن نیت ایرانی ها کفایت می کند والا شلیک چند موشک به پایتخت کویت در آن بحبوحه که کاری نداشت!

ب) زمانی که عراق ، کل کشور کویت را ظرف چند ساعت اشغال کرد ، مردم کویت از خانه و کاشانه خود آواره شدند و بسیاری از آنان به ایران پناه آوردند.
در آن زمان دولت ایران می توانست مرزها را ببندد تا سربازان بی رحم بعثی ، زنان کویتی را تصاحب و مردانشان را بکشند. اما غیرت ایرانی مانع از این فاجعه شد و مهمان نوازی ایرانی ها در همه شهرهای ایران شامل حال مردم کویت شد و آنها را حتی در خانه های خود پذیرا شدند.
البته این یادآوری را نه برای منت گذاشتن که به جهت تلنگر به فراموشکاران الوطن آوردیم و الا روش و منش ایرانی جماعت ، منت گذاردن نیست و اگر بار دیگر مردم کویت نیاز به کمک داشته باشند ، حتماً حس انسان دوستی اصیل ایرانی شامل آنها نیز خواهد شد.

ج) پس از آزادی کویت ، این ایرانی ها بودند که به داد چاه های نفتی مشتعل کویتی رسیدند و سرمایه های مردم کویت را از شعله های آتش رهانیدند و میدان های نفتی آتش رفته را خاموش کردند.

د ) در باره روابط ایرانیان و اعراب نیز بد نیست الوطن بداند که :

اولاً بسیاری از ایرانیان ، عرب زبان هستند و بین آنها و سایر ایرانیان از فارس و ترک و کرد گرفته تا لر و بلوچ و گیلک و ... روابط خوبی به عنوان "هموطن" وجود دارد و اتفاقاً بسیاری از ایرانیانی که در جنگ تحمیلی توسط سلاح های اهدایی اعراب به صدام به شهادت رسیدند ، از هموطنان غیور عرب ما بوده اند.

ثانیاً اگر کمک های ایران به مردم عرب در لبنان و فلسطین نبود ، اکنون اسرائیل بخش های بیشتری از سرزمین های عربی را ضمیمه خاک خودش کرده بود.

چه کسی می تواند منکر این واقعیت شود که آزاد سازی جنوب لبنان فقط با کمک های ایران و رشادت های حزب الله لبنان شد؟
راستی هنگامی که مردم ایران به اعراب لبنانی در جنگ 33 روزه و اعراب فلسطینی در جنگ 22 روزه کمک می کردند ، سران عرب و از جمله رهبران کویت چه می کردند؟ روی این سوال کمی تأمل کنید و از آنها بپرسید در سخت ترین روزهای مردم عرب در این دو کشور واقعاً چه می کردند؟ حدس خودتان چیست؟!

5 - ادعاهای جالبی هم شده است:" ایرانی ها خودروهاي بمب گذاري شده به ما هديه دادند و از تروريسم در کشورمان حمايت کردند و هواپيماهاي ما را ربودند و اتباع ما را کشتند..."!
و البته مستند نشده که ایران چه زمانی کویتی ها را کشته است . هواپیماهایشان را ربوده و ... ؟

شاید منظور نویسنده این بوده که کویت با سلاح های اهدایی اش به صدام ، کشتار مردم ایران را رقم زده است و نظایر این ! به هر حال فرار به جلوی جالبی است و نشان می دهد برخی رسانه های مهارت ویژه ای در داستان سرایی و قلب واقعیت ها دارند و البته ای کاش به جای روزنامه رمان های تخیلی چاپ می کردند.

عصرایران پیشتر درباره مداخلات کویت در جنگ 8 ساله ادعاهایی کرده بود و سپس مستندات خود را نیز ارائه داد ؛ اگر آنها نیز مستنداتی دارند ، بسم الله!

6 - نوشته :" ايراني ها به دنبال فرصتي هستند تا به مقاصد خود برسند" .
این قطعاً گزاره درستی است و معلوم نیست چرا به عنوان نقطه ضعف ایرانی ها آمده است.
البته برای کسانی که تمام هم و غم شان نوکری آمریکاست ، لابد تعجب آور است که ملتی برای خودش کار کند نه برای ارباب بزرگ!

7- نوشته: "بايد مسئله ناپديد شدن شهروند کويتي حسين الفضاله را يادآوري کنيم البته اگر هنوز حادثه ناپديد شدن او را به ياد داشته باشند."
در این باره نیز دو نکته را متذکر می شویم:
الف) بهتر بود روزنامه الوطن پیش از انتشار این بخش از مقاله ، مروری بر آرشیو خودش می کرد تا می دید که حدود دو سال پیش ،«خالد جار الله» كفيل وزارت امور خارجه كويت به روزنامه الوطن گفته است: سفارت كويت در تهران براي مشخص كردن اينكه "حسين الفضاله " شهروند كويتي در ايران مفقود شده است يا خير ، با جديت تلاش مي‌كند اما دليل و مدركي دال بر حضور وي در ايران در اختيار نداريم.

حال وقتی خود دولت کویت می گوید دلیلی برای حضور الفضاله در ایران ندارد ، برخی نویسندگان کویتی کاسه داغ تر از آش شده اند و البته وقتی کفگیر به ته دیگ بخورد و چیزی برای گفتن وجود نداشته باشد ، همین می شود!

ب) حالا که صحبت از مفقود شدن شد ، بهتر است کویت نیز مسوولیت خود را در مفقود شدن ده ها هزار ایرانی در جنگ هشت ساله بپذیرد و دستکم از مادرانی که سال هاست چشم شان به در مانده تا بلکه خبری از فرزند مفقودشان برسد ، به سهم خود عذرخواهی کند. چه آن که مگر همین کویت نبود که در جنگ 8 ساله صدام را تجهیز می کرد که بمب و موشک و گلوله بر سر مردم ایران بریزد و آنها را کشته و مجروح و مفقود نماید؟

8 - نوشته : " در صورتي که سران ايران و طراحان سياست آن رفتار خود را تغيير ندهند، ايران خطرناک ترين عليه کويت وکشورهاي عربي خليج (فارس) بلکه امت عربي است ."

وقتی شیوخ شکم پرست از امت عربی دم می زنند در حالی که زنان و کودکان عرب زیر چکمه اسرائیلی ها له می شوند و سران عرب خفه خون می گیرند ، حالتی از اشمئزاز به آدمی دست می دهد از این همه ریاکاری و دم زدن و عمل نکردن.

باید به آنها گفت که اگر برای شما امت عربی مهم بود ، اکنون این گونه تکه تکه نبودید و هر کدام تان زیر علم یکی از کشورهای غربی مانند آمریکا و انگلیس مستعمره نمی شدید و پاره تن جهان عرب و اسلام (قدس) در اشغال صهیونیست ها نمی سوخت.

در هم پیمانی برخی اعراب خیانت پیشه به آرمان های عربی و اسلامی همین بس که می کوشند یک کشور اسلامی را که در طول 31 سال گذشته در خط مقدم جنگ با اسرائیل بوده را جایگزین اسرائیل کنند و ملت ها را علیه ایران اسلامی تهییج کنند تا اسرائیل با فراغ بال بیشتری جنایت کند و توجه کمتری متوجه او باشد.
بی گمان اسرائیلی ها ، حتی در میان یهودیان نیز دوستانی به خوبی این مسلمانان(!) پیدا نخواهند کرد.

9- هم کویتی ها می دانند ، هم ایرانی ها و هم بقیه جهانیان که زبان درازی های برخی کشورهای کوچک عربی منطقه ، نه از اعتماد به نفس و قدرت آنها که به واسطه پشتگرمی آنها به آمریکاست .
مثل آنها ، مثل بچه هایی است که پشت سر بزرگ تر خود پنهان شده اند و برای دیگران شکلک درمی آورند.

البته آنها این نکته را فراموش کرده اند که این "بزرگ تر قلچماق" که دلشان به او خوش است ، تا ابد وقتش را صرف آنها نمی کند و سرانجام روزی منافعش ایجاب می کند که تنهایشان بگذارد و آن وقت آنها خواهند ماند و مایی که به اجبار جغرافیا ، همسایه ابدی شان هستیم.
کویتی ها یادشان باشد که آمریکا ، عاشق چشم و ابرویشان نیست. بنابراین بهتر است اندکی آتیه اندیش هم باشند تا در سال های آینده مجبور به دادن هزینه های گزاف نباشند.

ما ایرانی ها ، همواره خواستار دوستی و حسن همجواری هستیم ولی بعضی ها انگار دوست دارند تخم کینه بپاشند و فرجام خود و فرزندانشان را به شومی و تلخی رقمی بزنند.

10 - ... و پایان سخن این که بهتر است رسانه های حکومتی کویت حرص بازگشت یا عدم بازگشت "عصرکسری" را نخورند ، بلکه کمی هم نگران این باشند که "عصرجاهلیت" بار دیگر به سمت شان بازگشته و این بار نه در قالب زنده به گور کردن دختران ، که در شمایل زنده به گور ساختن واقعیت ها و فرار از حقایق.
پــنــجــره
نظرات
عليرضا آيت اللهي
سلام
خسته نباشيد
كاملا" توجيه نيستم كه چرا وقتي يك طرف ماجرا چند روزنامه كويتي هستند در اين طرف عصر ايران تقريبا" تنها مانده است . بازهم دست شما مريزاد كه اين مطلب را چاپ كرده ايد . بنده هم كه سوابقي در امر مطالعات خليج فارس در حوزه فعاليت هاي وزارت امور خارجه داشته ام امروز روي وبلاگم پاسخ الوطن را داده ام . اگر فرصت و تمايل داشتيد ببينيد :
alireza-ayatollahi.blogfa.com
اگرهم قابل بود و تمايل داشتيد منعكس فرمائيد . تشكر از توجهتان
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو